Ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας (Δ.ΕΠ.ΙΣ.) του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου απευθύνει Ανοιχτή Πρόσκληση σε φορείς και συλλόγους καθώς και σε εμπειρογνώμονες δημότες/δημότισσες, όπως προβλέπει ο νόμος, προκειμένου να συμμετέχουν ως μέλη στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Ηρακλείου. 

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ισότητας είναι οι εξής:

  • Σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του Δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο.
  • Διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής.
  • Συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο.
  • Συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. (Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

 Στην επιτροπή μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη:

  • Ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του δήμου Ηρακλείου.
  • Ένας (1) εκπρόσωπος τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης.
  • Ένας (1) εκπρόσωπος τοπικού γυναικείου/φεμινιστικού συλλόγου/φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων.
  • Δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων.

Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτή κανενός είδους αμοιβή ή  αποζημίωση.

Οι αιτήσεις συμμετοχής, όσων ενδιαφέρονται, θα γίνονται δεκτές από τις 29 Φεβρουαρίου 2024  έως τις 19 Μαρτίου 2024, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης του Δήμου Ηρακλείου. Οι εμπειρογνώμονες δημότες/δημότισσες, που ενδιαφέρονται πρέπει να καταθέσουν και βιογραφικό σημείωμα.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2810. 243 360 – Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής-Καινοτόμων Δράσεων-Δημόσιας Υγείας & Ισότητας των Φύλων (αρμόδια υπάλληλος κ. Τσαφή Γεωργία). 

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Δήμος Ηρακλείου είναι ένας από τους 154 Δήμους της Χώρας μας, που υπέγραψε το 2011 την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των φύλων στις τοπικές κοινωνίες. Με την υπ’ αριθμ. 808/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την εναρμόνιση των πολιτικών του με τις υπάρχουσες και αναδυόμενες ανάγκες των  πολιτών.  

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί