Περί νομής της παιδείας με το νόμο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση

Του Δημήτρη Χρηστάκη* Μπροστά στην ψήφιση ενός εργαλείου που επιτρέπει τη νομή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από εμπόρους παιδείας, τα ήδη άσχημα πράγματα στην Ελληνική παιδεία εξελίσσονται επικίνδυνα. Γνωστό διαχρονικά και διεθνικά, είναι ότι η εκπαίδευση είναι αδύνατη χωρίς την διαμόρφωση του χαρακτήρα του μαθητή.  Η αποδοχή της εξειδικευμένης εκπαίδευσης, χωρίς άλλο λόγο πέραν της παραγωγής ανταλλακτικής αξίας, οδηγεί στην ρήξη…

Read More

Μονόδρομος για την Κρήτη οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

του Δημήτρη Γ. Χρηστάκη[i] Σήμερα, όλα τα τεχνήματα που ικανοποιούν τις ζωτικές μας ανάγκες γίνονται, έμμεσα ή άμεσα, με ηλεκτροκίνητα μηχανήματα, με τα οποία συμπληρώνουμε τη φύση για να κοινωνήσουμε μέσα σ’ αυτήν. Με αυτά παράγεται η τροφή, το ντύσιμο, η στέγαση, η παιδεία, η υγεία και όλες οι κοινωνικές λειτουργίες των λεγόμενων ανεπτυγμένων χωρών και όχι μόνο. Συνιστά επίσης…

Read More

Η συνδυασμένη διαχείριση νερού και ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη

του Δημήτρη Γ. Χρηστάκη* Η διαχείριση του νερού και της ενέργειας, καθορίζει το σύνολο της οικονομίας και καθορίζεται από την παιδεία του κοινωνικού συνόλου. Ο συνδυασμός της παραγωγής και της διαχείρισης αυτών των κοινωνικών πόρων δίδει την δυνατότητα ελαχιστοποίησης του κόστους και μεγιστοποίηση της αναβάθμισης του περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής. Για την επίτευξη αυτού του συνδυασμού εισήχθη η έννοια…

Read More