Νέες Υπουργικές Αποφάσεις για τους σεισμόπληκτους του δήμου Μινώα

    Από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας γίνεται γνωστό ότι δημοσιεύτηκαν στο Φ.Ε.Κ. τέσσερις (4) Κ.Υ.Α. που περιλαμβάνουν μέτρα και ρυθμίσεις για τη στήριξη των σεισμόπληκτων –κατοίκων και επιχειρήσεων – στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας, που επλήγησαν από το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 και για τις οποίες καλούνται να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι συμπολίτες μας. Ειδικότερα:

 1.Με την με αρ. ΓΔΟΥ 1076/2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 6248/27-12-2021) καλούνται οι επιχειρήσεις που επλήγησαν από το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας και έχουν  καταστεί δικαιούχοι της πρώτης αρωγής, έναντι της επιχορήγησης, όπως υποβάλλουν αίτηση και φάκελο για την επιχορήγηση του Ν. 4797/2021 στην Περιφέρεια Κρήτης, το αργότερο έως και την 31η Ιανουαρίου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες και το σχετικό ΦΕΚ εδώ: https://bit.ly/3eOxzCa

2. Με την με αρ. ΓΔΟΥ 1077/2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 6249/27-12-2021),  η οποία τροποποιεί τη «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από το σεισμό που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης» – ορίζεται ότι: «σε περίπτωση που το ποσό της αίτησης της παρ. 1 του άρθρου 4 είναι μεγαλύτερο από το ποσό που προκύπτει από το δελτίο ταχείας αυτοψίας ή επανελέγχου, το οποίο επισυνάπτεται κατά την αίτηση, τότε ως πρώτη αρωγή καταβάλλεται το ποσό που αντιστοιχεί στη σοβαρότητα της βλάβης, όπως αυτή προκύπτει από το ως άνω δελτίο»

Περισσότερες πληροφορίες και το σχετικό ΦΕΚ εδώ: https://bit.ly/3mUsuwp

3. Με την με αρ. ΓΔΟΥ 1078/2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 6249/27-12-2021)  – η οποία τροποποιεί τη «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή για αποζημίωση οικοσκευής σε φυσικά πρόσωπα που επλήγησαν από το σεισμό που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης» – ορίζεται ότι: «σε περίπτωση που το ποσό της αίτησης της παρ. 1 του άρθρου 4 είναι μεγαλύτερο από το ποσό που προκύπτει από το δελτίο ταχείας αυτοψίας ή επανελέγχου, το οποίο επισυνάπτεται κατά την αίτηση, τότε ως πρώτη αρωγή καταβάλλεται το ποσό που αντιστοιχεί στη σοβαρότητα της βλάβης, όπως αυτή προκύπτει από το ως άνω δελτίο»

 

Περισσότερες πληροφορίες και το σχετικό ΦΕΚ εδώ: https://bit.ly/3JzJoKu

 

4. Με την με αρ. 108115/2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 6297/29-12-2021)καθορίζονται τα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας  από τον σεισμό της 27.09.2021. Στο πλαίσιο των ληφθέντων μέτρων προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι:

  • Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας που υπέστησαν υλικές ζημιές από το σεισμό της 27ης.9.2021, όπως αυτές βεβαιώνονται από Δελτίο Επανελέγχου ή Δελτίο Ταχείας Αυτοψίας, μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί μέχρι και την 26η.9.2021, από την ημερομηνία εκδήλωσης του σεισμού και κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.
  • Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ως άνω Κ.Υ.Α., είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ποσού πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ ανά μήνα.

Περισσότερες πληροφορίες και το σχετικό ΦΕΚ εδώ: https://bit.ly/3pO4xc0

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί