Δημιουργική ανακύκλωση στα σχολεία του Δήμου Ηρακλείου

Οι μαθητές αξιοποιούν ανακυκλώσιμα υλικά  και τους δίνουν μία 2η ευκαιρία -Αιτήσεις συμμετοχής σχολείων έως την Τρίτη 19 Μαρτίου

Μια ακόμη σημαντική δράση για την μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση μαθητριών και μαθητών σε θέματα ανακύκλωσης υλοποιεί ο Δήμος Ηρακλείου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Πάμε Ανακύκλωση». Ειδικότερα οργανώνει την «Εικαστική Δράση με τη Xρήση Aνακυκλώσιμων Yλικών», σε όλα τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Ηρακλείου.

Για την οργάνωση της δράσης, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας Νίκος Γιαλιτάκης απηύθυνε πρόσκληση στα δημοτικά σχολεία του Δήμου να δηλώσουν συμμετοχή με τις αιτήσεις συμμετοχής να γίνονται δεκτές έως την Τρίτη 19 Μαρτίου 2024. Η  παρουσίαση των κατασκευών και η online ψηφοφορία θα έχει διάρκεια από 19 Απριλίου έως 10 Μαΐου 2024. 

Τι θα περιλαμβάνουν οι κατασκευές

Η Εικαστική δράση υλοποιείται από το Τμήμα Μελετών, Προγραμματισμού & Ανακύκλωσης του Δήμου και υπό την αιγίδα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, σε συνεργασία με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής ένταξής τους στο σχολικό πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών καλούνται να αναδείξουν καλλιτεχνικά και ταυτόχρονα να μελετήσουν την εφαρμογή των ανακυκλώσιμων υλικών στον Δήμο τους. Σκοπός είναι να δημιουργήσουν έργα από υλικά που δεν τους είναι πλέον χρήσιμα, χαρίζοντάς τους μία 2η ευκαιρία και να διαδώσουν το μήνυμα της επαναχρησιμοποίησης σε όλους μας. Τα έργα των μαθητών θα προβληθούν ύστερα από αξιολόγηση στην δημοτική πλατφόρμα του Δήμου Ηρακλείου Followgreen.gr/heraklion/contest με σκοπό την ανάδειξη των καλύτερων έργων με βάση την προτίμηση – ψήφο των μελών της δημοτικής πλατφόρμας ανακύκλωσης.

Οι μαθητές εξοικειώνονται με τα ανακυκλώσιμα υλικά και με έννοιες, όπως η επαναχρησιμοποίηση και η κυκλική οικονομία. Η δημιουργία χρηστικών ή διακοσμητικών αντικειμένων από ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, κ.α) θα τους δώσει τη δυνατότητα να δουλέψουν ομαδικά και ταυτόχρονα να αναγνωρίσουν τη σπουδαιότητα της επαναχρησιμοποίησης των υλικών. 

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν 

Στη δράση καλούνται να συμμετέχουν ομάδες μαθητών των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Ηρακλείου. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες, κάθε ομάδα υλοποιεί μια μόνο κατασκευή. Κάθε μαθητής έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε μία μόνο ομάδα 

 Ο Δήμος θα απονείμει σε όλα τα σχολεία έπαινο επιβράβευσης για τη συμμετοχή τους, ενώ τα πρώτα έργα των σχολείων σε ψήφους θα λάβουν χρηστικά δώρα για τις σχολικές τους μονάδες.

Χρονοδιάγραμμα

 Η μαθητική δράση έχει διάρκεια 2 μήνες. Αναλυτικότερα, το χρονοδιάγραμμα περιλαμβάνει: 

• Ενημέρωση σχολείων και δημοσίευση οδηγιών δράσης, έως 11 Μαρτίου 2024 

• Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής, έως 19 Μαρτίου 2024 

• Υποβολή πρότασης κατασκευών, έως 15 Απριλίου 2024 

• Αξιολόγηση συμμετοχών, έως 17 Απριλίου 2024 

• Παρουσίαση κατασκευών και online ψηφοφορία, από 19 Απριλίου έως 10 Μαΐου 2024 

• Ανακοίνωση αποτελεσμάτων στην εκδήλωση βράβευσης, πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς

 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής & προτάσεων κατασκευών 

Για τη συμμετοχή κάθε ομάδας, θα πρέπει να υποβληθεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό κάθε ομάδας με τα στοιχεία του σχολείου και των ομάδων Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις συμμετοχής δεν θα γίνονται δεκτές. Οι προτάσεις των κατασκευών θα υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο schools@followgreen.gr (μέσω Wetransfer/ Googledrive/ Dropbox) και θα συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία:

 • τίτλος κατασκευής 

• φωτογραφίες κατασκευής (έως 3), διαστάσεων: 747 x 500 px

 • στοιχεία εκπαιδευτικών και μαθητών 

• σύντομη περιγραφή του έργου (έως 100 λέξεις), ιδέα, μήνυμα, τεχνικές ,υλικά, που χρησιμοποιήθηκαν 

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί