Στη Βουλή η απουσία μέτρων στήριξης των φορέων Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας – ΚΑΛΟ από τον Χ. Μαμουλάκη

Κατάθεση νέας Ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Με μια ακόμη κοινοβουλευτική παρέμβαση, ο αν. Τομεάρχης Ανάπτυξης & Επενδύσεων Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Βουλευτής Ηρακλείου, Χάρης Μαμουλάκης, αναδεικνύει την απουσία μέτρων στήριξης των φορέων Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας – Κ.Αλ.Ο. καταθέτοντας σχετική Ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, με την συνυπογραφή 36 ακόμη Βουλευτών.

«Ο εμπαιγμός της Κυβέρνησης ΝΔ απέναντι στους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας συνεχίζεται» αναφέρει σε δήλωσή του ο Χάρης Μαμουλάκης, τονίζοντας: «Παρά το ότι η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία είναι συνώνυμο της τοπικής ανάπτυξης, της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, της ανάδειξης των συγκριτικών επιχειρηματικών πλεονεκτημάτων κάθε τόπου, κλάδου και φορέα, αλλά και μοχλός ενίσχυσης του ΑΕΠ – σημείο στο οποίο η χώρα μας βρίσκεται μόλις στο 0,1% όταν ο μέσος όρος της Ε.Ε. ανέρχεται στο 16,1% – οι φορείς ΚΑλΟ παραμένουν αόρατοι για την Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γι’ αυτό και συνεχίζουμε τις πιέσεις, αναδεικνύοντας την σπουδαιότητα αυτής της μορφής επιχειρηματικότητας, ζητώντας απαντήσεις από τον Υπουργό: Θα δημοσιευτεί και εάν ναι, πότε, η πρόσκληση για τη δράση επιχορήγησης των υφιστάμενων φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας;».

Στην Ερώτηση γίνεται αναφορά στην προδημοσίευση πρόσκλησης επιχορήγησης που είχε κάνει η προηγούμενη Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, προϋπολογισμού 20.000.000€, αλλά και μνεία σε ανάλογες Ερωτήσεις που έχει υποβάλλει ο Χάρης Μαμουλάκης την προηγούμενη 3ετία, λαμβάνοντας δεσμεύσεις που ουδέποτε υλοποιήθηκαν. Επί της ουσίας, από την προδημοσίευση της πρόσκλησης το 2018 μέχρι και σήμερα δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο στήριξης, μέσω επιχορηγήσεων, των φορέων Κ.Αλ.Ο..

H σχετική Ερώτηση​

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: «Κανένα μέτρο στήριξης, μέσω επιχορηγήσεων, των υφιστάμενων φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας – Κ.ΑΛ.Ο»

Τον Οκτώβριο του 2020 εκδόθηκε η Έκθεση ετών 2019-2020 για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο). Σε αυτήν ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι: η κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτελεί σημαντικό μοχλό ανάπτυξης των κοινωνιών και διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στον τομέα της απασχόλησης, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση του κοινωνικού κεφαλαίου. Παρά την όποια αναφορά στο σπουδαίο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις, ωστόσο, μέχρι και σήμερα, δεν έχουν χορηγηθεί οι αναγκαίες για τη  λειτουργία τους επιχορηγήσεις. 

Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα στήριξης των φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) η απελθούσα κυβέρνηση είχε προδημοσιεύσει το 2018 πρόσκληση για την επιχορήγησή τους προϋπολογισμού είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ. Στο με αρ.πρωτ.945/26.09.2019 ερώτημα που κατατέθηκε αναφορικά με το εάν προτίθεται το κυβερνητικό επιτελείο να δημοσιεύσει τη σχετική πρόσκληση λάβαμε καταρχήν τη με αρ.πρωτ.412/22.10.2019 έγγραφη απάντηση σύμφωνα με την οποία στις 19.06.2019 προβλεπόταν η έκδοση της πρόσκλησης. Παρά τη δέσμευση του Υπουργού η πρόκληση δεν εκδόθηκε έτσι, κατατέθηκε εκ νέου το ερώτημα με την με αρ.πρωτ. 8537/27.07.2020 ερώτηση. Προς έκπληξή μας, οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου με την με αρ.πρωτ.1606/07.09.2020 απάντηση μας ενημέρωσαν ότι, η πρόσκληση για την επιχορήγηση των Υφιστάμενων Φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας βρίσκεται σε φάση επανασχεδιασμού, προκειμένου να εναρμονιστεί η δράση με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς και το εθνικό πλαίσιο για τις Κρατικές Ενισχύσεις, λαμβάνοντας υπόψη και το θεσμικό πλαίσιο για τον COVID 19, ούτως ώστε να μην επιβαρυνθεί ο Κρατικός Προϋπολογισμός με το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ, όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση.

Κατόπιν παρέλευσης μηνών αδράνειας από πλευράς κυβερνητικού επιτελείου ως προς τη στήριξη των υφιστάμενων φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας κατατέθηκε εκ νέου το με Α.Π. 5847/09.04.2021 ερώτημα. Σύμφωνα με την με Α.Π. 50173/12.07.2021 έγγραφη απάντηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το σχέδιο πρόσκλησης για τη δράση επιχορήγησης των υφιστάμενων φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας εκπονείται από την αρμόδια Μονάδα της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και θα αποσταλεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη διατύπωση γνώμης. Επίσης, αναφέρει πως εντός του τρίτου τριμήνου του 2021 εκτιμάται η δημοσίευση της πρόσκληση με δεδομένη την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Τέλος, σημειώνεται ότι η δράση θα χρηματοδοτηθεί από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Βέβαια, ο Υπουργός διαψεύστηκε και η πρόσκληση ουδέποτε δημοσιεύτηκε.

Έτσι, επανήλθαμε με την με Α.Π. 4190/24.03.2022 ερώτηση στην οποία το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων απαντά με το με Α.Π.34070/08.04.2022 έγγραφο στο οποίο αναφέρει πως το τροποποιημένο σχέδιο πρόσκλησης για την επιχορήγηση των υφιστάμενων Κ.ΑΛ.Ο έχει διαβιβαστεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για σύμφωνη γνώμη.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και σε συνδυασμό με το ότι από την προδημοσίευση της πρόσκλησης το 2018 μέχρι και σήμερα δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο στήριξης, μέσω επιχορηγήσεων, των φορέων Κ.ΑΛ.Ο., ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Θα δημοσιευτεί εν τέλει, και εάν ναι πότε, η πρόσκληση για τη δράση επιχορήγησης των υφιστάμενων φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας; 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μαμουλάκης Χάρης

Αλεξιάδης Τρύφωνας

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βαρεμένος Γιώργος

Βέττα Καλλιόπη

Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)

Γκιόλας Γιάννης

Δραγασάκης Γιάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ηγουμενίδης Νίκος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Καλαματιανός Διονύσιος – Χαράλαμπος

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Κουρουμπλής Παναγιώτης

Μάλαμα Κυριακή

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μουζάλας Γιάννης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μπουρνούς Γιάννης

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Παπαηλιού Γιώργος

Παπανάτσιου Κατερίνα

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Σαρακιώτης Γιάννης

Συρμαλένιος Νίκος

Τόλκας Άγγελος

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φίλης Νίκος

Φωτίου Θεανώ

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί