Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Συνεδριάζει την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου2023 , ώρα 17.55,  στην αίθουσα εκδηλώσεων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (2ος όροφος), το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 24 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Καθορισμός συντελεστών Δημοτικών Τελών και Φόρων για το έτος 2024 (απόφαση 530/2023 Οικονομικής Επιτροπής).
 2. Καθορισμός καταβολής τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος  2024(απόφαση 531/2023 Οικονομικής Επιτροπής).
 3. Καθορισμός τελών ύδατος άρδευσης έτους 2024 (απόφαση 529/2023 Οικονομικής Επιτροπής).
 4. Εξαίρεση υπαλλήλων ως δικαιούχων της παροχής μέσων ατομικής προστασίας έτους 2022.
 5. Χορήγηση σε είδος του υπολοίπου της παροχής γάλακτος στους δικαιούχους υπάλληλους του Δ.Η. έτους 2022, το οποίο δεν καταβλήθηκε σε χρήμα.
 6. Παράταση υπαγωγής του Δήμου Ηρακλείου στο Πρόγραμμα Επιχορήγησης της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 Ετών.
 7. Εξέταση της με αρ. πρωτ. 105.144/30-10-2023 αιτήσεως πρώην εργαζομένων στο Δήμο Ηρακλείου. 
 8. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023, έπειτα από την με αρ. πρωτ. 103.700/26-10-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας για την εγγραφή νέας εργασίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή του Δημοτικού Σχολείου Καρκαδιώτισσας» – (απόφαση 13/2023 Εκτελεστικής Επιτροπής). 
 9. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2023 για την ενίσχυση ΚΑ Εσόδου και Δαπανών για την εκλογική αποζημίωση των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 (απόφαση 532/2023 Οικονομικής Επιτροπής).
 10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 σύμφωνα με τα αιτήματα (5) τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου(απόφαση 533/2023 Οικονομικής Επιτροπής).
 11. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών για δημοτικά τέλη (αρ. πρωτ. 105.861/31-10-2023).
 12. Διαγραφή προσαυξήσεων (αρ. πρωτ.109.994).
 13. Διαγραφή Πράξεων Βεβαίωσης Παραβάσεων (αρ. πρωτ. 109.592/09-11-2023).
 14. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον ΕΣΔΑΚ για την διαχείριση του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ηρακλείου. 
 15. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Ηρακλείου στην Επιτροπή παρακολούθησης στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΥΠ.ΠΟ.Α – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ – ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ για την εκτέλεση του έργου “Μελέτες ανάδειξης και ενοποίησης μνημειακών συνόλων, κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και αναβάθμισης υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο Κνωσού και την ευρύτερη περιοχή αυτού”. 
 16. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην 3η Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου». 
 17. Έγκριση 3ου Α.Π. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Παλιανής του Δήμου Ηρακλείου». 
 18. Έγκριση του 3ου  ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τακτοποιητικός) του Έργου “Ανάπλαση οδού Κομνηνών ” Δήμου Ηρακλείου. 
 19. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των εκ τελεσθέντων εργασιών του έργου “Ανάπλαση κεντρικής οδού Ρουκανίου”. 
 20. Χορήγηση 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αθλητικό κέντρο Αγίας Αικατερίνης» σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016.
 21. Χορήγηση 3ης  Παράτασης της 1ης  Τμηματικής Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών του Έργου” Διαμόρφωση – Αποκατάσταση Διαδρομής Ισόπεδου Τμήματος της Ενετικής Οχύρωσης Ηρακλείου”
 22. Εισήγηση, για τη χορήγηση της ΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ  εκτέλεσης εργασιών του έργου, «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΛΛΑΜΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.7 του Ν.4412/2016.
 23. 2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ – ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ C-IZEBS» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΜΩΝΥΜΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ MIS 5050682).
 24. Αποστολή της αριθμ 11/2023 Αποφάσεως της  Κοινότητας Πυργούς, Εξέταση αίτησης  Κατσουγκρή  Θεονύμφης για διόρθωση ονόματος σε υδρόμετρο άρδευσης

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί