Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Επιμελητηρίου Ηρακλείου

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα, Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητής  Γεώργιος Μ. Κοντάκης και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, κ. Μανώλης Αλιφιεράκης παρουσία του Αντιπρύτανη  Έρευνας και Ανάπτυξης, Καθηγητή Μιχαήλ Παυλίδη, του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, Καθηγητή Γεωργίου Κοσιώρη, της Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Ευδοξίας Καψαλάκη και του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου H2B HUB, κ. Γεωργίου Καρουζάκη.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ   Πανεπιστημίου Κρήτης και Επιμελητηρίου Ηρακλείου επισφραγίζει την ήδη μακροχρόνια και πολυεπίπεδη συνεργασία των δύο φορέων, έχοντας ως απώτερο στόχο  την ενίσχυση και την ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και την κατάρτιση και ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας.

Σκοπός του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας είναι:

  • Η αξιοποίηση των γνώσεων της ερευνητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης και του επιχειρηματικού κόσμου για την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
  • Η καλλιέργεια και προώθηση δράσεων μεταφοράς τεχνολογίας, καινοτομίας και νεοφυούς επιχειρηματικότητας.
  • Η υλοποίηση εθνικών και διεθνών ερευνητικών / αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων κοινού ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Η επιχειρηματική κατάρτιση και εκπαίδευση των νέων.
  • Η πιο άμεση διασύνδεση των φοιτητών με τις επιχειρήσεις για την πρακτική άσκηση.
  • Η διενέργεια εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων προς τις επιχειρήσεις για τη διαρκή βελτίωσή τους.
  • Η ενίσχυση της εξωστρέφειας και διάχυση της επιστημονικής γνώσης, της τεχνογνωσίας, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και των αποτελεσμάτων  που παράγονται εντός του Πανεπιστημίου Κρήτης προς όφελος της οικονομίας και της  κοινωνίας.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί