Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Η διαδικασία για την κατεδάφιση των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων για τα οποία έχει εκδοθεί ΠΑΕΕΚ 

     Από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας γίνεται γνωστή η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται εφεξής από τους ιδιοκτήτες για την κατεδάφιση των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων που προέκυψαν μετά τον σεισμό της 27ηςΣεπτεμβρίου 2021 και για τα οποία έχει εκδοθεί ΠΑΕΕΚ από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών. Ειδικότερα, η διαδικασία περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

     Α. Μετά την παραλαβή του ΠΑΕΕΚ – Πρωτοκόλλου Κατεδάφισης, ο ιδιοκτήτης θα απευθύνεται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (τηλέφωνο:2891340421/ e-mail: dagonaki@minoapediadas.gr) προκειμένου να λαμβάνει την πρότυπη Υπεύθυνη Δήλωση- Αίτηση συναίνεσης, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με το θέμα, την οποία θα υποβάλλει στην Υπηρεσία με τα συνημμένα -απαραίτητα προς υποβολή- δικαιολογητικά, τα οποία είναι τα εξής:

  1. ΠΑΕΕΚ
  2. Συμβόλαιο Ιδιοκτησίας
  3. Πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματολογίου
  4. Δήλωση Ε9
  5. Υπεύθυνη δήλωση με συναίνεση συνιδιοκτητών (εφόσον υπάρχουν)
  6. Υπεύθυνη δήλωση ιδιώτη μηχανικού στις περιπτώσεις που από το ΠΑΕΕΚ απαιτούνται ειδικοί όροι και προϋποθέσεις πριν την κατεδάφιση.

     Β. Πραγματοποιείται έλεγχος της πληρότητας του φακέλου και συμπλήρωσή του εφόσον απαιτείται.

     Γ. Γίνεται προτεραιοποίηση και ιεράρχηση των κτιρίων προς κατεδάφιση, με βάση την επικινδυνότητα αυτών. Οι κατεδαφίσεις θα πραγματοποιηθούν με βάση το Σχέδιο Εγκέλαδος για την άρση των επικινδυνοτήτων. Δίνεται σειρά προτεραιότητας, στους κύριους οδικούς άξονες, τους κεντρικούς δρόμους, τις εισόδους των πόλεων και Κοινοτήτων καθώς και σε κτίρια κρισίμων λειτουργιών όπως Δομές Υγείας, Σχολεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, δημοτικά καταστήματα, κ.λ.π.

     Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω διαδικασία δεν αφορά τα εγκαταλελειμμένα ακίνητα που έχουν κριθεί ακατάλληλα από τον έλεγχο και ότι οι κατεδαφίσεις θα διενεργούνται από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας για τα επικινδύνως ετοιμόρροπα κτίσματα που έχει εκδοθεί ΠΑΕΕΚ, με βάση την πορεία των χρηματοδοτήσεων που θα λαμβάνει ο Δήμος από το αρμόδιο Υπουργείο.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί