ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Εκτός του θεσμού προσωπικού ιατρού τα παιδιά και οι έφηβοι

Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσαν με πρωτοβουλία του βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ , Μίλτου Ζαμπάρα, 25 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ,  με αφορμή τον αποκλεισμό από τον θεσμό του προσωπικού ιατρού των παιδιών και των εφήβων.

Με τον νόμο 4486/2017 του ΣΥΡΙΖΑ εισήχθη ο θεσμός του οικογενειακού ιατρού για ενήλικες και για παιδιά. Συγκεκριμένα, ορίστηκαν γενικοί ιατροί/παθολόγοι για τον ενήλικο πληθυσμό (με αναλογία 1 γιατρός ανά 2250 ενήλικες) και παιδίατροι για τον παιδιατρικό πληθυσμό (με αναλογία 1 παιδίατρος ανά 1500 παιδιά).

Στο διάστημα αυτό, μεγάλο μέρος του παιδιατρικού πληθυσμού εγγράφηκε και εξυπηρετείται σε οικογενειακούς ιατρούς- παιδιάτρους οι οποίοι ανέλαβαν τη διαχείριση τακτικών περιστατικών (παρακολούθηση ανάπτυξης νεογνών, παιδιών και εφήβων, εμβολιασμοί, συμβουλευτική για μητρικό θηλασμό-διατροφή, ΑΔΥΜ (Ατομικά Δελτία Υγείας Μαθητών), λοιπές βεβαιώσεις υγείας κτλ) καθώς και τη διαχείριση επειγόντων περιστατικών, αποσυμφορώντας τα ΤΕΠ των νοσοκομείων.

Όπως επισημαίνoυν οι βουλευτές στην ερώτηση τους:  «Με το άρθρο 36 του νόμου 4931/2022 εισήχθη τον Μάιο του 2022 ο θεσμός του προσωπικού ιατρού ( αντί για οικογενειακού) , όπου εκτός των παθολόγων -γενικών ιατρών εντάχθηκαν σταδιακά και άλλες παθολογικές ειδικότητες με εφαρμογή σε μεγάλο μέρος του ενήλικου πληθυσμού.

Στο συγκεκριμένο νόμο προβλέπεται, κατόπιν σχετικής υπουργικής απόφασης, η επέκταση του θεσμού του προσωπικού ιατρού στους παιδίατρους και παρά τις συνεχόμενες σχετικές εξαγγελίες από την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου υγείας που προέβλεπε επέκταση του θεσμού στον παιδιατρικό πληθυσμό μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2023, κάτι τέτοιο δεν έχει ακόμη προχωρήσει ακόμη! Μάλιστα, εδώ και πάνω από ένα χρόνο έχουν παγώσει οι εγγραφές του ανήλικου πληθυσμού κάτω των 16 ετών σε οικογενειακό/προσωπικό παιδίατρο».

Στην συνέχεια οι Βουλευτές αναφέρουν «Ως εκ τούτου, οι παλαιότεροι παιδίατροι των ΚΥ/ΤΟΜΥ δέχονται και εξετάζουν εγγεγραμμένο και σε μεγάλο βαθμό μη εγγεγραμμένο πληθυσμό, ενώ όσοι προσελήφθησαν το τελευταίο χρόνο δεν έχουν καν εγγραφές, κάτι που έρχεται σε αντίφαση με τον εξαρχής ρόλο του οικογενειακού παιδιάτρου (παρακολούθηση – εξυπηρέτηση εγγεγραμμένου πληθυσμού). Με τον τρόπο, όμως, αυτό δεν είναι δυνατόν να υπάρχει συνεπές και οργανωμένο σύστημα παρακολούθησης των παιδιών και των εφήβων».

Στο πλαίσιο αυτό ερωτάται ο Υπουργός Υγείας, εάν έως ότου να επανέλθει ο θεσμός του οικογενειακού ιατρού θα προχωρήσει άμεσα στην επέκταση του θεσμού του προσωπικού ιατρού και στον πληθυσμό κάτω των 16 ετών και θα ενταχθούν και οι παιδίατροι στο θεσμό του προσωπικού ιατρού και ένα θα προχωρήσει άμεσα σε πρόσληψη μόνιμων παιδιάτρων στις πρωτοβάθμιες δομές καλύπτοντας τα τεράστια κενά που υπάρχουν;

Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας – Θέμα: Εκτός του θεσμού προσωπικού ιατρού τα παιδιά και οι έφηβοι.

«Με τον νόμο 4486/2017του ΣΥΡΙΖΑ εισήχθη ο θεσμός του οικογενειακού ιατρού για ενήλικες και για παιδιά. Ως οικογενειακοί ιατροί ορίστηκαν ιατροί κλάδου ΕΣΥ που υπηρετούν σε Κέντρα Υγείας (ΚΥ), στις Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) και άλλες δομές ΠΦΥ, ιατροί των ΤΟΜΥ (με εγγεγραμμένο πληθυσμό) καθώς και συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΠΥ ιατροί.

Συγκεκριμένα, ορίστηκαν γενικοί ιατροί/παθολόγοι για τον ενήλικο πληθυσμό (με αναλογία 1 γιατρός ανά 2250 ενήλικες) και παιδίατροι για τον παιδιατρικό πληθυσμό (με αναλογία 1 παιδίατρος ανά 1500 παιδιά).

Στο διάστημα αυτό, μεγάλο μέρος του παιδιατρικού πληθυσμού εγγράφηκε και εξυπηρετείται σε οικογενειακούς ιατρούς- παιδίατρους οι οποίοι ανέλαβαν τη διαχείριση τακτικών περιστατικών (παρακολούθηση ανάπτυξης νεογνών, παιδιών και εφήβων, εμβολιασμοί, συμβουλευτική για μητρικό θηλασμό-διατροφή, ΑΔΥΜ (Ατομικά Δελτία Υγείας Μαθητών), λοιπές βεβαιώσεις υγείας κτλ) καθώς και τη διαχείριση επειγόντων περιστατικών, αποσυμφορώντας τα ΤΕΠ των νοσοκομείων.

Οι παιδίατροι των ΚΥ/ΤΟΜΥσυμμετέχουν, επιπρόσθετα, σε προγράμματα προαγωγής και αγωγής υγείας στην κοινότητα και στα σχολεία. Τέλος, κατά τη διάρκεια, της COVID-πανδημίας, οι παιδίατροι των ΚΥ/ΤΟΜΥ συνέδραμαν ουσιαστικά εξετάζοντας συμπωματικά παιδιά καθώς και με τη στελέχωση των εμβολιαστικών κέντρων.

Με το άρθρο 36 του νόμου 4931/2022 εισήχθη τον Μάιο του 2022 ο θεσμός του προσωπικού ιατρού ( αντί για οικογενειακού) , όπου εκτός των παθολόγων -γενικών ιατρών εντάχθηκαν σταδιακά και άλλες παθολογικές ειδικότητες με εφαρμογή σε μεγάλο μέρος του ενήλικου πληθυσμού (4.901.546 εγγραφές).

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται οριζόντια μέγιστο όριο 2000 εγγραφών ανά προσωπικό ιατρό, τόσο για παθολόγους/γενικούς ιατρούς όσο και παιδίατρους (μείωση κατά 250 για παθολόγους/γενικούς ιατρούς, ενώ αύξηση κατά 500 σε παιδίατρους σε σχέση με πριν).

Μάλιστα, για τους ιατρούς του δημοσίου, χορηγείται, επιπλέον των μηνιαίων αποδοχών, τους επιπρόσθετη αποζημίωση για κάλυψη εγγεγραμμένων πολιτών από 1500-2000 άτομα.

Ενώ στο συγκεκριμένο νόμο προβλέπεται, κατόπιν σχετικής υπουργικής απόφασης, η επέκταση του θεσμού του προσωπικού ιατρού στους παιδίατρους και παρά τις συνεχόμενες σχετικές εξαγγελίες από την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου υγείας που προέβλεπε επέκταση του θεσμού στον παιδιατρικό πληθυσμό μέσα στο πρώτο εξάμηνο του2023, κάτι τέτοιο δεν έχει ακόμη προχωρήσει ακόμη!

Μάλιστα, εδώ και πάνω από ένα χρόνο έχουν παγώσει οι εγγραφές του ανήλικου πληθυσμού κάτω των 16 ετών σε οικογενειακό/προσωπικό παιδίατρο.

Σε κανένα άλλο οργανωμένο κράτος με σοβαρό σύστημα υγείας δεν έχει εξαιρεθεί ο παιδιατρικός- εφηβικός πληθυσμός από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Εν τω μεταξύ , αναφορικά με τους παιδίατρους σε άλλο σημείο του νόμου

(4931/2022) αναφέρεται ότι οι παιδίατροι συμπεριλαμβάνονται στην ομάδα υγείας (άρθρο35), ενώ σε άλλο σημείο ότι ο ρόλος τους καταργείται (άρθρο 45)

Ως εκ τούτου, οι παλαιότεροι παιδίατροι των ΚΥ/ΤΟΜΥ δέχονται και εξετάζουν εγγεγραμμένο και σε μεγάλο βαθμό μη εγγεγραμμένο πληθυσμό, ενώ όσοι προσελήφθησαν το τελευταίο χρόνο δεν έχουν καν εγγραφές, κάτι που έρχεται σε αντίφαση με τον εξαρχής ρόλο του οικογενειακού παιδιάτρου (παρακολούθηση -εξυπηρέτηση εγγεγραμμένου πληθυσμού). Με τον τρόπο, όμως, αυτό δεν είναι δυνατόν να υπάρχει συνεπές και οργανωμένο σύστημα παρακολούθησης των παιδιών και των εφήβων.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1)Έως ότου να επανέλθει ο θεσμός του οικογενειακού ιατρού θα προχωρήσετε άμεσα στην επέκταση του θεσμού του προσωπικού ιατρού και στον πληθυσμό κάτω των 16 ετών και θα ενταχθούν και οι παιδίατροι στο θεσμό του προσωπικού ιατρού και σε τι χρονικό πλαίσιο θα γίνει αυτό;

2)Θα προχωρήσετε άμεσα σε πρόσληψη μόνιμων παιδιάτρων στις πρωτοβάθμιες δομές καλύπτοντας τα τεράστια κενά που υπάρχουν;

Οι  ερωτώντες βουλευτές

Ζαμπάρας Μιλτιάδης (Μίλτος)

Αναγνωστοπούλου Σία

Αποστολάκης Ευάγγελος

Αυλωνίτης Αλέξανδρος -Χρήστος

Βέττα Καλλιόπη

Γαβρήλος Γιώργος

Γιαννούλης Χρήστος

Δούρου Ρένα

Ζεϊμπέκ Χουσεϊν

Ηλιόπουλος Όθων

Θρασκιά Ράνια

Καλαματιανός Διονύσης

Κοντοτόλη Μαρίνα

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χάρης

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Νοτοπούλου Κατερίνα

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

Παπαηλιού Γιώργος

Πούλου Παναγιού

Σαρακιώτης Ιωάννης

Τζάκρη Θεοδώρα

Τζούφη Μερόπη

Φωτίου Θεανώ

Ψυχογιός Γιώργος»

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί