Κινδυνεύει η χρηματοδότηση του έργου ΒΟΑΚ Χανιά – Ηράκλειο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας;

Νέα Κοινοβουλευτική παρέμβαση του Τομεάρχη Υποδομών & Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Χάρη Μαμουλάκη, προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, με τη συνυπογραφή 16 ακόμα βουλευτών του κόμματος.

Τα πεντέμισι χρόνια χωρίς ουσιαστική πρόοδο στην κατασκευή του ΒΟΑΚ και τον υψηλό κίνδυνο να χαθεί η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας αναδεικνύει ο Τομεάρχης Υποδομών & Μεταφορών Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Βουλευτής Ηρακλείου, Χάρης Μαμουλάκης, με την κατάθεση σχετικής Ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών με την συνυπογραφή 16 ακόμη Βουλευτών.

«Μέχρι το 2ο τρίμηνο του 2023, θα έπρεπε να έχει κοινοποιηθεί η ανάθεση της σύμβασης παραχώρησης για το υποέργο Χανιά – Ηράκλειο του ΒΟΑΚ, προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας» αναφέρει σε δήλωσή του ο Χάρης Μαμουλάκης, τονίζοντας: «Παράλληλα, μέχρι 31/12/2025 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μια σειρά εργασιών που αντιστοιχούν στο 15% του έργου. Με λύπη διαπιστώνουμε ότι κρίσιμες προθεσμίες έχουν παρέλθει και ο κίνδυνος να χαθεί η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας είναι πλέον πολύ υψηλός. Ο αρμόδιος Υπουργός οφείλει εξηγήσεις.».

Με την Ερώτηση τονίζεται η αδιαμφησβήτητη παρακαταθήκη της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται αναλυτική αναφορά στα ορόσημα, τα χρονοδιαγράμματα και τις προβλεπόμενες εργασίες και ζητούνται απαντήσεις σχετικά με:

1. Πότε αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί η ανάδειξη του προσωρινού ανάδοχου, η αποστολή της σύμβασης παραχώρησης στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έγκριση και η κατάθεση της υπογραφείσας σύμβασης παραχώρησης για κύρωση από τη ΒτΕ;

2. Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί επισήμως η διαγωνιστική διαδικασία του έργου ΒΟΑΚ Χανιά – Ηράκλειο που εκκίνησε το 2018;

3. Είναι εφικτή η ολοκλήρωση των ορόσημων που τίθενται στη με Α.Π. 184074/15.12.2022 απόφαση ένταξης του έργου για χρηματοδότηση από πόρους του ΤΑΑ&Α εντός χρονοδιαγράμματος ήτοι έως 31.12.2025; Ποια είναι τα συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που έχετε θέσει ανά εργασία προκειμένου να καταστεί αυτό εφικτό;

4. Ποια είναι τα κοστολογικά στοιχεία βάσει των οποίων τεκμηριώνεται πως οι εργασίες της με Α.Π. 184074/15.12.2022 απόφασης ένταξης που θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2025 αντιστοιχούν στο 15% του συνολικού κόστους του έργου;

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 

Θέμα: «Κινδυνεύει η χρηματοδότηση του έργου ΒΟΑΚ Χανιά – Ηράκλειο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας;».

Τον Ιούνιο του 2018 επί κυβερνητικής θητείας του ΣΥΡΙΖΑ δημοσιεύτηκε η πρόσκληση υποβολής προσφορών για το διεθνή διαγωνισμό ανάθεσης σύμβασης παραχώρησης του έργου: «Μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χανιά- Ηράκλειο». Κατόπιν, στις 22 Μαρτίου 2019 εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την Α’ Φάση. Η  παρακαταθήκη του ΣΥΡΙΖΑ στο πολυπόθητο αυτό έργο είναι αδιαμφισβήτητη. Η Ν.Δ. και παρά τις όποιες προσπάθειες να υποβαθμίσει τα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε  με το σχεδιασμό που παρέλαβε. Ωστόσο, έχουν παρέλθει πεντέμισι χρόνια χωρίς ουσιαστική πρόοδο στην κατασκευή του έργου αλλά και με υψηλό κίνδυνο απώλειας των χρηματοδοτικών πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω έργο, που συνιστά αντικείμενο της σύμβασης παραχώρησης, έχει μήκος περί τα 155 χιλ. με παράπλευρο και κάθετο οδικό δίκτυο περί τα 80 χιλ. Περιλαμβάνει, τέσσερα οδικά τμήματα και τρείς παρακάμψεις. H διατομή του Οδικού Άξονα είναι τετράιχνη πλάτους 21,50m χωρίς τις πλευρικές διαμορφώσεις και τα τεχνικά έργα που περιλαμβάνει είναι: 17 Ανισόπεδοι κόμβο/ ημικόμβοι, 75 Γέφυρες, 21 Σήραγγες, 18 Σήραγγες ανοικτής εκσκαφής, 58 Ανισόπεδες Διαβάσεις, 136 Οχετούς και 266 Έργα Αντιστήριξης. Παράλληλα, τελεί σε προαίρεση και η ένταξη του οδικού τμήματος Κίσσαμος-Χανιά στη σύμβαση παραχώρησης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου έχει αυξηθεί από τα 1,3 στα 1,75 δις. ευρώ και η χρηματοδότησή του θα καλυφθεί ως εξής: Η συνεισφορά του Δημοσίου θα ανέρχεται σε 800 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 600 εκατ. ευρώ από πόσους του ΕΣΠΑ 2021-2027 και 200 εκατ. ευρώ από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ενώ το υπόλοιπο κόστος θα καλυφθεί από τον παραχωρησιούχο. Στις 15 Δεκεμβρίου 2022 με την με Α.Π. 184074 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών εντάχθηκε το υποέργο Χανιά-Ηράκλειο του ΒΟΑΚ προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ στο ΤΑΑ&Α με κωδικό 5198183. Η χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αφορά στην ολοκλήρωση φυσικού αντικειμένου που αντιστοιχεί στο 15% του συνολικού κόστους του έργου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τα ορόσημα και τα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης της ως άνω απόφασης ένταξης εντός του 2ου τριμήνου του 2023 θα έπρεπε να έχει κοινοποιηθεί η ανάθεση της σύμβασης παραχώρησης. Επιπλέον, αναφορικά με τις εργασίες που αντιστοιχούν στο 15% του έργου και που θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025 κάτι το οποίο πιστοποιείται από ανεξάρτητο μηχανικό και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αυτές περιλαμβάνουν: 1. Ολοκλήρωση εργασιών πολιτικού μηχανικού για τις υφιστάμενες παρακαμπτήριες οδούς Χανίων, Ηρακλείου και Ρεθύμνου. 2. Ολοκλήρωση των εργασιών πολιτικού μηχανικού για το τμήμα Βρύσες– Ατσιπόπουλο, μήκους 21,9 χλμ. που περιλαμβάνει δύο κόμβους. Συνολικό μήκος γεφυρών 2.036 μ. Συνολικό μήκος των υπόγειων εργασιών 10.215 μ. (εκσκαφές, θεμελίωση, αποστράγγιση, διάνοιξη οχετών, χωματουργικές και βοηθητικές εργασίες) και 3. Ολοκλήρωση των εργασιών πολιτικού μηχανικού για το τμήμα Αμαρίου–Σκαλέτα, μήκους 12,4 χλμ. που περιλαμβάνει 1 κόμβο. Συνολικό μήκος γεφυρών 710 μ. Συνολικό μήκος των υπόγειων εργασιών 4.230 μ. (εκσκαφές, θεμελίωση, αποστράγγιση, διάνοιξη οχετών, χωματουργικές και βοηθητικές εργασίες). 

Με δεδομένα τα ανωτέρω το ότι ήδη έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία ανάδειξης του παραχωρησιούχου αλλά και των συνακόλουθων καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην υλοποίηση του κατασκευαστικού σκέλους του έργου ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:

  1. Πότε αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί η ανάδειξη του προσωρινού ανάδοχου, η αποστολή της σύμβασης παραχώρησης στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έγκριση και η κατάθεση της υπογραφείσας σύμβασης παραχώρησης για κύρωση από τη ΒτΕ;
  2. Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί επισήμως η διαγωνιστική διαδικασία του έργου ΒΟΑΚ Χανιά – Ηράκλειο που εκκίνησε το 2018; 
  3. Είναι εφικτή η ολοκλήρωση των ορόσημων που τίθενται στη με Α.Π. 184074/15.12.2022 απόφαση ένταξης του έργου για χρηματοδότηση από πόρους του ΤΑΑ&Α εντός χρονοδιαγράμματος ήτοι έως 31.12.2025; Ποια είναι τα συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που έχετε θέσει ανά εργασία προκειμένου να καταστεί αυτό εφικτό;
  4. Ποια είναι τα κοστολογικά στοιχεία βάσει των οποίων τεκμηριώνεται πως οι εργασίες της με Α.Π. 184074/15.12.2022 απόφασης ένταξης που θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2025 αντιστοιχούν στο 15% του συνολικού κόστους του έργου;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Μαμουλάκης Χάρης

Αποστολάκης Ευάγγελος

Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος

Βέττα Καλλιόπη

Γιαννούλης Χρήστος

Ζαμπάρας Μιλτιάδης (Μίλτος)

Θρασκιά Ουρανία (Ράνια)

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Μάλαμα Κυριακή

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Νοτοπούλου Αικατερίνη (Κατερίνα)

Παππάς Πέτρος

Πολάκης Παύλος

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Τζάκρη Θεοδώρα

Χρηστίδου Ραλλία

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί