Η κλήρωση για το πρωτοχρονιάτικο λαχείο – Οι «χρυσοί» αριθμοί

Εγινε η μεγάλη κλήρωση για το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο 2023, γνωστό και ως Κρατικό Λαχείο Κοινωνικής Αντίληψης.

Σήμερα 31/12/2023 το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο μοίρασε στην χρυσή πεντάδα το ποσό των 5 εκατ. ευρώ, με το κέρδος του Μεγάλου Λαχνού (του πρώτου αριθμού που κληρώνεται και αντιστοιχεί σε ένα γραμμάτιο) να ανέρχεται στο ποσό του 1 εκατ. ευρώ.

Η κλήρωση του Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου 2023

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης

Οι αριθμοί:

Ειδικότερα, ο Μεγάλος Λαχνός είναι ο αριθμός: 06410, της 32ης σειράς που κερδίζει 1 εκατ. ευρώ

Η «χρυσή» 5άδα συμπληρώνεται από τους αριθμούς της ίδιας σειράς
-6406
-6407
-6408
-6409

Οι παραπάνω αριθμοί κερδίζουν επίσης από 1 εκατ. ευρώ.

Από 8.000 ευρώ κερδίζουν όλα τα γραμμάτια σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τον αριθμό 6410.

Από 5.000 ευρώ κερδίζουν όλα τα γραμμάτια σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τους αριθμούς 6406, 64076408 και 6409.

Από 1.000 ευρώ κερδίζουν όλα τα γραμμάτια ανεξάρτητα από σειρά που οι αριθμοί τους λήγουν σε 6410.

Από 100 ευρώ κερδίζουν όλα τα γραμμάτια ανεξάρτητα από σειρά που οι αριθμοί τους λήγουν σε 640664076408 και 6409.

Από 5 ευρώ κερδίζουν όλα τα γραμμάτια ανεξάρτητα από σειρά που οι αριθμοί τους λήγουν σε 06, 07, 08, 09 και 10.

Ο αριθμός 71255 της 1ης σειράς κερδίζει 150.000 ευρώ.

3.000 ευρώ κερδίζουν όλα τα γραμμάτια σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τον αριθμό 71255.

Ο αριθμός 78263 της 14ης σειράς κερδίζει 100.000 ευρώ.

Από 2.000 ευρώ κερδίζουν όλα τα γραμμάτια σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τον αριθμό 78263.

Ο αριθμός 61034 της 8ης σειράς κερδίζει 100.000 ευρώ.

Από 2.000 ευρώ κερδίζουν όλα τα γραμμάτια σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τον αριθμό 61034.

Ο αριθμός 12863 της 23ης σειράς κερδίζει 75.000 ευρώ.

Από 1.000 ευρώ κερδίζουν όλα τα γραμμάτια σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τον αριθμό 12863.

Ο αριθμός 84239 της 23ης σειράς κερδίζει 75.000 ευρώ.

Από 1.000 ευρώ κερδίζουν όλα τα γραμμάτια σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τον αριθμό 84239.

Ο αριθμός 27508 της 22ης σειράς κερδίζει 75.000 ευρώ.

Από 1.000 ευρώ κερδίζουν όλα τα γραμμάτια σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τον αριθμό 27508.

Ο αριθμός 00011 της 16ης σειράς κερδίζει 75.000 ευρώ.

Από 1.000 ευρώ κερδίζουν όλα τα γραμμάτια σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τον αριθμό 00011.

Από 50.000 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί

Ο αριθμός 11349 της 2ης σειράς κερδίζει 50.000 ευρώ.

Ο αριθμός 61254 της 17ης σειράς κερδίζει 50.000 ευρώ.

Ο αριθμός 51760 της 30ης σειράς κερδίζει 50.000 ευρώ.

Ο αριθμός 03884 της 13ης σειράς κερδίζει 50.000ευρώ.

Ο αριθμός 97167 της 21ης σειράς κερδίζει 50.000ευρώ.

Ο αριθμός 75956 της 18ης σειράς κερδίζει 50.000 ευρώ.

Ο αριθμός 95094 της 18ης σειράς κερδίζει 50.000 ευρώ.

Ο αριθμός 86731 της 24ης σειράς κερδίζει 50.000 ευρώ.

Ο αριθμός 91669 της 12ης σειράς κερδίζει 50.000 ευρώ.

Ο αριθμός 30321 της 34ης σειράς κερδίζει 50.000 ευρώ.

Από 500 ευρώ κερδίζουν όλα τα παραπάνω γραμμάτια σε όλες τις σειρές.

Από 10.000 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί

Ο αριθμός 63001 της 15ης σειράς κερδίζει 10.000 ευρώ

Ο αριθμός 47179 της 12ης σειράς κερδίζει 10.000 ευρώ.

Ο αριθμός 48258 της 7ης σειράς κερδίζει 10.000 ευρώ.

Ο αριθμός 87392 της 10ης σειράς κερδίζει 10.000 ευρώ.

Ο αριθμός 08113 της 9ης σειράς κερδίζει 10.000 ευρώ.

Ο αριθμός 13960 της 32ης σειράς κερδίζει 10.000 ευρώ.

Ο αριθμός 30871 της 30ης σειράς κερδίζει 10.000 ευρώ.

Ο αριθμός 24052 της 12ης σειράς κερδίζει 10.000 ευρώ.

Ο αριθμός 03378 της 11ης σειράς κερδίζει 10.000 ευρώ.

Ο αριθμός 24768 της 23ης σειράς κερδίζει 10.000 ευρώ.

Ο αριθμός 26298 της 4ης σειράς κερδίζει 10.000 ευρώ.

Ο αριθμός 76960 της 1ης σειράς κερδίζει 10.000 ευρώ.

Ο αριθμός 15663 της 11ης σειράς κερδίζει 10.000 ευρώ.

Ο αριθμός 92239 της 31ης σειράς κερδίζει 10.000 ευρώ.

Ο αριθμός 26534 της 11ης σειράς κερδίζει 10.000 ευρώ.

Από 200 ευρώ κερδίζουν οι ίδιοι αριθμοί σε όλες τις άλλες σειρές.

Επιπλέον ειδική κλήρωση

-10.000 ευρώ κερδίζει ο αριθμός 96116 σε όλες τις σειρές.

-5.000 ευρώ κερδίζει ο αριθμός 09610 σε όλες τις σειρές

Τα βασικά κέρδη του Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου 2023

protoxroniatiko laxeio b 2023 kerdi 09ddc

Τα πρόσθετα Κέρδη της Γενικής Κλήρωσης του Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου 2023

Στα πρόσθετα κέρδη της Γενικής Κλήρωσης μετέχουν όλα τα γραμμάτια, ανεξάρτητα από σειρά και κερδίζουν τα παρακάτω ποσά:

-Από οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000€) όλα τα γραμμάτια σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τον ίδιο αριθμό με το λαχνό που κληρώθηκε πρώτος στη Γενική Κλήρωση.

-Από πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€) όλα τα γραμμάτια σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τους ίδιους αριθμούς με τον δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο λαχνό της Γενικής Κλήρωσης

-Από τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) όλα τα γραμμάτια σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τον ίδιο αριθμό με το λαχνό που κληρώθηκε έκτος στη Γενική Κλήρωση.

-Από δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) όλα τα γραμμάτια σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τους ίδιους αριθμούς με τους λαχνούς που κληρώθηκαν έβδομος και όγδοος στη Γενική Κλήρωση.

-Από χίλια ευρώ (1.000€) όλα τα γραμμάτια σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τους ίδιους αριθμούς με τους επόμενους τέσσερις λαχνούς, κατά σειρά κλήρωσης, της Γενικής Κλήρωσης.

-Από πεντακόσια ευρώ (500€) όλα τα γραμμάτια σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τους ίδιους αριθμούς με τους επόμενους δέκα λαχνούς, κατά σειρά κλήρωσης, της Γενικής Κλήρωσης.

-Από διακόσια ευρώ (200€) όλα τα γραμμάτια σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τους ίδιους αριθμούς με τους τελευταίους δεκαπέντε λαχνούς που κληρώθηκαν στη Γενική Κλήρωση.

Τα κέρδη των άρτιων Λαχνών Γενικής Κλήρωσης

Στα κέρδη άρτιων λαχνών μετέχουν όλα τα γραμμάτια, ανεξάρτητα από σειρά και κερδίζουν τα παρακάτω ποσά:

-Από χίλια ευρώ (1.000€) όλα τα γραμμάτια ανεξάρτητα από σειρά που οι αριθμοί τους έχουν τα τέσσερα τελευταία ψηφία όμοια, και με την ίδια σειρά, µε τα τέσσερα τελευταία ψηφία του πρώτου λαχνού της Γενικής Κλήρωσης.

-Από εκατό ευρώ (100€) όλα τα γραμμάτια ανεξάρτητα από σειρά που οι αριθμοί τους έχουν τα τέσσερα τελευταία ψηφία όμοια, και με την ίδια σειρά, µε τα τέσσερα τελευταία ψηφία του δεύτερου, τρίτου, τέταρτου και πέμπτου λαχνού της γενικής κλήρωσης.

-Από πέντε ευρώ (5€) όλα τα γραμμάτια ανεξάρτητα από σειρά που οι αριθμοί τους έχουν τα δύο τελευταία ψηφία όμοια, και με την ίδια σειρά, µε τα δύο τελευταία ψηφία του πρώτου, δεύτερου, τρίτου, τέταρτου και πέμπτου λαχνού της Γενικής Κλήρωσης.

Τα κέρδη της Ειδικής Κλήρωσης του Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου

Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Κλήρωσης τα διανεμόμενα κέρδη υπολείπονται του 55% των εσόδων από την πώληση των Λαχνών θα διεξαχθεί πρόσθετη Ειδική Κλήρωση.

Στην Ειδική Κλήρωση θα κληρωθεί ένας ή περισσότεροι λαχνοί, που ο καθένας θα κερδίζει ποσό όχι μεγαλύτερο των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€) ανεξάρτητα από σειρά, προκειμένου να συμπληρωθεί το ως άνω ποσοστό.

Ο ακριβής αριθμός των Λαχνών που θα κληρωθούν στην Ειδική Κλήρωση, καθορίζονται από την Επιτροπή Κληρώσεων με βάση το αποτέλεσμα της Γενικής Κλήρωσης και πριν την έναρξη της Ειδικής Κλήρωσης.

Στην Ειδική Κλήρωση μετέχουν όλοι οι Λαχνοί, ανεξάρτητα από τη Σειρά που ανήκουν, οι οποίοι δεν κληρώθηκαν κατά τη Γενική Κλήρωση.

Λαχνοί οι οποίοι, κατά τη Γενική Κλήρωση, κερδίζουν το άρτιο της συμμετοχής, συμμετέχουν στην Ειδική Κλήρωση.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί