Συνεδριάζει την Τρίτη το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης

Tην Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 12:00, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ – οδός Υγείας αριθμ. 2).

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ισχύει), είναι:

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.1 Εκλογή εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 74/2011: «Ένωση Περιφερειών Ελλάδας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. – (εισηγητής ο Εκτελεστικός Γραμματέας ΠΚ κ. Νικόλαος Ραπτάκης).

1.2 Σύσταση Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Κρήτης, β) Καθορισμός αριθμού των μελών της και γ) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου προς την Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις του αρθρ. 13 του Ν. 5056/2023.
– (εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ευάγγελος Ζάχαρης).
2.ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Π.Σ.
2.1 Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους, για τη συμμετοχή τους σε Όργανα και σε επιτροπές που λειτουργούν στην Περιφέρεια Κρήτης όπως προβλέπονται από σχετικούς Νόμους, έως τη λήξη της περιφερειακής περιόδου δηλ. έως 31-12- 2028.
– (εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ευάγγελος Ζάχαρης).
3. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
3.1 Παράταση ισχύος της κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για την τοποθέτηση του διαχωριστικού στηθαίου και τις λοιπές εργασίες στον άξονα της αρτηρίας, στο έργο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΒΙΑΝΝΟΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΟΥΝΑΒΩΝ» Αναδόχου: «Μ.Γ.Ν. Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ. – (εισηγητής ο κ. Σκουλάς Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων ΠΚ).
3.2 Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για εργασίες ανακατασκευής οδοστρώματος και τριγωνικών τάφρων στις θέσεις επεμβάσεων επί του οδικού άξονα Ηράκλειο – Βιάννος στο έργο: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 2019» και υποέργο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΒΙΑΝΝΟΣ», Αναδόχου: «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ. – (εισηγητής ο κ. Σκουλάς Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων ΠΚ).
4. ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
4.1 Έγκριση Κυκλοφοριακής Ρύθμισης (στένωσης λωρίδας) για το έργο: 5ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ- ΚΑΝΤΑΝΟΣ-ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Χανίων. – (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων).

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί