Έρευνα ΓΣΕΒΕΕ: Σε «βαθύ κόκκινο» πλέον οι μικρές επιχειρήσεις

Σε «βαθύ κόκκινο» έχει βρεθεί μεγάλο μέρος των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μετά από έναν χρόνο πανδημίας, καθώς 8 στις 10 αναφέρουν επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης, 1 στις 2 αναφέρει ζημιές, 3 στις 4 σοβαρή μείωση ρευστότητας και 1 στις 4 ότι έχει απομείνει χωρίς καθόλου ταμειακά διαθέσιμα.

Αυτά προκύπτουν από την εξαμηνιαία έρευνα οικονομικού κλίματος για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ για το δεύτερο εξάμηνο του 2000. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρία MARC σε πανελλαδικό δείγμα 801 πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, με προσωπικό 0-49 άτομα, στο διάστημα 10-24 Φεβρουαρίου 2021, με στόχο την αποτύπωση του οικονομικού κλίματος στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, στους κλάδους της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών, που αποτελούν το 99,6% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Η εξαμηνιαία έρευνα οικονομικού κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι η δεύτερη που γίνεται εν μέσω πανδημίας και κατά βάση δείχνει ότι η κατάσταση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που είχε παρουσιάσει σημαντική βελτίωση το 2019 και επιδεινώθηκε δραματικά με το ξέσπασμα της πανδημίας, παρέμεινε ως το τέλος του 2020 τόσο δυσμενής όσο ήταν και το πρώτο εξάμηνο του έτους, κατά την εκδήλωση του πρώτου κύματος.

Δυσοίωνα στοιχεία

Μερικά από τα πιο δυσοίωνα στοιχεία της έρευνας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι τα εξής:

• 8 στις 10 επιχειρήσεις (79,8%) δήλωσαν πως η οικονομική κατάσταση τους επιδεινώθηκε, έναντι μόλις 4,2% που δήλωσε ότι βελτιώθηκε και 15,9% που δήλωσε πως παρέμεινε αμετάβλητη.

• 7 στις 10 επιχειρήσεις (70,7%) δήλωσαν πως μειώθηκε ο τζίρος τους έναντι μόλις του 11,1% που δήλωσε πως αυξήθηκε και του 16,9% που δήλωσε πως παρέμεινε αμετάβλητος.

• Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε μεσοσταθμικά κατά 32,4% το δεύτερο εξάμηνο του 2020, έναντι μείωσης 40,1% που είχε καταγραφεί το πρώτο εξάμηνο.

• Δυσμενέστερη είναι η κατάσταση για τις επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία τους με κρατική εντολή, καθώς 8 στις 10 δήλωσαν πως το δεύτερο εξάμηνο του 2020 μειώθηκε ο τζίρος τους, ενώ αντίστοιχα είναι και τα στοιχεία των πληττόμενων βάσει ΚΑΔ επιχειρήσεων όπου το 74,4% δήλωσε πως κατέγραψε μείωση του τζίρου το δεύτερο εξάμηνο του 2020.

40% κάτω οι τζίροι

• H μεσοσταθμική μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων που ανέστειλαν τη λειτουργία τους με κρατική εντολή ανήλθε στο 39,3% και των επιχειρήσεων εστίασης στο 44,2%

• Οι επιχειρήσεις που δηλώνουν ετήσιο τζίρο κάτω από 50.000 ευρώ αυξήθηκαν το 2020 σε σχέση με το 2019 κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες. Συγκεκριμένα, αντιστοιχούν στο 44,6% έναντι του 34,1% που ήταν το 2019.

• Διπλασιάστηκαν οι επιχειρήσεις που το 2020 σε σύγκριση με το 2019 κατέγραψαν ζημιές (47,8% το 2020 από 27,6% το 2019), ενώ υποδιπλασιάστηκαν οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν κέρδη (27,3% το 2020 από 55,2% το 2019).

• Το 66,8% των επιχειρήσεων δήλωσε πως κατά το δεύτερο εξάμηνο μειώθηκε η ζήτηση, έναντι του 13,7% που δήλωσε πως αυξήθηκε και του 19,1% που δήλωσε πως παρέμεινε αμετάβλητη.

• Το 71,5% δήλωσε πως το δεύτερο εξάμηνο του 2020 μειώθηκαν οι παραγγελίες, έναντι του 9,2% που δήλωσε πως αυξήθηκαν και του 17,7% που δήλωσε πως παρέμειναν σταθερές.

Χωρίς ταμειακά διαθέσιμα οι μισές επιχειρήσεις

• Το 74,9% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2020 μειώθηκε περαιτέρω η ρευστότητά του, έναντι μόλις του 7,5% που δήλωσε ότι αυξήθηκε και του 16,9% που δήλωσε ότι δεν μεταβλήθηκε.

• Οι επιχειρήσεις που δεν έχουν καθόλου ταμειακά διαθέσιμα έχουν αυξηθεί κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε ένα εξάμηνο. Συγκεκριμένα, 1 στις 4 επιχειρήσεις δεν έχει καθόλου ταμειακά διαθέσιμα, ενώ για επίσης 1 στις 4 επιχειρήσεις τα ταμειακά διαθέσιμα δεν επαρκούν για περισσότερο από ένα μήνα. Με άλλα λόγια, 1 στις 2 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν ταμειακά διαθέσιμα το πολύ για ένα μήνα.

• Δυσμενέστερη είναι η εικόνα όσον αφορά τα ταμειακά διαθέσιμα των επιχειρήσεων που ανέστειλαν την λειτουργία τους με κρατική εντολή και ιδίως των επιχειρήσεων εστίασης.

• Το 36,1% των επιχειρήσεων που ανέστειλαν την λειτουργία τους δεν έχουν καθόλου ρευστότητα, ενώ για το 22,5% τα ταμειακά διαθέσιμα επαρκούν το πολύ για ένα μήνα.

• Χειρότερη φαίνεται πως είναι η κατάσταση για τις επιχειρήσεις εστίασης καθώς το 44,1% δεν έχει καθόλου ταμειακά διαθέσιμα, ενώ για το 19,2% επαρκούν το πολύ για ένα μήνα.

• Το 6,2% των επιχειρήσεων δήλωσε πως αύξησε το προσωπικό του το δεύτερο εξάμηνο του 2020, έναντι του 9% που δήλωσε ότι το μείωσε και του 84,5% που το διατήρησε σταθερό.

Μία στις πέντε επιχειρήσεις με πολλές ληξιπρόθεσμες οφειλές

• Υψηλά παραμένουν τα ποσοστά των επιχειρήσεων που δηλώνουν πως έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, παρόλο που στις περισσότερες κατηγορίες υποχρεώσεων είναι μειωμένα σε σύγκριση με εκείνα της προηγούμενης εξαμηνιαίας έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Ιούλιος 2020). Επιπλέον, και σε αυτούς τους δείκτες παρουσιάζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιχειρήσεων. Μεγαλύτερο πρόβλημα αποπληρωμής υποχρεώσεων παρατηρείται στις επιχειρήσεις που ανέστειλαν την λειτουργία τους με κρατική εντολή. Όπου έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα για την ανακούφιση των επιχειρήσεων οι ληξιπρόθεσμες οφειλές φαίνεται πως έχουν συγκρατηθεί.

• Γενικά, σχεδόν 1 στις 2 επιχειρήσεις (46,4%) φαίνεται πως έχει τουλάχιστον μία ληξιπρόθεσμη οφειλή, 1 στις 5 επιχειρήσεις (21,6%) έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο (εφορία και ασφαλιστικά ταμεία), ενώ επίσης 1 στις 5 επιχειρήσεις (19,7%) έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές στις μισές τουλάχιστον από τις 8 κατηγορίες υποχρεώσεων (εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τραπεζικά δάνεια, ενοίκια προμηθευτές).

Φόβο για λουκέτο εκφράζουν 4 στις 10 επιχειρήσεις

• 4 στις 10 (38,2%) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εκφράζουν τον φόβο για ενδεχόμενη διακοπή της δραστηριότητας τους κατά το επόμενο διάστημα.

• Το 53,6% των επιχειρήσεων περιμένει μείωση του κύκλου εργασιών, το 52,8% μείωση της ζήτησης, το 54,6% μείωση των παραγγελιών, το 56,7% μείωση της ρευστότητας, ενώ μόλις το 6% των επιχειρήσεων προτίθεται να κάνει κάποιου είδους επένδυση.

• Μόνο το 7,4% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων εκτιμά ότι θα κάνει προσλήψεις το δεύτερο εξάμηνο του 2021 έναντι του 3,4% που δηλώνει πως θα προχωρήσει σε μειώσεις προσωπικού και του 84,1% που δήλωσε πως θα το κρατήσει σταθερό.

• Το 63,1% των επιχειρήσεων θεωρεί πως η οικονομική κρίση που έχει προκαλέσει η πανδημία θα διαρκέσει τουλάχιστον για δύο χρόνια με τους επιχειρηματίες της εστίασης να καταγράφουν το μεγαλύτερο ποσοστό απαισιοδοξίας (72%)

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί