«Όλα καλά (!) τα βρίσκει ο κ. Τσιάρας»

Η απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Τσιάρα στην Αναφορά της επιστολής, «ψήφισμα των Δικηγορικών Συλλόγων της Κρήτης» που κατέθεσε ο Βουλευτής Λασιθίου Μανόλης Θραψανιώτης και συνυπογράφουν όλοι οι Βουλευτές Κρήτης του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ,  σχετικά με την ανάγκη αύξησης των οργανικών  θέσεων των  Προέδρων Πρωτοδικών της Κρήτης, ήταν δυστυχώς «άλλα λόγια να αγαπιόμαστε».

     Το μόνο που έκανε ο Υπουργός ήταν να ενημερώσει για το τι ισχύει αυτή τη στιγμή, χωρίς καμία αναφορά στο αίτημα για αύξηση των θέσεων. Μόνο που οι Δικηγορικοί σύλλογοι δεν ζητούσαν ενημέρωση, πράγμα που είχαν, αλλά λύση στο χρόνιο πρόβλημα τους, με την αύξηση των θέσεων, ώστε να λυθούν τα προβλήματα που δημιουργούνται στην απονομή της Δικαιοσύνης στην Κρήτη.  

Η αναφορά

Σε απάντηση της υπ’ αριθ. 2056/24-03-2021 Αναφοράς που κατέθεσαν στη Βουλή των  Ελλήνων οι βουλευτές κ. Θραψανιώτης Εμμ., κ. Βαρδάκης Σ., κ. Ηγουμενίδης Ν., κ. Μαμουλάκης  Χ., κ. Ξανθός Ανδρ. και Πολάκης Π., με θέμα: «Θέσεις Προέδρων Πρωτοδικών στην Κρήτη», σας  γνωρίζουμε τα ακόλουθα:  

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 περ.α΄, υποπερ.αα΄ του ν.  1756/1988 (Α΄ 35), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 6 παρ.8 του ν.2408/1996 (Α΄ 104), «η  κατανομή των οργανικών θέσεων των Δικαστικών Λειτουργών [……] γίνεται ανάλογα με τον αριθμό  των υποθέσεων και τη δικαστηριακή τους κίνηση […….] με προεδρικό διάταγμα [……] ύστερα από  γνώμη: α. για τους δικαστικούς λειτουργούς: αα. των πολιτικών-ποινικών δικαστηρίων, του  Προέδρου και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που λαμβάνουν υπόψη, αντιστοίχως, τις  αιτιολογημένες προτάσεις των Δικαστικών Λειτουργών που διευθύνουν τα Εφετεία και τις  Εισαγγελίες Εφετών [..….]». 

Σε εφαρμογή των ως άνω διατάξεων και ύστερα από γνώμη της Προέδρου του Αρείου  Πάγου εκδόθηκε το π.δ. 30/2013 (Α΄ 66) βάσει του οποίου κατανεμήθηκαν οι οργανικές θέσεις των  δικαστικών λειτουργών στα Πολιτικά και στα Ποινικά Δικαστήρια της χώρας. Ειδικότερα, με το ως  άνω προεδρικό διάταγμα και αφού ελήφθησαν υπόψη οι αιτιολογημένες προτάσεις των  Διευθυνόντων το Εφετείο Ανατολικής Κρήτης και το Εφετείο Κρήτης, κατανεμήθηκαν οι  οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών στα Πρωτοδικεία Ηρακλείου και Λασιθίου της  Περιφέρειας του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης και στα Πρωτοδικεία Ρεθύμνου και Χανίων της  Περιφέρειας του Εφετείου Κρήτης, ως ακολούθως: 

Περιφέρεια Εφετείου Ανατολικής Κρήτης 

-Πρωτοδικείο Ηρακλείου: 

α) Πρόεδροι Πρωτοδικών έξι (6), 

β) Πρωτοδίκες – Πάρεδροι Πρωτοδικείου είκοσι (20) 

-Πρωτοδικείο Λασιθίου: 

α) Μειώνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Προέδρων Πρωτοδικών κατά μία (1)  οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε μία (1), 

β) Πρωτοδίκες – Πάρεδροι Πρωτοδικείου πέντε (5).

Περιφέρεια Εφετείου Κρήτης: 

-Πρωτοδικείο Ρεθύμνου: 

α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), 

β) Πρωτοδίκες –Πάρεδροι Πρωτοδικείου πέντε (5) 

-Πρωτοδικείο Χανίων: 

α) Μειώνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Προέδρων Πρωτοδικών κατά μία (1),  οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δύο (2), 

β) Πρωτοδίκες-Πάρεδροι Πρωτοδικείου δώδεκα (12). 

Εν συνεχεία, παρατίθεται πίνακας στον οποίο αποτυπώνονται οι υφιστάμενες οργανικές  θέσεις δικαστικών λειτουργών στα Πρωτοδικεία Ηρακλείου, Λασιθίου, Χανίων και  Ρεθύμνου καθώς και ο αριθμός των υπηρετούντων σε αυτές, ήτοι: 

Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
1. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Βαθμός Οργανικές θέσεις Υπηρετούντες Κενές θέσεις Αποσπασμένοι Εξ αποστάσεως
Πρόεδρος Πρωτοδικών 0
Πρωτοδίκης 18 19 Υπεράριθμο κατά 1 0
Δικαστικός Πάρεδρος 0
2. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Βαθμός Οργανικές θέσεις Υπηρετούντες Κενές θέσεις Αποσπασμένοι Εξ αποστάσεως
Πρόεδρος Πρωτοδικών 0
Πρωτοδίκης 0
Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
1. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
Βαθμός Οργανικές θέσεις Υπηρετούντες Κενές θέσεις Αποσπασμένοι Εξ αποστάσεως
Πρόεδρος Πρωτοδικών 0
Πρωτοδίκης 10 10 0
Δικαστικός Πάρεδρος 0
2. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Βαθμός Οργανικές θέσεις Υπηρετούντες Κενές θέσεις Αποσπασμένοι Εξ αποστάσεως
Πρόεδρος Πρωτοδικών 0
Πρωτοδίκης Υπεράριθμο κατά 1 0

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ 

Η ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Λασιθίου Μανόλης Θραψανιώτης

Ο Βουλευτής Λασιθίου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Μανόλης Θραψανιώτης, στις 16-3-2021 κατέθεσε αναφορά το κοινό ψήφισμα των Δικηγορικών Συλλόγων Κρήτης με θέμα την ανάγκη αύξησης των οργανικών θέσεων των Προέδρων Πρωτοδικών στην Κρήτη. 

Οι σύλλογοι αιτούνται την αύξηση των θέσεων Προέδρων Πρωτοδικών οι οποίες μειώθηκαν το 2013 κατά δύο, με τα στατιστικά στοιχεία εκείνης της χρονιάς που υπήρχε ακόμα η αποχή των Δικηγορικών Συλλόγων για το Εφετείο Κρήτης! 

Η ανάγκη επανεξέτασης της αύξησης των θέσεων των Προέδρων προκύπτει τόσο από τις αυξημένες πληθυσμιακές ανάγκες της Κρήτης και της φύσης των αδικημάτων που εξετάζουν, όσο και από τις συνεχείς αποσπάσεις Προέδρων Πρωτοδικών τα τελευταία χρόνια  στα κατά τόπους  Πρωτοδικεία, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες.

Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι ζητούν την άμεση αποκατάσταση της αδικίας που υφίστανται τα Πρωτοδικεία της Κρήτης επειδή οι δυσχέρειες στην απονομή της Δικαιοσύνης, από  την έλλειψη των θέσεων είναι εμφανείς και επιτείνονται από την κατάσταση της πανδημίας. Επιπροσθέτως  το πρόβλημα αφορά και τους Κρητικούς δικαστές, οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να υπηρετούν εκτός Κρήτης για τρία ή περισσότερα χρόνια μέχρι να καταφέρουν να επανέλθουν στο νησί με κόστος οικονομικό και προσωπικό. 

Η αύξηση των οργανικών  θέσεων των Προέδρων Πρωτοδικών στην Κρήτη κατά τρεις, κατανεμημένη  στα Πρωτοδικεία Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου και η τοποθέτηση προσωρινά  υπεράριθμων  Προέδρων Πρωτοδικών στα τρία αυτά Πρωτοδικεία για να αντιμετωπιστούν άμεσα τα προβλήματα, θα αποκαταστήσει  την αδικία που υφίστανται χρόνια τώρα και θα βοηθήσει στην απονομή της Δικαιοσύνης στην Κρήτη.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο

Οι καταθέτοντες Βουλευτές

Θραψανιώτης Μανόλης

Βαρδάκης Σωκράτης

Ηγουμενίδης Νίκος

Μαμουλάκης  Χαράλαμπος

Ξανθός Ανδρέας 

Πολάκης Παύλος

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί