Πραγματοποιήθηκε η 4η Τεχνική συνάντηση του έργου «Αναβαθμίζω» 

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Ηρακλείου η 4η Τεχνική συνάντηση της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ»  στο Ηράκλειο την Πέμπτη 1 και την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023.  Στην έναρξη των εργασιών χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υπαίθρου & Τουρισμού Γιώργος Σισαμάκης, καλωσορίζοντας στο Ηράκλειο τους εταίρους του έργου και εστιάζοντας στη σημασία που δίνει ο Δήμος Ηρακλείου στις δράσεις και τα έργα με τα οποία θα εξοικονομηθεί ενέργεια και σταδιακά θα οδηγήσουν σε ένα κλιματικά ουδέτερο Ηράκλειο. 

Η Διευθύντρια Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και Υπεύθυνη του έργου για τον Δήμο Ηρακλείου Ρένια Δρόσου πραγματοποίησε τον συντονισμό της Τεχνικής Συνάντησης.

Ο Διευθυντής της πράξης Δρ. Απόστολος Μιχόπουλος πραγματοποίησε σύντομη ανασκόπηση των ενεργειών που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα για το συγκεκριμένο έργο, ενώ παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, η οποία έχει οριστεί για την 31η Οκτωβρίου 2023. 

Στην 4η τεχνική συνάντηση, ο κάθε εταίρος χωριστά παρουσίασε τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί και συγκεκριμένα:

Η ερευνήτρια κα Ειρήνη Κυρίτση και ο ερευνητής κ. Ανδρέας Κυριακίδης από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο Τεχνικός Μηχανικός Μηχανολογίας κ. Χρίστος Χρίστου από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και η αρχιτέκτονας κ. Έλενα Αναστασιάδου από το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, η λειτουργός Α’ κ. Κατερίνα Οικονόμου από την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Διευθύντρια Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής κ Ρένια Δρόσου και η επιβλέπουσα του έργου κ. Νίκη Μπουζουνιεράκη από τον Δήμο Ηρακλείου,  ο καθηγητής κ. Δημήτρης Κατσαπρακάκης και ο επίκουρος καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Κονταξάκης από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης παρουσίασαν τα πεπραγμένα μέχρι σήμερα ενώ αναφέρθηκαν και στις προγραμματισμένες εργασίες μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. 

Η Πράξη «ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ – Ενεργειακή αναβάθμιση των ιστορικών κτηρίων του Προεδρικού Μεγάρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Λότζια – Δημαρχείου Ηρακλείου» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» και έχει ως στόχο τη μετατροπή των δύο εμβληματικών κτηρίων της Λευκωσίας και του Ηρακλείου σε επιδεικτικά κτήρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης και παράλληλα τη διάδοση τεχνολογιών, πρακτικών και αντιλήψεων αειφορικής ενέργειας στην κοινωνία.

Οι εταίροι της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ – Ενεργειακή αναβάθμιση των ιστορικών κτηρίων του Προεδρικού Μεγάρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Λότζια – Δημαρχείου Ηρακλείου» είναι από την Κύπρο το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύριος Δικαιούχος), το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών – Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, το Τμήμα Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας και από την Ελλάδα ο Δήμος Ηρακλείου και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Η Τεχνική Συνάντηση διοργανώθηκε από την Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ηρακλείου δια του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί