Μέχρι τέλος του χρόνου η ρύθμιση οφειλών προς τη ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου

Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την παράταση της ρύθμισης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου ενέκρινε ομόφωνα την παράταση της ρύθμισης, για τα χρέη των δημοτών προς τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου, μέχρι 31 Δεκεμβρίου. 

Το ΔΣ της ΔΕΥΑΜ είχε αποφασίσει τον περασμένο Ιούλιο τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών με ευνοϊκούς όρους, έπειτα από πρόταση που είχε κάνει ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας, με στόχο την διευκόλυνση των πολιτών που πλήττονται από παρατεταμένη κρίση. 

Με βάση την απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜ οι καταναλωτές που οφείλουν στην Επιχείρηση έχουν τις εξής δυνατότητες ρύθμισης των χρεών τους:

Α) Εξόφληση εφάπαξ 

Στην περίπτωση αυτή αφαιρείται το 95% των προσαυξήσεων. Το 50% του τελικού ποσού θα καταβάλλεται με την αίτηση του ενδιαφερομένου και το υπόλοιπο θα εξοφλείται το πολύ σε διάστημα 30 ημερών. 

Β) Εξόφληση σε 6 μήνες με ισόποσες δόσεις και προκαταβολή του 15% του ποσού.

Στην περίπτωση αυτή αφαιρείται το 80% των προσαυξήσεων. Το 15% του τελικού ποσού θα καταβάλλεται με την αίτηση του ενδιαφερομένου και το υπόλοιπο θα εξοφλείται μέχρι σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις. 

Γ) Εξόφληση σε 12 μήνες με ισόποσες δόσεις και προκαταβολή του 15% του ποσού οφειλής. 

Στην περίπτωση αυτή αφαιρείται το 70% των προσαυξήσεων. Το 15% του τελικού ποσού θα καταβάλλεται με την αίτηση του ενδιαφερομένου και το υπόλοιπο θα εξοφλείται σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. 

Δ) Εξόφληση σε 24 μήνες με ισόποσες δόσεις και προκαταβολή του 15% του ποσού οφειλής. 

Στην περίπτωση αυτή αφαιρείται το 50% των προσαυξήσεων. Το 15% του τελικού ποσού θα καταβάλλεται με την αίτηση του ενδιαφερομένου και το υπόλοιπο θα εξοφλείται σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. 

Επισημάνσεις: 

1) Η ρύθμιση αφορά σε οφειλές που συμπεριλαμβάνονται στους λογαριασμούς ύδρευσης προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και την ημερομηνία λήξης της δυνατότητας υπαγωγής στη ρύθμιση. 

2) Δυνατότητα υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση δίδεται έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023

3) Η κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ευρώ. 

4) Η παραπάνω δυνατότητα εξόφλησης ή ρύθμισης οφειλών δεν συνεπάγεται την αναστολή των ενεργειών της επιχείρησης (π.χ. διακοπή υδροδότησης) για είσπραξη οφειλών σε καταναλωτές που δεν ρυθμίζουν τις οφειλές τους για το ενδιάμεσο από σήμερα μέχρι τη λήξη ισχύος της δυνατότητας ρύθμισης. 

5) Ενδεχόμενοι διακανονισμοί που έχουν γίνει κατά το παρελθόν συνεχίζουν να είναι σε ισχύ, εκτός αν με αίτηση του ενδιαφερόμενου ζητηθεί η υπαγωγή τους στις παραπάνω προβλεπόμενες δυνατότητες ρύθμισης.  

6) Η μη τήρηση των όρων της απόφασης διακανονισμών από πλευρά του οφειλέτη έχει ως συνέπεια την απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης. 

7) Σε περιπτώσεις όπου ο ίδιος οφειλέτης έχει περισσότερες της μιας παροχής ύδρευσης με οφειλή, η ρύθμιση πρέπει να γίνει υποχρεωτικά για το σύνολο των παροχών του, ανεξάρτητα από το ακίνητο που αυτές υδροδοτούν. 

8) Οι οφειλές που θα υπαχθούν στην ρύθμιση δεν επιβαρύνονται περαιτέρω με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι την εξόφλησή τους, εφόσον τηρηθεί η ρύθμιση (προβλέπεται και στον Ν. 4038/2012, Άρθρο 3, Παρ. 8) 

9) Η ρύθμιση θα είναι σε ισχύ υπό την προϋπόθεση ότι θα εξοφλούνται εμπρόθεσμα όλοι οι νέοι λογαριασμοί που θα εκδοθούν. Σε αντίθετη περίπτωση η ρύθμιση θα ακυρώνεται και θα χάνονται τα ευεργετήματα της.  

10) Η διαγραφή – μείωση του ποσού για κάθε οφειλέτη που προκύπτει από την ρύθμιση που αυτός επέλεξε σύμφωνα με την παράγραφο 2, πραγματοποιείται κατά την εξόφληση της τελευταίας δόσης.  

11) Η καθυστέρηση καταβολής 2 δόσεων έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης, την καταβολή του υπολοίπου της οφειλής και την επιδίωξη είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα (διακοπή παροχής ύδρευσης, είσπραξη με βεβαίωση στη Δ.Ο.Υ. κλπ.)  

12) Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού αποδοχής του διακανονισμού των οφειλών του, θα γνωστοποιείται ενυπόγραφα ότι η μη τήρηση των όρων του διακανονισμού (δηλ. η εμπρόθεσμη καταβολή των δόσεων καθώς και εξόφληση όλων των νέων λογαριασμών που θα εκδοθούν μετά από αυτόν) θα έχει ως συνέπεια να ακυρώνεται ο διακανονισμός με τα ευεργετήματά του, θα επανέρχεται η καρτέλα των οφειλών του στην προηγούμενη κατάσταση και θα επιδιωχθεί η είσπραξη του υπολοίπου ποσού σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο».

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί