Αιτήσεις των ξενοδοχοϋπαλλήλων του Ηρακλείου για επαναπρόσληψη

Η διαδικασία για τις αιτήσεις επαναπρόσληψης των εποχιακών απασχολουμένων στα ξενοδοχεία του Ν.Ηρακλείου, άρχισε από 2/01/2020 και λήγει στις 31/01/2020. Σύμφωνα με την Νομοθεσία και την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (εποχικές) υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν το ίδιο προσωπικό που απασχόλησαν την προηγούμενη περίοδο . Οι εργαζόμενοι που επιθυμούν να εργαστούν στο ίδιο ξενοδοχείο που εργάστηκαν την προηγούμενη περίοδο και…

Read More

Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις επαναπρόσληψης των εποχιακών απασχολουμένων στα ξενοδοχεία του Ν. Ηρακλείου

Η διαδικασία για τις αιτήσεις επαναπρόσληψης των εποχιακών απασχολουμένων στα ξενοδοχεία του Ν. Ηρακλείου συνεχίζεται και λήγει στις 31/01/2019. Σύμφωνα με την Νομοθεσία και την Συλλογική Σύμβαση  Εργασίας οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (εποχικές) υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν το προσωπικό που απασχόλησαν την προηγούμενη περίοδο. Οι εργαζόμενοι που επιθυμούν να εργαστούν στο ίδιο ξενοδοχείο που εργάζονταν την προηγούμενη περίοδο και να κατοχυρώσουν την…

Read More