Το Ελεγκτικό Συνέδριο «αδειάζει» την κυβέρνηση για τις συντάξεις δικαστών κι αυτή φέρνει νέο νόμο

Με πάταγο καταρρίπτεται το αφήγημα που έχτιζε η κυβέρνηση μετά την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις συντάξεις των δικαστικών, καθώς δεν αφορά μόνο τρεις περιπτώσεις όπως έλεγαν με κάθε επισημότητα από το Μέγαρο Μαξίμου.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ξεκαθαρίζει πως η απόφαση της Ολομέλειας για την επαναφορά των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών, στα επίπεδα πριν από το 2012, είναι πιλοτική και δεν αφορά δηλαδή μόνο τους τρεις προσφεύγοντες πρώην ανώτατους δικαστές.

«Υπενθυμίζεται ότι με τις πιλοτικές δίκες ως οι ανωτέρω επιλύονται ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος που έχουν συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων και όχι διαφορές που αφορούν ειδικώς τον συγκεκριμένο διάδικο, το δικόγραφο του οποίου, φέροντας τα εν λόγω χαρακτηριστικά, έδωσε απλώς λαβή για την επίλυση των εν λόγω ζητημάτων» τονίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο στη σχετική ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε για δύο μόνο περιπτώσεις, στη συνέχεια το Μαξίμου τον διόρθωσε κάνοντας λόγο για τρεις προσφυγές, ενώ άρχισαν κυβερνητικές διαρροές στοχοποίησης συγκεκριμένων προσώπων, όπως του επικεφαλής της ΑΔΑΕ Χρήστου Ράμμου.

Την γραμμή της κυβέρνησης είχε δώσει από την πρώτη στιγμή ο Άδωνις Γεωργιάδης ο οποίος έλεγε προκλητικά «αναδρομικά, εγώ προσωπικά ως υπουργός δεν δίνω σε κανέναν, δεν υπάρχει περίπτωση

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δημοσιοποίηση των τριών αποφάσεων που ελήφθησαν κατά πλειοψηφία, ανοίγουν το δρόμο για διεκδικήσεις περίπου 450 συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών που έχουν ήδη προσφύγει ή και άλλων που θα το κάνουν το επόμενο διάστημα.

Η ανακοίνωση από το Ελεγκτικό Συνέδριο:

«Με τρείς πιλοτικές της αποφάσεις (1330/2023, 1331/2023 και 1332/2023), η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου επέλυσε ζητήματα που εγέρθηκαν σχετικά με την εκτέλεση των 255/2021 και 2/2022 αποφάσεων του ειδικού κατά το άρθρο 88 παρ. 2 του Συντάγματος Δικαστηρίου (Μισθοδικείου).

Το ειδικό αυτό Δικαστήριο έκρινε στις εν λόγω αποφάσεις του ότι η υπαγωγή για τον υπολογισμό των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών στη νομοθεσία περί ΕΦΚΑ είναι αντισυνταγματική λόγω του υπερβολικά χαμηλού ποσοστού αναπλήρωσης που προκύπτει και ότι, μετά τη θέση εκποδών ως αντισυνταγματικής της εν λόγω νομοθεσίας, εφαρμόζεται για τον υπολογισμό των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών η προϊσχύσασα νομοθεσία .

Υπενθυμίζεται ότι με τις πιλοτικές δίκες ως οι ανωτέρω επιλύονται ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος που έχουν συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων και όχι διαφορές που αφορούν ειδικώς τον συγκεκριμένο διάδικο, το δικόγραφο του οποίου, φέροντας τα εν λόγω χαρακτηριστικά, έδωσε απλώς λαβή για την επίλυση των εν λόγω ζητημάτων. Ασκώντας την παρακολουθηματικού χαρακτήρα έναντι του ειδικού κατά το άρθρο 88 παρ. 2 του Συντάγματος Δικαστηρίου δικαιοδοσία του, το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε τα εξής στο πλαίσιο των ήδη επιλυθέντων από το ειδικό αυτό Δικαστήριο ζητημάτων:

Η εκ του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος υποχρέωση για παροχή πλήρους δικαστικής προστασίας από την προσβολή των συνταξιοδοτικής φύσης δικαιωμάτων των δικαστικών λειτουργών και η εντεύθεν διασφάλιση της πρακτικής αποτελεσματικότητας του δικαιώματος του οποίου η προσβολή διαγνώστηκε με απόφαση του ειδικού Δικαστηρίου, επιβάλλει όπως η συνταξιοδοτική Διοίκηση, μετά τη δικαστική διάγνωση της αντισυνταγματικότητας μειώσεων σε σύνταξη δικαστικού λειτουργού, προβεί, εφ’ όσον τούτο ζητηθεί και ανεξαρτήτως αν η απόφαση του εν λόγω Δικαστηρίου αφορούσε στον ίδιο .

Το ειδικό κατά το άρθρο 88 παρ. 2 του Συντάγματος Δικαστήριο, όταν δικάζει μεταξύ άλλων διαφορές από συντάξεις δικαστικών λειτουργών, συγκροτείται κατά πλειοψηφία από μη δικαστικούς λειτουργούς. Σε προηγούμενη απόφασή του (1/2018) το ως άνω Δικαστήριο είχε κρίνει ότι η αναπλήρωση σε ποσοστό ίσο ή κατώτερο του 60% σε σύνταξη δικαστικού λειτουργού είναι επίσης αντίθετη στο Σύνταγμα. τον αιτούντα, σε νέο, σύμφωνο με το Σύνταγμα, υπολογισμό της σύνταξης, εκδίδοντας νέα εκτελεστή διοικητική πράξη· τυχόν δε άρνηση να ενεργήσει σχετικώς αποτελεί απορριπτική εκτελεστή διοικητική πράξη που προσβάλλεται με έφεση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Σε υποθέσεις συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών, το Ελεγκτικό Συνέδριο υποχρεούται κατά το Σύνταγμα να σέβεται τις επί νομικών ζητημάτων κρίσεις του ειδικού Δικαστηρίου, που έχει τη σχετική πρωτογενή εκ του Συντάγματος δικαιοδοσία. Μη νόμιμη και ακυρωτέα η σιωπηρή άρνηση της συνταξιοδοτικής Διοίκησης για επανακανονισμό της σύνταξης δικαστικού λειτουργού, αφού αυτή όφειλε να υπολογίσει τη σύνταξή του μη εφαρμόζοντας τις κριθείσες αρμοδίως ως αντισυνταγματικές ρυθμίσεις, αλλά τις προϊσχύσασες αυτών.

Εφαρμοστέες για τον κανονισμό της σύνταξης των δικαστικών λειτουργών εκκαλούντος είναι οι προϊσχύσασες του ν. 4387/2016 διατάξεις, ενώ το καταβλητέο ποσό της σύνταξής τους υπόκειται μόνο στις περικοπές και τις κρατήσεις που δεν αντίκεινται σε υπερνομοθετικής ισχύος κανόνες, σύμφωνα με όσα έχουν κριθεί από το εν λόγω ειδικό Δικαστήριο και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Το ζήτημα της συμπερίληψης στις αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της αναλογίας μεταξύ αποδοχών ενεργείας και συντάξιμων αποδοχών, του ποσού της αποζημίωσης λόγω της συμμετοχής δικαστικών λειτουργών στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, ανήκει, ως εκ της φύσης του ζητήματος και ενόψει του ότι δεν έχει αυτό επιλυθεί με προηγούμενη απόφασή του, στην αρμοδιότητα του κατά το άρθρο 88 παρ. 2 του Συντάγματος ειδικού Δικαστηρίου

Η κυβέρνηση γυρνά την πλάτη στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Η κυβέρνηση της ΝΔ μετά την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα αναδρομικά των συντάξεων στους δικαστικούς λειτουργούς, βρίσκεται σε πανικό, με τον υπουργό Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη να βάζει επί της ουσίας φρένο στην επιστροφή των αναδρομικών, επικαλούμενος διάλυση του ασφαλιστικού συστήματος και κατάρρευση της δημοσιονομικής πολιτικής.

Αφού το Ελεγκτικό Συνέδριο ξεκαθάρισε πως η απόφαση της Ολομέλειας για την επαναφορά των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών, στα επίπεδα πριν από το 2012, έχει την ισχύ δεδικασμένου και δεν αφορά μόνο τους τρεις προσφεύγοντες πρώην ανώτατους δικαστές, ο Κωστής Χατζηδάκης  προανήγγειλε νέο νόμο που «βασικό της άξονα θα έχει την προστασία του ασφαλιστικού συστήματος από νέα ελλείμματα, των οποίων θύματα θα ήταν τελικά οι φορολογούμενοι και οι υπόλοιποι συνταξιούχοι».

Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση προαναγγέλλει νέα νομοθετική ρύθμιση με την οποία κλείνει την πόρτα στα αναδρομικά σε όσους τα δικαιούνται, με το πρόσχημα της «προστασίας του ασφαλιστικού», την ίδια στιγμή που δηλώνει πως η κυβέρνηση τάχα «σέβεται την Δικαιοσύνη». 

Σημειώνεται ότι το Ελεγκτικό Συνεδρίο σε σχετική ανακοίνωση ξεκαθάριζε πως «με τις πιλοτικές δίκες ως οι ανωτέρω επιλύονται ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος που έχουν συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων και όχι διαφορές που αφορούν ειδικώς τον συγκεκριμένο διάδικο, το δικόγραφο του οποίου, φέροντας τα εν λόγω χαρακτηριστικά, έδωσε απλώς λαβή για την επίλυση των εν λόγω ζητημάτων». 

Την γραμμή της κυβέρνησης είχε δώσει από την πρώτη στιγμή ο Άδωνις Γεωργιάδης ο οποίος έλεγε προκλητικά «αναδρομικά, εγώ προσωπικά ως υπουργός δεν δίνω σε κανέναν, δεν υπάρχει περίπτωση

Αναλυτικά η δήλωση του υπουργού Οικονομικών:

Σε σχέση με την ανακοίνωση του Εκλεκτικού Συνεδρίου ως προς τις πρόσφατες αποφάσεις 1030, 1031 και 1032/2023, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κωστής Χατζηδάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι σέβεται την Δικαιοσύνη. Σέβεται όμως και τις θυσίες των Ελλήνων πολιτών την περασμένη δεκαετία, αλλά και την ανάγκη η χώρα να προχωρήσει με σταθερότητα μπροστά, μακριά από νέες οικονομικές περιπέτειες.

Μετά τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η κυβέρνηση  θα αναλάβει χωρίς καθυστέρηση σχετική νομοθετική πρωτοβουλία, που όμως ως βασικό της άξονα θα έχει την προστασία του ασφαλιστικού συστήματος από νέα ελλείμματα, των οποίων θύματα θα ήταν τελικά οι φορολογούμενοι και οι υπόλοιποι συνταξιούχοι».
 

 

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί