Δημόσιες διαβουλεύσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου

Για τον Κανονισμό Άρδευσης του Δήμου Ηρακλείου, την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς στα Καμίνια και το Πρακτικό 1/2020 της Επιτροπής Κυκλοφορίας

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου την Τετάρτη 11/03/2020  και ώρα 13:00. 

Τα θέματα που την απασχόλησαν είναι τρία:

1: «Δημόσια Διαβούλευση για τον Κανονισμό Άρδευσης του Δήμου Ηρακλείου»

2: «Δημόσια Διαβούλευση για την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς που διεξάγεται κάθε Δευτέρα στην 3η Δημοτική Κοινότητα (περιοχή “Καμίνια”)»

3: «Δημόσια Διαβούλευση για το Πρακτικό 1/2020 της Επιτροπής Κυκλοφορίας»

Συγκεκριμένα για τη «Δημόσια Διαβούλευση για τον Κανονισμό Άρδευσης του Δήμου Ηρακλείου». Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την με  αριθμ. πρωτ. 20309/03.03.2020, εισήγηση του γραφείου Αντιδημάρχου Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Ψηφιακού Μετασχηματισμού & Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υπαίθρου, η οποία στα πλαίσια της ομαλής λειτουργίας συνέταξε το σχέδιο του Κανονισμό Άρδευσης του Δήμου Ηρακλείου ο οποίος περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υδροδότηση των καταναλωτών/τριών από το δίκτυο άρδευσης του Δήμου Ηρακλείου. Καθορίζει τα σχετικά με την άρδευση δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δήμου και των καταναλωτών και  αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων που ανήκουν στον Δήμο Ηρακλείου. Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το θέμα θα τεθεί σε διαβούλευση, προκειμένου  να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και αρμόδιοι φορείς  και στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Έτσι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφασίζει ομόφωνα και θέτει σε δημόσια διαβούλευση από σήμερα Πέμπτη 12 Μαρτίου και για είκοσι (20) ημέρες με ενδιαφερόμενους πολίτες το σχέδιο του Κανονισμό Άρδευσης του Δήμου Ηρακλείου. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, θα συζητήσει το θέμα και τις τυχόν παρατηρήσεις και απόψεις που θα κατατεθούν και θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης. Η κατάθεση τυχόν παρατηρήσεων και απόψεων θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου. 

Για τη «Δημόσια Διαβούλευση για την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς που διεξάγεται κάθε Δευτέρα στην 3η Δημοτική Κοινότητα (περιοχή “Καμίνια”)». 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, για την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς που διεξάγεται κάθε Δευτέρα, στην 3η  Δημοτική Κοινότητα, περιοχή «Καμίνια», στις οδούς που περιγράφονται στην αρ.2/2020 σε ορθη επανάληψη απόφαση της 3ης Δημοτικής Κοινότητας και συγκεκριμένα τις νέες προτεινόμενες θέσεις εγκατάστασης της λαϊκής αγοράς της Δευτέρας, κατά σειρά μετακίνησης κατά έτος, ξεκινώντας από την πιο βραχυχρόνια:

1.ΟΔΟΣ ΙΣΑΥΡΩΝ & ΠΕΤΛΕΜΠΟΥΡΗ

ΙΣΑΥΡΩΝ: από αρ. 64 έως αρ.08 και από συμβολή οδών Ισαύρων & Πετλέμπουρη έως αρ. 39, συμπεριλαμβανομένου και του πάρκου Ρασούλη 

-εκτός  1). αρ.59 (θέση ΑΜΕΑ-Πάρκινγκ Ιατρείου) & 2).  αρ. 47 (κλειστό Πάρκινγκ) 

ΠΕΤΛΕΜΠΟΥΡΗ: από αρ.50 έως αρ.43, αρ.71 έως αρ.87 και αρ.76 έως αρ.82 

-εκτός 1). αρ.73 (θέση ΑΜΕΑ) 2). αρ.74 (κλειστό πάρκινγκ) 

2.ΟΔΟΣ ΗΦΑΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΖΟΝΩΝ (μετά το σχολείο προς οδό Μ. Κρήτης)

ΗΦΑΙΣΤΟΥ: από αρ.32 έως αρ.10 & από αρ.37 έως αρ.9

ΑΜΑΖΟΝΩΝ: από αρ.02 έως αρ.52 & από αρ.01 έως αρ.41

3.ΟΔΟΣ ΣΜΥΡΙΛΙΟΥ – ΦΡΕΝΤΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ – ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ & ΚΥΒΕΛΗΣ 

ΣΜΥΡΙΛΙΟΥ: από αρ.02 έως αρ.36 & από αρ.17 έως αρ.49

-εκτός  1). αρ.33 (θέση ΑΜΕΑ-προτείνεται η μεταφορά θέσης ΑΜΕΑ στην οδό Απτέρων που εξυπηρετεί, επίσης) & 2).  αρ. 43, αρ.47 & αρ.50 (κλειστά Πάρκινγκ) 

ΦΡΕΝΤΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ: από αρ.74 έως τέλος της οδού προς οδό Πατρόκλου 

ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ: όλη η οδός

ΚΥΒΕΛΗΣ: όλη η οδός

4.ΟΔΟΣ ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΤΑΜΠΑΚΑΡΙΑ)

ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: μονόπλευρα, από αρ.144 έως 50 μέτρα πριν το βενζινάδικο SHELL (συμπεριλαμβανομένου του γυμναστηρίου Escape)

-εκτός τριών (3) καταστημάτων (που βρίσκονται ανάμεσα)

5.ΟΔΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ & ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ

ΚΑΝΤΑΝΟΥ: όλη η οδός από αρ.91 έως αρ.01- διπλή χρήση από αρ.02 έως αρ.40 – μονόπλευρα, από αρ.01 έως αρ.49 

-εκτός 1). αρ.42 έως αρ.54 (θέση ΑΜΕΑ & Πάρκινγκ Ιατρείων) 2). αρ.89 (Πνευματικό κέντρο Αγ. Βαρβάρας) 

ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ:  από αρ.01 έως αρ.31 & από αρ.02 έως αρ.32

6.ΟΔΟΣ ΣΥΒΡΙΤΟΥ – ΓΟΡΤΥΝΗΣ & ΕΡΓΑΝΗΣ

Όπως λειτουργεί σήμερα.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το θέμα θα τεθεί σε διαβούλευση, προκειμένου  να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και αρμόδιοι φορείς  και στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά την ανακοίνωση των παραπάνω ακολούθησε σχετική συζήτηση μεταξύ  των μελών της επιτροπής κατά την οποία o Πρόεδρος πρότεινε να τεθεί σε διαβούλευση για δέκα (10) ημέρες, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες  και αρμόδιοι φορείς. Η πρόταση του Προέδρου έγινε ομόφωνα δεκτή από τα μέλη της Επιτροπής και στη συνέχεια παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής αποφάσεως. Έτσι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφασίζει ομόφωνα και θέτει σε δημόσια διαβούλευση από σήμερα, Πέμπτη 12 Μαρτίου και για δέκα (10) ημέρες με ενδιαφερόμενους πολίτες με θέμα την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς που διεξάγεται κάθε Δευτέρα, στην 3η  Δημοτική Κοινότητα, περιοχή «Καμίνια». Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, θα συζητήσει το θέμα και τις τυχόν παρατηρήσεις και απόψεις που θα κατατεθούν και θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης. Η κατάθεση τυχόν παρατηρήσεων και απόψεων θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου.

Για τη «Δημόσια Διαβούλευση για το Πρακτικό 1/2020 της Επιτροπής Κυκλοφορίας». 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το με  αριθμ. πρωτ. 127466/13.12.2019, πρακτικό 4/2019 της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου, με θέματα: 

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για βελτίωση προσπελασιμότητας και οδικής ασφάλειας περιφερειακά των σχολικών συγκροτημάτων 64ο Νηπιαγωγείου, Βρεφονηπιακός  ΜΗΤΕΡΑ, Ειδικό Δημοτικό Κωφών & Βαρήκοων, 13ο Γυμνάσιο και 8ο Λύκειο στην περιοχή του Αγ. Ιωάννη, Δήμου Ηρακλείου.

Δημιουργία διαβάσεων πεζών επί της οδού Κρασαδάκη & κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το  47ο Δημοτικό Σχολείο, περιοχή Αγίου Ιωάννη.  

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οικισμό Βασιλειές για ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων. Ενίσχυση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης στο οδικό δίκτυο

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οικισμό Πυργού για ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων. Ενίσχυση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης στο οδικό δίκτυο.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οικισμό Κάτω Ασίτες για ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων. Ενίσχυση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης στο οδικό δίκτυο.

Δημιουργία διαβάσεων πεζών και άλλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Σόλωνος, περιοχή Φορτέτσας Ηρακλείου  

Μονοδρόμηση της οδού Ελευθ. Κουρουπάκη και λοιπές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία της οδού και των παρακείμενων οικιών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Ούλαφ Πάλμε για την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων

Δημιουργία διαβάσεων πεζών επί της οδού Αγ. Μηνά

Αύξηση του αριθμού των θέσεων ταξί της υφιστάμενης πιάτσας παραπλήσια της Πλατείας Ελευθερίας επί της οδού Δημοκρατίας από τη συμβολή με την οδό Ανεμογιάννη πριν τη συμβολή με την οδό Βίγλας.                                          

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το θέμα θα τεθεί σε διαβούλευση, προκειμένου  να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και αρμόδιοι φορείς  και στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Μετά την ανακοίνωση των παραπάνω ακολούθησε σχετική συζήτηση μεταξύ  των μελών της επιτροπής κατά την οποία o Πρόεδρος πρότεινε να τεθεί σε διαβούλευση για 15 ημέρες, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες  και αρμόδιοι φορείς.     

Η πρόταση του Προέδρου έγινε ομόφωνα δεκτή από τα μέλη της Επιτροπής και στη συνέχεια  παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής αποφάσεως. Έτσι η Επιτροπή Κυκλοφορίας αποφασίζει ομόφωνα και θέτει σε δημόσια διαβούλευση από σήμερα, Πέμπτη 12 Μαρτίου και για δεκαπέντε  (15) ημέρες με ενδιαφερόμενους πολίτες «το Πρακτικό 1/2020 της Επιτροπής Κυκλοφορίας». Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, θα συζητήσει το θέμα και τις τυχόν παρατηρήσεις και απόψεις που θα κατατεθούν και θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης. Η κατάθεση τυχόν παρατηρήσεων και απόψεων θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου. Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί