Συνεδριάζει την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Συνεδριάζει την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 , ώρα 17.55,  με τηλεδιάσκεψη, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου,  με 36 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.

 • Εξέταση του αρ. πρωτ. 117.336/27-11-2023 αιτήματος της Ομοσπονδίας Συλλόγων οικογένειας ΚΕΘΕΑ.

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2023 για το επιχορηγούμενο έργο με τίτλο «Συντήρηση χωροδικτυωμάτων στεγάστρων και κατασκευή επικάλυψης» για το Παγκρήτιο Στάδιο (απόφαση 577/2023 Οικονομικής Επιτροπής). 
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 βάσει 2 αιτημάτων Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου σχετικά με την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (απόφαση 578/2023 Οικονομικής Επιτροπής). 
 3. Καθορισμός ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών έτους 2024 (απόφαση 579/2023 Οικονομικής Επιτροπής). 
 4. Μεταφορά χρηματικού υπολοίπου στον κεντρικό λογαριασμό που διατηρεί ο Δήμος Ηρακλείου στην Παγκρήτια Τράπεζα.
 5. Διαγραφή Προστίμων Κ.Ο.Κ. (αρ. πρωτ. 115.433/22-11-2023) .
 6. Διαγραφή Προστίμων Κ.Ο.Κ. (αρ. πρωτ. 115.438/22-11-2023). 
 7. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π., Δ.Τ., Δ.Φ. (αρ. πρωτ. 121.485/06-12-2023). 
 8. Διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων (αρ. πρωτ. 121.681/06-12-2023).
 9. Πρόσληψη προσωπικού για τη λειτουργία του Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ Δήμου Ηρακλείου  στο πλαίσιο της δράσης “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησής” περιόδου 2023-2024 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.
 10. Εξαίρεση υπαλλήλων ως δικαιούχων της παροχής Μέσων Ατομικής Προστασίας έτους 2022 (αρ. πρωτ. 113.462/17-11-2023) . 
 11. Εξαίρεση υπαλλήλων ως δικαιούχων της παροχής Μέσων Ατομικής Προστασίας έτους 2022 (αρ. πρωτ.113.758/17-11-2023) . 
 12. Εξαίρεση υπαλλήλων ως δικαιούχων της παροχής Μέσων Ατομικής Προστασίας έτους 2022 (αρ. πρωτ.109.920/09-11-2023). 
 13. Χορήγηση σε είδος του υπολοίπου της παροχής γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Ηρακλείου έτους 2022, το οποίο δεν καταβλήθηκε σε χρήμα (αρ.πρωτ. 109.908/09-11-2023).
 14. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης και το 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση – αποκατάσταση διαδρομής του ισόπεδου τμήματος της Ενετικής οχύρωσης Ηρακλείου». 
 15. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης Εργασιών και του 1ου Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και έγκριση σύναψης της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου «Αθλητικό κέντρο Αγίας Αικατερίνης (τμήμα Α΄)». 
 16. Έγκριση 3ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού κτιρίου επί της οδού Ανδρόγεω 2»  με κωδικό ΟΠΣ 5041452.
 17. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αναδιαγράμμιση οδοστρώματος – διαβάσεων πεζών». 
 18. Χορήγηση 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Υποέργο 2 Κατασκευή στεγάστρων για την προστασία του Ενετικού Τείχους» .  
 19. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση της Λότζιας – Δημαρχείου Ηρακλείου».
 20. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής & παρακολούθησης σύμβασης παροχής υπηρεσιών.
 21. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Δήμου Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2024 -2025. 
 22. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Δήμου Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2024 -2025. 
 23. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Δήμου Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2024 -2025. 
 24. Διαγραφή τελών ύδρευσης (απόφαση 2/2023 Κοινότητας Πενταμοδίου). 
 25. Εξέταση αίτησης πολίτη Τριανταφυλλάκη Εμμανουήλ για διαγραφή προσαυξήσεων τελών άρδευσης (απόφαση 4/2023 Κοινότητας Κάτω Ασιτών).  
 26. Εξέταση αίτησης πολίτη Σκαλανιώτη Ειρήνης για διαγραφή προσαυξήσεων τελών άρδευσης (απόφαση 8/2023 Κοινότητας Αγίου Μύρωνα). 
 27. Εξέταση αίτησης πολίτη Ξυπάκη Ευάγγελου για διόρθωση λάθους σε τέλη άρδευσης (απόφαση 9/2023 Κοινότητας Αγίου Μύρωνα). 
 28. Εξέταση αίτησης πολίτη Μπαλτζάκη Νικολάου για διόρθωση λάθους σε τέλη άρδευσης έτους 2020 (απόφαση 10/2023 Κοινότητας Αγίου Μύρωνα). 
 29. Εξέταση αιτήσεων για μεταφορά – διαγραφή χρεώσεων άρδευσης (απόφαση 9/2023 Κοινότητας Βουτών).
 30. Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στον δήμο Προμήθεια Εγκατάσταση Παραμετροποίηση και Λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος αυτόματης διάθεσης ποδηλάτων για το Δήμο Ηρακλείου». 
 31. Υποβολή Τριμηνιαίας Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών Γ’ Τριμήνου 2023 ( απόφαση  52/2023 ΔΟΠΑΦΜΑΗ).  
 32. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023 (απόφαση 54/2023 ΔΟΠΑΦΜΑΗ). 
 33. Έγκριση έκθεση ελέγχου επί της οικονομικής διαχείρισης έτους 2022 καθώς και το προσάρτημα του αυτού ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2022 του ΔΟΠΑΦΜΑΗ (απόφαση 56/2023 ΔΟΠΑΦΜΑΗ). 
 34. Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας και παράνομη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης στη συμβολή των οδών Καρυάτιδων και Πάροδος Ιδαίας (Πάροδος Κνωσού).
 35. Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας και παράνομη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης στη συμβολή των οδών Ειρήνης Αθηναίας και Ναυπάκτου. 
 36. Αίτημα για τροποποίηση σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο «Διεξαγωγή πρωτοβάθμιου ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας δαπανών Δήμου Ηρακλείου για την πράξη με ακρωνύμιο ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου» στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020».

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί