Οι οικογενειακές επιxειρήσεις δείχνουν αξιοσημείωτες αντοχές απέναντι στην κρίση

Στη χώρα μας, οι οικογενειακές επιχειρήσεις, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας καθώς αποτελούν, πάνω από το 80% των ελληνικών επιχειρήσεων. Αυτές οι επιχειρήσεις, συνεισφέρουν συνολικά στα δύο τρίτα του Α.Ε.Π. και στις θέσεις εργασίας και συνεχίζουν να στηρίζουν την ελληνική οικονομία, έχοντας επιδείξει αξιοσημείωτες αντοχές απέναντι στην κρίση. Αυτό αναφέρθηκε σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό…

Read More