Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας σε Κ. Μητσοτάκη: Ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τους σεισμόπληκτους – Τα αιτήματα του Δήμου

Υπόμνημα Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας στον Πρωθυπουργό για τη διαχείριση και αντιμετώπιση των συνεπειών από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021

    Υπόμνημα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τους αρμόδιους Υπουργούς και Υφυπουργούς, τους Βουλευτές του Ν. Ηρακλείου, καθώς επίσης και σε όλα τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης, στο οποίο παρατίθενται τα αιτήματα του  Δήμου Μινώα Πεδιάδας, σχετικά με τη διαχείριση και αντιμετώπιση των συνεπειών από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021, απέστειλε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Μανώλης Φραγκάκης. 

 Ο Δήμαρχος εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα κατά την τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25ης Μαΐου 2022, να προωθήσει, μέσω του υπομνήματος, το πλαίσιο αιτημάτων – διεκδικήσεων του Δήμου, στο οποίο προσδιορίζονται αναλυτικά τα θέματα που αποτελούν κύρια προτεραιότητα για το Δήμο, ζητώντας παράλληλα από την Πολιτεία να δώσει άμεσες και βιώσιμες λύσεις. 

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

• Η βιώσιμη πολεοδομική και οικιστική οργάνωση της περιοχής του Δήμου, μέσα από την -κατά προτεραιότητα- εκπόνηση του νέου ειδικού πολεοδομικού σχεδίου και την κατεδάφιση των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων.

• Η εκπόνηση και χρηματοδότηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αναπτυξιακής, οικονομικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης της σεισμόπληκτης περιοχής.

• Η άμεση, δίκαιη και έγκαιρη αποζημίωση των πληγέντων νοικοκυριών και επιχειρήσεων του Δήμου, για την αποκατάσταση των ζημιών που άφησε πίσω του ο εγκέλαδος.

• Η παροχή επιπλέον φορολογικών και ασφαλιστικών ελαφρύνσεων και μέτρων στήριξης για τους σεισμόπληκτους του Δήμου και τις σεισμόπληκτες επιχειρήσεις αυτού.

• Η ταχεία ολοκλήρωση των ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και ο καθορισμός των σεισμόπληκτων δικαιούχων για στεγαστική συνδρομή, σε ό,τι αφορά την επισκευή και ανακατασκευή των πληγέντων ακινήτων.

• Η κατασκευή νέων και ασφαλών σχολικών μονάδων στη θέση αυτών που έχουν πάθει ανεπανόρθωτες ζημιές (1ο Γυμνάσιο και 1ο Δ.Σ. Αρκαλοχωρίου) και η άμεση αποκατάσταση των υπόλοιπων σχολικών κτιρίων (Δημοτικό Σχολείο Θραψανού).

*Αναλυτικά το πλαίσιο των αιτημάτων που  αποτελούν κύρια προτεραιότητα για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας:

1. Η βιώσιμη πολεοδομική και οικιστική οργάνωση της επικράτειας του Δήμου μας, μέσα από την -κατά προτεραιότητα- εκπόνηση του νέου ειδικού πολεοδομικού σχεδίου, το οποίο αναμένεται  να δημοπρατηθεί.

2. Η εκπόνηση και χρηματοδότηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αναπτυξιακής, οικονομικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, ο οποίος έχει πληγεί σφόδρα από το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου.

3. Η άμεση, δίκαιη και έγκαιρη αποζημίωση των πληγέντων νοικοκυριών και επιχειρήσεων του Δήμου για την αποκατάσταση των ζημιών που άφησε πίσω του ο εγκέλαδος και η λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης αυτών, μέσω της παροχής επιπλέον φορολογικών και ασφαλιστικών ελαφρύνσεων και λοιπών μέτρων (μη επιστρεπτέα προκαταβολή) για τους σεισμόπληκτους κατοίκους και επιχειρηματίες του Δήμου μας. Ειδικότερα για τις πληγείσες επιχειρήσεις ζητείται:

i. Ενίσχυση των σεισμόπληκτων επιχειρήσεων για το χρονικό διάστημα που καλύπτει την περίοδο μετά το σεισμό και εντεύθεν, είτε με τροποποίηση της πρόσκλησης του υπάρχοντος προγράμματος, είτε με νέο πρόγραμμα, ώστε να καλυφθεί ο πραγματικός αριθμός των επαγγελματιών των σεισμόπληκτων περιοχών που έπαθαν ζημιά από το σεισμό, με καθορισμό ελάχιστου ποσού αποζημίωσης τις 3.000,00 €.

ii. Αποζημίωση του συνόλου των δηλωθέντων ζημιών (100%) των πληγέντων επιχειρήσεων

σύμφωνα με την εισήγηση της επιτροπής εκτίμησης της περιφέρειας Κρήτης.

iii. Λήψη απόφασης για την άρση υποχρέωσης των σεισμόπληκτων επιχειρήσεων ως προς την υποχρέωση καταβολής της επιστρεπτέας προκαταβολής, όπως έχει ήδη αποφασιστεί για τις πυρόπληκτες περιοχές.

4. Η απλοποίηση της διαδικασίας που ακολουθείται για την κατεδάφιση των κτιρίων, για τα οποία έχει εκδοθεί Πρωτόκολλο Επικίνδυνου Ετοιμόρροπου Κτηρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) και η επαρκής χρηματοδότηση του Δήμου, ώστε να προχωρήσουν έγκαιρα οι εργασίες κατεδάφισης και άρσης ετοιμορροπίας των επικίνδυνων (κόκκινων) κτιρίων.

5. Η αναθεώρηση του τιμολογίου υπολογισμού των δαπανών των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής, όπως έχει οριστεί με την Υ.Α.: 6772/Β9β (ΦΕΚ 3201/ΤΧ Β/30- 12-2011) και συμπληρώθηκε με την Υ.Ε.: 11756 /Δ5 (ΦΕΚ 4776/ΤΧ Β/25-10-2018).

6. Η κατεδάφιση των σχολικών μονάδων που υπέστησαν ανεπανόρθωτες ζημιές (1ο Γυμνάσιο και 1ο Δ.Σ. Αρκαλοχωρίου) και η ανέγερση στη θέση τους νέων και ασφαλών σχολικών κτιρίων, που να καλύπτουν τις ανάγκες σχολικής στέγης, καθώς και η ταχεία αποκατάσταση – στατική ενίσχυση του Δημοτικού Σχολείου Θραψανού, το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως νεώτερο μνημείο και το οποίο έχει υποστεί σημαντικές βλάβες στο φέροντα οργανισμό του από το σεισμό.

7. H έκδοση Υ.Α. για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των μαθητών του Δήμου που επλήγησαν από το σεισμό, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 74 παρ. 4 του Ν. 4485/2017 και του άρθρου 32 του Ν. 4521/2018. Σχετικά έχει υποβληθεί αίτημα – με αρ. πρωτ. 16250/29-10-2021 – από το Δήμο Μινώα και εκκρεμεί η έκδοση της αναγκαίας Υπουργικής Απόφασης από την Υπουργό Παιδείας.

8. Η παραχώρηση επιπλέον οικίσκων από το Υπουργείο Υποδομών για την κάλυψη των αναγκών προσωρινής στέγασης και φιλοξενίας των σεισμόπληκτων πολιτών, οι οικίες των οποίων έχουν χαρακτηριστεί ως μη κατοικήσιμες μετά τον καταστροφικό σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021.

9. Η ενίσχυση της στελέχωσης του Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.) Ηρακλείου με τακτικό προσωπικό, ώστε να υπάρξει ταχύτερη υλοποίηση της διαδικασίας επεξεργασίας και ελέγχου των φακέλων επισκευής και ανακατασκευής που υποβάλλονται στην Υπηρεσία και ο ορισμός της έδρας αυτής εντός της επικράτειας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

10. Η κατ’ εξαίρεση έγκριση πρόσληψης μονίμου προσωπικού για την επιστημονική στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Δόμησης.

11. Η προώθηση νομοθετικής ρύθμισης από το Υπουργείο Εσωτερικών για τη δυνατότητα επέκτασης κατά 12 μήνες των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του έκτακτου προσωπικού που προσελήφθη σε φορείς που εδρεύουν στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας, για την αντιμετώπιση των έκτακτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν μετά τον καταστροφικό σεισμό, κατ’ αντιστοιχία με τη νομοθετική ρύθμιση που εγκρίθηκε πρόσφατα για τους πυρόπληκτους φορείς της Εύβοιας.

12. Η κάλυψη των δαπανών σύνδεσης των καταυλισμών σεισμοπλήκτων με το δίκτυο διανομής του ΔΕΔΔΗΕ και των δαπανών κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος των προσωρινών εγκαταστάσεων φιλοξενίας πληγέντων από φυσικές καταστροφές, όπως επίσης και της κατανάλωσης ύδρευσης σε αυτούς από την Πολιτεία.

13. Η εξαίρεση του υπηρετούντος προσωπικού του Δήμου από τη διαδικασία συμμετοχής του στους κύκλους κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ), έως ότου αρθεί η κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω του σεισμού της 27ης Σεπτεμβρίου για το Δήμο, προκειμένου να αποφευχθεί η αποψίλωση μόνιμου προσωπικού από το φορέα μέσω μετατάξεων.

14. Η καταβολή αποζημίωσης οικοσκευής για όλους τους σεισμόπληκτους, ανεξάρτητα από την υποβολή αίτησης για την ανακατασκευή ή επισκευή των πληγέντων κτιρίων.

15. Η απλοποίηση της διαδικασίας αποκατάστασης των κτιρίων που έχουν υποστεί ελαφριές βλάβες (πράσινα) και χρήζουν αποκατάστασης έως 10.000 ευρώ με την έκδοση απόφασης για «Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας» και από ιδιώτες μηχανικούς χωρίς σύσταση φακέλου.

16. Η υλοποίηση γεωλογικών ερευνών επί των εδαφών των περιοχών του Δήμου που επλήγησαν από το σεισμό, προκειμένου να υπάρξει εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας, αλλά και των επιπτώσεών σε οικισμούς και υποδομές και πρόταση άμεσων μέτρων προστασίας και αποκατάστασης ή μετεγκατάστασης αυτών εφόσον κριθεί αναγκαίο.

17. Η προώθηση νομοθετικής ρύθμισης, με την οποία θα λαμβάνεται υπόψη ως πληθυσμός αναφοράς του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για κάθε χρήση – κατά την περίοδο 2023-2031 – αυτός του μόνιμου πληθυσμού της Απογραφής του 2011 και όχι αυτός που θα προκύψει από την πρόσφατη Απογραφή του 2021, δεδομένων των προβληματικών συνθηκών που υπήρχαν στο Δήμο μας κατά την περίοδο διενέργειας αυτής.

18. Η συμπερίληψη των σεισμόπληκτων κατοίκων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ» (ΚΥΑ 48765/2022) για την ενίσχυση ειδικών κατηγοριών δικαιούχων, με σκοπό την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού όπως κατ’ αντιστοιχία έγινε για τους κάτοικους των περιοχών που επλήγησαν από πυρκαγιές κατά το ημερολογιακό έτος 2021.

19. Η επαρκής χρηματοδότηση του Δήμου – στη βάση των Τεχνικών Δελτίων Έργων (ΤΔΕ) που έχουν υποβληθεί – για την άρση των συνεπειών και την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 και ειδικότερα για εργασίες διαμόρφωσης και συντήρησης καταυλισμών, άρση επικινδυνότητας ετοιμόρροπων κτιρίων, αποκατάσταση ζημιών στις δημοτικές κτιριακές υποδομές και λοιπές εγκαταστάσεις (π.χ. φράγμα Παρτίρων), κ.α.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί