Έρευνα του 6ου Θερινού Σχολείου Περιβαλλοντικής Δημοσιογραφίας για την ποιότητα ζωής στην πόλη του Ρεθύμνου

Η ελλιπής  δημόσια υγεία αναδεικνύεται το μέγιστο πρόβλημα στην πόλη του Ρεθύμνου, σύμφωνα με την δημοσκόπηση που πραγματοποίησε το τμήμα «Δημοσιογραφίας, Συντακτών, Ρεπόρτερ» του ΔΙΕΚ Ρεθύμνου στις 22 και 23 Μαΐου του 2018.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος «Τεχνικές της Συνέντευξης» του   β εξαμήνου σπουδών  της ειδικότητας. Έγινε σε δείγμα 200 μόνιμων, ενήλικων κατοίκων του Ρεθύμνου, ανώνυμα.

Συγκεκριμένα, 22% των ερωτηθέντων απάντησε με την μικρότερη βαθμολογία, ένα (1), στην κλίμακα του δέκα, στην ερώτηση: «Είστε ικανοποιημένοι από το επίπεδο των δημόσιων υπηρεσιών υγείας στο Ρέθυμνο?» αποδίδοντας την πιο αυστηρή κριτική τους στο εν λόγω θέμα.

Το παραπάνω αποτέλεσμα απλά επιβεβαιώνει την γνωστή, εδώ και αρκετά χρόνια, γενική δυσαρέσκεια που υπάρχει στο κοινό της ευρύτερης περιοχής του Ρεθύμνου για την ποιότητα και επάρκεια των υπηρεσιών δημόσιας υγείας στην περιοχή.

Ο κυκλοφοριακός συνωστισμός, η έλλειψη χώρων στάθμευσης εντός της πόλης του Ρεθύμνου, η κακή οδική συμπεριφορά, ο κακός σχεδιασμός και η φτωχή ποιότητα του οδικού δικτύου ακολουθούν στην δεύτερη θέση των θεμάτων που απασχολούν τους ντόπιους κατοίκους. Συγκεκριμένα, το 21% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το Ρέθυμνο είναι μία πόλη επιβαρυμένη κυκλοφοριακά βαθμολογώντας με ένα δέκα (10) στην κλίμακα του δέκα την επιβάρυνση, ενώ και τα πέντε παρεμφερή προβλήματα αναφέρονται στην πρώτη πεντάδα των αρνητικών σημείων αναφορικά με το Ρέθυμνο, ως πιο συχνά σε σχετική ανοικτή ερώτηση.

Ειδικά για το κυκλοφορικό, το κοινό επεσήμανε συχνά κατά την διάρκεια της έρευνας ότι «δεν θα περίμενε κανείς σε μία πόλη της κλίμακας και της έκτασης του Ρεθύμνου,  να συναντήσει κανείς κυκλοφοριακό πρόβλημα!!».

-Η ελλιπής καθαριότητας της πόλης αλλά και η απουσία ακτοπλοϊκής σύνδεσης του Ρεθύμνου με την Ηπειρωτική Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ισοβαθμούν στην τρίτη θέση των θεμάτων που συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα των προβλημάτων στην περιοχή.

Στην δημοσκόπηση μόνο το 20% των ερωτηθέντων βαθμολόγησε με επτά (7) την καθαριότητα της πόλης, ενώ και από τις ανοικτές ερωτήσεις προκύπτει ότι η πλειονότητα του κοινού δεν είναι ικανοποιημένοι από το επίπεδο της καθαριότητας.

Όσον αφορά την έλλειψη ακτοπλοϊκής σύνδεσης της πόλης με τον Πειραιά, αυτό αναδεικνύεται σε γενική δυσαρέσκεια των κατοίκων, με πολλαπλούς αποδέκτες, για τους παρακάτω λόγους:

1) Το Ρέθυμνο (μαζί με τα Χανιά) είναι οι δύο περιοχές του νησιού με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα τουριστών κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Όμως στην παρούσα φάση η άφιξη των ξένων επισκεπτών γίνεται μόνο μέσω του αεροδρομίου και του λιμανιού Χανίων και Ηρακλείου.

2) Είναι μία από τις μεγαλύτερες «φοιτητουπόλεις» της χώρας αφού οι σχολές ανθρωπιστικών σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι από τις πιο δημοφιλής στην Ελλάδα. Και στη περίπτωση αυτή, οι φοιτητές φτάνοντας στα Χανιά ή το Ηράκλειο, πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις υπεραστικές συγκοινωνίες, ταξί ή κάποιο άλλο μέσο ιδιωτικής χρήσεως για να φτάσουν στο σπίτι τους στο Ρέθυμνο.

3) Η ενδοχώρα του νομού Ρεθύμνου ασχολείται επί το πλείστων με την γεωργία και την κτηνοτροφία, τα προϊόντα των οποίων πρέπει να έχουν άμεση διακίνηση προς την αγορά της κεντρικής Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Ειδικά τα νωπά κηπευτικά προϊόντα συλλέγονται λίγες μόνο ώρες πριν την επιβίβαση των φορτηγών ψυγείων στα πλοία, οπότε στην περίπτωση αυτή ακόμα και η διαφορά  της μισής ώρας μετράει.

Στην Τρίτη θέση θα μπορούσε να προστεθεί και ένα ακόμα ζήτημα: Η έλλειψη επαρκών διαθέσιμων οικιών προς μίσθωση στην πόλη, λόγω υψηλής ζήτησης από τους φοιτητές. Η πόλη παρουσιάζει σχεδόν κορεσμό στο θέμα αυτό, φαινόμενο το οποίο κορυφώνεται ειδικά κάθε αρχή διδακτικού σχολικού έτους τον Σεπτέμβριο. Και αυτό το στοιχείο προκύπτει από τις απαντήσεις στις ανοικτές ερωτήσεις.

Στα υπόλοιπα της δημοσκόπησης:

-Το 22% των ερωτηθέντων θεωρεί το Ρέθυμνο μία ακριβή πόλη, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από σχετικά σχόλια στις ανοικτές ερωτήσεις. Γενικά όμως μπορούμε να πούμε ότι όπως όλες οι νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας, έτσι και όλες οι πόλεις της Κρήτης θεωρούνται ακριβότερες, όσον αφορά το κόστος ζωής, από την Ηπειρωτική Ελλάδα.

Σε ότι αφορά την ανεργία, τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι το κοινό πιστεύει ότι  υπάρχει μία σχετική ανεργία, αφού το 17%  την βαθμολογεί μόλις στο πέντε (5), το 13% το βαθμολογεί με επτά (7) ενώ ένα το 12% το βαθμολογεί με τρία (3) πάντα στην κλίμακα του δέκα.

Όσον αφορά το επίπεδο των δημόσιων υπηρεσιών στο Ρέθυμνο, και εκεί επικρατεί μία μεσαίας τάξης ικανοποίηση: μόνο το 19% απάντησε με πέντε (5) στην κλίμακα του δέκα. Ωστόσο στην ίδια ερώτηση ένα 10% απάντησε με ένα (1), άλλο ένα 10% απάντησε με τέσσερα (4) και ένα ακόμα 10% απάντησε με έξι (6).

-Περνώντας σε ένα άλλο τομέα, μόλις ένα 19% των ερωτηθέντων βαθμολόγησε με επτά (7),  και άλλο ένα 17% βαθμολόγησε με οκτώ (8), στην κλίμακα του δέκα, την προώθηση του αθλητισμού ως τρόπου ζωής στο Ρέθυμνο. Το γεγονός αυτό συνάδει με την απουσία επαρκών αθλητικών συλλόγων και σωματείων στην πόλη ειδικά αν αυτό πρέπει να συγκριθεί με ότι υπάρχει στα γειτονικά Χανιά και στο Ηράκλειο. Κατά κοινή ομολογία, το κοινό θεωρεί ότι υπάρχει ένα δυσανάλογο- με τον πληθυσμό- κενό που πρέπει να καλυφθεί τόσο από τους δημοτικούς φορείς όσο και από ιδιώτες όπως προκύπτει και από τις απαντήσεις τους στις ανοικτές ερωτήσεις.

-Αντίστοιχα, στην ερώτηση «Καλλιεργείται η οικολογική συνείδηση στην πόλη?», το κοινό απαντάει κατά 20% βαθμολογώντας με πέντε (5) και άλλο ένα 20% βαθμολογώντας με έξι (6) στην κλίμακα του δέκα. Από τα ποσοστά αυτά καταλαβαίνουμε ότι η οικολογική συνείδηση  προωθείται στην πόλη μάλλον χωρίς κάποιο ιδιαίτερο σχέδιο, περισσότερο σποραδικά και χάριν της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και του προσωπικού ενδιαφέροντος.

Μικρό είναι επίσης το ποσοστό των ερωτηθέντων κατοίκων που συμμετείχαν στην έρευνα και απάντησαν ότι είναι ικανοποιημένοι με τις ευκαιρίες που δίνει το Ρέθυμνο στους κατοίκους του να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους. Μόλις 18% απάντησε με πέντε (5) ενώ το 16% απάντησε με οκτώ (8) πάντα στην ίδια κλίμακα.

-Η 10η ερώτηση  «Θεωρείται ότι το Ρέθυμνο έχει ανθρώπινο πρόσωπο από την πλευρά των κοινωνικών σχέσεων ?»  απαντήθηκε ως εξής: Ένα 20% απάντησε βαθμολογώντας με επτά (7) και ένα ακόμα 20% βαθμολογώντας με οκτώ (8), επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη ικανοποιητικών ανθρώπινων σχέσεων στην πόλη. Και αυτό εξηγείται ως εξής: Το Ρέθυμνο, είναι μία πόλη μεσαίου μεγέθους για τα Ελληνικά δεδομένα. Το έντονο όμως μεσογειακό ταπεραμέντο των Κρητικών που είναι ακόμα πιο έντονο στο Ρέθυμνο, σε συνδυσμό με το γεγονός ότι οι Ρεθυμνιώτες  κρατούν την παράδοση οικογενειών με πολλά μέλη τα οποία έχουν ισχυρούς δεσμούς μεταξύ τους, επιβεβαιώνει το προσθετικά μεγάλο ποσοστό των θετικών απαντήσεων.

– Στην ερώτηση «Θεωρείται ότι το Ρέθυμνο είναι μία σύγχρονη πόλη?» το κοινό απάντησε  θετικά, με 23% βαθμολογώντας με επτά (7) και με ένα επιπλέον ποσοστό 21% βαθμολογώντας με έξι (6) στην κλίμακα του δέκα. Προφανώς οπότε οι Ρεθυμνιώτες, προσθετικά, θεωρούν την πόλη τους αρκετά σύγχρονη αν και παραπονιούνται, όπως έδειξε νωρίτερα η έρευνα, έντονα για τις υπηρεσίες υγείας στον δημόσιο τομέα και για την αποκοπή της πόλης από την ακτοπλοϊκή σύνδεση της με την υπόλοιπη Ελλάδα. Οξύμωρο είναι επίσης το γεγονός ότι οι κάτοικοι θεωρούν την πόλη τους αρκετά σύγχρονη την ίδια ώρα που συμφωνούν ότι ο αθλητισμός και η οικολογία δεν προωθείται αρκετά στην πόλη τους, την ίδια ώρα που δεν την θεωρούν αρκετά καθαρή, τονίζουν τα έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα, το κακό οδικό δίκτυο, την έλλειψη χώρων στάθμευσης, τους οδηγούς με κακή οδική συμπεριφορά!!

-Στην τελευταία ερώτηση ωστόσο τα πράγματα δείχνουν να παίρνουν μία διαφορετική τροπή:

«Θα παροτρύνατε φίλους και συγγενείς σας να έρθουν και να μείνουν στο Ρέθυμνο?». Το 32% -που είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό της έρευνας- βαθμολογεί με δέκα (10) την ερώτηση ενώ ακολουθεί ένα ποσοστό 18% με βαθμολογία εννιά (9). Πως μεταφράζονται εδώ οι αριθμοί? Προφανώς με το συναισθηματικό δέσιμο και την αποδοχή πέρα από την λογική των ερωτηθέντων με την πόλη του Ρεθύμνου. Σε πιο ελεύθερη μετάφραση θα λέγαμε ότι, «αν και το Ρέθυμνο πληγώνει τους κατοίκους του, εκείνοι εξακολουθούν να το αγαπάνε πέρα από κάθε τι!!», αφού πρπσθετικά πέντε (5) στους δέκα (10) θα ενθάρρυναν συγγενείς και φίλους να έρθουν να μείνουν στην πόλη.

Τελειώνοντας να πούμε ότι έγιναν τρεις ανοικτές ερωτήσεις.

Η πρώτη αφορούσε: «Ποια είναι τα πέντε (5) πιο θετικά σημεία του Ρεθύμνου?». Οι συνηθέστερες απαντήσεις ήταν: Παλιά πόλη,Παραλιακό Μέτωπο/Θάλασσα, Διασκέδαση, Κοντινές αποστάσεις μέσα στην πόλη, η Φορτέτσα.

Η δεύτερη αφορούσε: «Ποια είναι τα πέντε (5) πιο αρνητικά σημεία του Ρεθύμνου?». Οι συνηθέστερες απαντήσεις ήταν: Κυκλοφοριακό, Οδικό Δίκτυο/Πεζοδρόμια/Κακή Οδική Συμπεριφορά, Νοσοκομείο/Δημόσια Υγεία/ Καθαριότητα, έλλειψη Πλοίου.

Η τρίτη αφορούσε: «Αναφέρετε τα δύο (2) πράγματα που θα θέλατε να αλλάξετε στην πόλη του Ρεθύμνου?»: Κυκλοφοριακό/οδική συμπεριφορά, Νοσοκομείο/Δημόσια Υγεία, Καθαριότητα, Στάθμευση, Αλκοολ/κακή νοοτροπία-συμπεριφορά.

Τελειώνοντας την παρουσίαση και ανάλυση της έρευνας μας, θα θέλαμε να ελπίσουμε ότι οι τοπικοί φορείς αλλά και το κοινό – γιατί η ευθύνη είναι από κοινού-  που θα πληροφορηθούν για την ύπαρξη της, να χρησιμοποιήσουν τα πορίσματα της ως αφετηρία για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στο Ρέθυμνο!!

Δείτε αναλυτικά την έρευνα ΕΔΩ

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί