Οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες στην Κρήτη

ΙΣΤΟΡΙΑ-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Του Γιώργου Ανδρεαδάκη* Η χώρα μας καλύπτει έκταση 132 εκατομμύρια στρέμματα. Το τριάντα τοις εκατό (30%) τη ολικής έκτασης αποτελούν την καλλιεργήσιμη γεωργική γη, με περίπου 45 εκατομμύρια στρέμματα.  Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της η χώρα μας, ήταν παραδοσιακά γεωργική χώρα. Από το 1974 και μετά άρχισε να αλλάζει, και σήμερα απασχολείται με την γεωργία…

Read More

Το έντομο που άλλαξε την εικόνα της Κρήτης!- 50 χρόνια φυλλοξήρας στο νησί

του Γιώργου Ανδρεαδάκη* Ολόκληρη η ιστορία της Κρήτης και ευρύτερα του Μεσογειακού χώρου υπήρξε βαθιά επηρεασμένη από την καλλιέργεια του αμπελιού και της ελιάς.  Μυθολογία, ζωγραφική, γλυπτική, ποίηση, ήθη και έθιμα, συνήθειες διατροφής, εμπόριο, ιατρική, ακόμη και η θρησκεία μας φέρουν τη σφραγίδα του Αμπελιού και της Ελιάς.  Το 1901-1903 (μετά από κρίση στην αμπελοκαλλιέργεια στο νομό μας και στο…

Read More

Σκέψεις και προτάσεις για την παραγωγή καλύτερης ποιότητας ελαιολάδου

Του Γιώργου Ανδρεαδάκη* Ολόκληρη η ιστορία της Κρήτης και ευρύτερα του Μεσογειακού χώρου, υπήρξε βαθιά επηρεασμένη από την καλλιέργεια της ελιάς και του αμπελιού . Η ελαιοκομία φαίνεται να υπάρχει σαν απασχόληση πάνω από έξι χιλιάδες χρόνια . Σήμερα οι ελαιώνες αποτελούν το στοιχείο που κυριαρχεί στο φυσικό περιβάλλον του νησιού , καλύπτοντας το 65% περίπου της γεωργικής γης και…

Read More