Παγώνει σκανδαλωδώς το πρόστιμο στον σύζυγο της Ελένης Ράικου

Για μια σκανδαλώδη απόφαση της επιτροπής ενστάσεως του ΕΟΠΥΥ που αφορά στον Λάζαρο Καρνέζη μιλούν γιατροί και πρώην επικεφαλής του οργανισμού στο documentonews.gr.

Να υπενθυμίσουμε ότι στον Λάζαρο Καρνέση, σύζυγο της Ελένης Ράικου η οποία είναι μάρτυρας κατηγορίας κατά του Κώστα Βαξεβάνη για την υπόθεση Novartis, είχε επιβληθεί πρόστιμο ύψους 1.410.727 ευρώ για παράνομη συνταγογράφηση συμπληρωμάτων διατροφής, με τον Καρνέση να προχωρά στη συνέχεια στην κατάθεση ένστασης.

Σύμφωνα λοιπόν με έγγραφο που έφερε στη δημοσιότητα η εφημερίδα «Δημοκρατία», στις 21 Μαρτίου  η Επιτροπή Ενστάσεων του ΕΟΠΥΥ αναφέρει ότι : «Η επιτροπή κάνει δεκτή, εν μέρει, την ένσταση του ιατρού Καρνέση Λάζαρου ως προς το μέρος της χορήγησης αναστολής εκτέλεσης της υπ’ αριθμόν 71/14-12-2021 απόφασης επιβολής κυρώσεων του γενικού επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ, μέχρι την έκδοση της τελικής απόφασης της επιτροπής ενστάσεων».

Σχολιάζοντας στο documentonews.gr την συγκεκριμένη απόφαση, ο πρώην αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ. Τάκης Γεωργακόπουλος αναφέρει «αυτό που έγινε είναι πρωτόγνωρο και είναι μη νόμιμο». Όπως εξηγεί ο ίδιος «δεν γίνεται εν μέρει δεκτή μια προσφυγή ή έπρεπε να απορριφθεί ή έπρεπε να γίνει δεκτή. Διότι προσφυγή στη δικαιοσύνη πριν τελεσιδικήσει μια απόφαση επιβολής προστίμου δεν νοήτε. Άρα θεωρείται ως μη υπάρχουσα η προσφυγή του συγκεκριμένου γιατρού».

Γνώστες του αντικειμένου εξηγούν στο Documento ποιές είναι οι αρμοδιότητες της συγκεκριμένης επιτροπής και πως θα επρεπε να λειτουργήσει στην περίπτωση του Λάζαρου Καρνέζη. Συγκεκριμένα, αναφέρουν πως «η επιτροπή έπρεπε ή να ακυρώσει το πρόστιμο τεκμηριωμένα ή να το μεταρρύθμισει ή να τον αναγκάσει να το πληρώσει».

Στρώνουν την κατάσταση και για άλλους

Εν τω μεταξύ το θέμα του «παγώματος» του προστίμου του συζύγου της Ράικου έρχεται στην επιφάνεια την ώρα που το νομοσχέδιο για τον ΠΦΥ και τον ΕΟΠΥΥ βρίσκεται στη Βουλή προς ψήφιση. Μεταξύ άλλων το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προβλέπει και την κατάργηση της ΥΠΕΔΗΦΚΑ, υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ που μέχρι σήμερα μεταξύ άλλων ήλεγχε τις δαπάνες και τις  παρατυπίες που γίνονταν από τους παρόχους του οργανισμού. Άνθρωποι του ΕΟΠΥΥ αναφέρουν ότι πρόκειται για την ίδια υπηρεσία που έχει αναλάβει και τον έλεγχο των γιατρών που ελέγχονται για την υπόθεση Novartis, ενώ εκφράζουν τον προβληματισμό τους και την ανησυχία τους για την κατάληξη των υποθέσεων μετά την κατάργηση της υπηρεσίας.

«Το οτι καταργείται ο οργανισμός της ΥΠΕΔΗΦΚΑ δειχνει οτι πλέον η κυβέρνηση δια του ΕΟΠΥΥ δεν θέλει πλέον να γίνεται έλεγχος στις δαπάνες που πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ γιατι δεν θέλει να δυσαρεστήσει τους παρανομούντες παρόχους», αναφέρει στο documentonews.gr ο πρώην αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Τάκης Γεώργακόπουλος.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την ΥΠΕΔΗΦΚΑ

1. Οι οργανικές μονάδες που αποτελούν την Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), η οποία συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει του άρθρου 32 του ν. 2676/1999 (Α’1) και του π.δ. 275/2001 (Α’ 196), καθώς και η θέση του Γενικού Επιθεωρητή ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., καταργούνται.

2. Το προσωπικό που υπηρετεί, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, στην ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. κατανέμεται σε οποιαδήποτε θέση της κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με απόφαση του Διοικητή.

3. Συστήνεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Αυτοτελής Διεύθυνση Ελέγχου Συμβάσεων και Παρόχων, η οποία υπάγεται απευθείας στον Διοικητή και στην οποία μεταφέρονται οι αρμοδιότητες και οι εκκρεμείς υποθέσεις της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α..

4. Συστήνεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τριμελής ομάδα εργασίας, στην οποία μετέχουν οι πρώην Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., με έργο: α) την καταγραφή των εκκρεμών καταγγελιών, εν εξελίξει ελέγχων και ερευνών, συμπεριλαμβανομένων των εισαγγελικών εντολών, και, γενικώς, υποθέσεων και πορισμάτων αρμοδιότητας της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., σε οιοδήποτε στάδιο επεξεργασίας και αν ευρίσκονται, β) τη σύνταξη σχετικής έκθεσης, με αναλυτικό κατάλογο των εκκρεμοτήτων και γ) την παράδοση στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ελέγχου Συμβάσεων και Παρόχων του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., προκειμένου οι εκκρεμείς υποθέσεις να αξιολογηθούν από την Αυτοτελή Διεύθυνση ΕλέγχουΣυμβάσεων και Παρόχων.

Οι εκκρεμείς υποθέσεις, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί εντολή για να εκκινήσει η διαδικασία ελέγχου τους, διαβιβάζονται από τον Διοικητή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, εφόσον προκύπτουν, κατόπιν έκθεσης αξιολόγησης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ελέγχου Συμβάσεων και Παρόχων, σημαντικές ενδείξεις συστημικής απάτης ή διαφθοράς. Η ομάδα εργασίας ολοκληρώνει το έργο της εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Νέες καταγγελίες, οι οποίες περιέρχονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., διερευνώνται από την Αυτοτελή Διεύθυνση Ελέγχου Συμβάσεων και Παρόχων και διαβιβάζονται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του δευτέρου εδαφίου.

5. Η Επιτροπή Ενστάσεων της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3846/2010 (Α’ 66) καταργείται. Επί των εκκρεμών υποθέσεων και διαδικασιών ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων αποφασίζει οριστικά τριμελής επιτροπή, η οποία συστήνεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και αποτελείται από: α) ένα (1) μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού Πληρεξούσιου Α’ τάξεως, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, β) ένα (1) μέλος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και γ)τον Προϊστάμενο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ελέγχου Συμβάσεων και Παρόχων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τους αναπληρωτές αυτών. Η ίδια επιτροπή επιλαμβάνεται και επί των ενστάσεων που ασκούνται κατά των πορισμάτων των ελέγχων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ελέγχου Συμβάσεων και Παρόχων. Η τριμελής επιτροπή επικουρείται στις εργασίες της από έναν (1) υπάλληλο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού με βαθμό τουλάχιστον Β’, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα του γραμματέα.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί