ΔΔΕ Ηρακλείου: Οδηγίες και πρόγραμμα για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία υποψηφίων ΤΕΦΑΑ

Τις οδηγίες και το πρόγραμμα της Επιτροπής Υγειονομικής Εξέτασης  και Πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2022-23, ανακοίνωσε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, στην οποία αναφέρει:

  1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά  σας γνωστοποιούμε ότι η Υγειονομική Εξέταση και η Πρακτική Δοκιμασία των Υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) ακαδημαϊκού έτους, 2022-23 θα  διεξαχθούν από την  Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022  μέχρι την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 ,  εκτός Σαββάτου και Κυριακής.

2.ΤΟΠΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ

2.1. Η κατάθεση δικαιολογητικών και η υγειονομική εξέταση θα πραγματοποιείται  στην Αίθουσα Τύπου  του Κλειστού Γυμναστηρίου «ΛΙΝΤΟ»  (Σπύρου Μουστακλή – Περιοχή Λίντο)  και ώρες:  7:30π.μ. έως τις 11:00 π.μ.   https://goo.gl/maps/TjtKFtBALZJe925u6

2.2. Η πρακτική δοκιμασία θα γίνεται από τις 8.00- 11.30π.μ

  • Για τα αγωνίσματα του Στίβου στο Βοηθητικό γήπεδο του Παγκρητίου Σταδίου 
  • Για το αγώνισμα της Κολύμβησης στο Κολυμβητήριο του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου (Σπύρου Μουστακλή – Περιοχή Λίντο)

https://goo.gl/maps/wct1NmBeMHBxyRv17

** Για λόγους διευκόλυνσης της διαδικασίας,  οι υποψήφιοι από το ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προσέρχονται για την υγειονομική εξέταση και την πρακτική δοκιμασία,  ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους, 

σε συγκεκριμένες ημέρες  όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 

3.ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΓΟΡΙΑ
1. Σφαιροβολία (6kg) 2. Άλμα σε Μήκος 3. Δρόμος 400μ  4.  Κολύμβηση : 50μ ελεύθερο

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

1. Σφαιροβολία (4 kg) 2. Άλμα σε Μήκος 3. Δρόμος 200μ  4. Κολύμβηση : 50μ ελεύθερο 

Τα αγωνίσματα διεξάγονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς. Σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς που ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2010 , κάθε αθλητής που θεωρείται υπαίτιος για άκυρη εκκίνηση αποκλείεται. Κατά τις πρακτικές δοκιμασίες των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ, θα μηδενίζεται στο συγκεκριμένο αγώνισμα( Δρόμοι & Κολύμβηση) .

Σε περίπτωση μη συμμετοχής του υποψηφίου σε αγώνισμα που έχει ήδη δηλώσει με αίτησή  του ότι θα εξεταστεί, σημειώνεται στο πινάκιο η ένδειξη «ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ» και για την εξαγωγή του μέσου όρου υπολογίζεται ως βαθμός του αγωνίσματος το μηδέν (0).

Ο υποψήφιος βαθμολογείται μόνον αν  λάβει μέρος σε ένα(1) τουλάχιστον αγώνισμα. Υποψήφιος που δεν έλαβε μέρος σε ένα τουλάχιστον αγώνισμα  α π ο κ λ ε ί ε  τ α από τη διαδικασία επιλογής για τα ΤΕΦΑΑ.  

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

4.1. Κατάθεση από τους υποψηφίους  στην Επιτροπή των παρακάτω δικαιολογητικών :

1)δύο (2) μικρές φωτογραφίες
2) Δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό του όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου. 

3) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο, αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο.
4) Βεβαίωση οπτικής οξύτητας
5) Ακτινογραφία θώρακα με φωτογραφία (σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον ιατρό)  και σχετική γνωμάτευση 

6) καρδιογράφημα με σχετική γνωμάτευση 

Οι βεβαιώσεις αυτές δύναται  να εκδοθούν  από νοσηλευτικό  ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. 

Ενημερώνουμε ότι με έγγραφο της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης  προς όλες τις δημόσιες δομές υγείας , Νοσοκομεία, ΚΥ και ΤΟΜΥ,  οι υποψήφιοι  μπορούν  να προσέρχονται και να εξετάζονται κατά προτεραιότητα  σ΄αυτές. Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

7) Φέτος επειδή οι Υγειονομικές  Εξετάσεις για τα Σώματα Ασφαλείας προηγήθηκαν των Εξετάσεων για τα ΤΕΦΑΑ δίδεται η δυνατότητα στους υποψηφίους και για τα ΤΕΦΑΑ  είτε να προσκομίσουν τις ιατρικές εξετάσεις που απαιτούνται είτε το αντίγραφο  Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης  ή  τη Βεβαίωση Ικανότητας με τα οποία κρίθηκαν κατάλληλοι από την αρμόδια Υγειονομική  Επιτροπή των Σωμάτων Ασφαλέιας.

4.2 Δήλωση των υποψηφίων  των τριών (3)  από τα τέσσερα (4)  αγωνίσματα που επιθυμούν να εξετασθούν 

* Μετά τη δήλωση των τριών αγωνισμάτων ο υποψήφιος δεν έχει δικαίωμα αλλαγής αγωνίσματος  κατά τη διάρκεια της πρακτικής δοκιμασίας 

Η βαθμολογία των αγωνισμάτων επισυνάπτεται 

5.ΟΔΗΓΙΕΣ

  • Οι υποψήφιοι ολοκληρώνουν την πρακτική δοκιμασία σε δυο (2) ημέρες. Για να δοθεί η ευχέρεια στους υποψηφίους να αποδώσουν σύμφωνα με τις δυνατότητές τους, προτείνεται η εξέταση των αγωνισμάτων Στίβου  να γίνεται με την ακόλουθη σειρά : α) σφαιροβολία β) Άλμα σε μήκος γ) Δρόμος .  Συστήνεται  ο υποψήφιος να εξετάζεται στα δυο πρώτα την ίδια μέρα και στο Δρόμο άλλη ημέρα.  
  • Σε περίπτωση που η ημερομηνία εξέτασης της πρακτικής δοκιμασίας συμπίπτει με την ημερομηνία εξέτασης σε άλλα Ειδικά μαθήματα ( πχ Αγγλικής Γλώσσας , Αρχιτεκτονικού Σχεδίου κλπ)  ή με τις  Πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ, οι υποψήφιοι  δύνανται   να προσέλθουν  την ημερομηνία  που έχει ορισθεί στο Πρόγραμμα  (ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ), προσκομίζοντας ανάλογη βεβαίωση. 
  • Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα  να προσέλθουν σε οποιαδήποτε Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας επιθυμούν. Δεν επιτρέπεται  η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία επιτροπές.
  • Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο κατάθεσης δικαιολογητικών , στο στίβο και στις κερκίδες σε άτομα που δε συμμετέχουν στην επιτροπή ή δεν είναι υποψήφιοι. 
  • COVID 19:Για τη διεξαγωγή των πρακτικών δοκιμασιών για την εισαγωγή υποψηφίων ΤΕΦΑΑ ισχύει:
    α) ο καθαρισμός με απολυμαντικό υγρό των οργάνων εξέτασης και του βοηθητικού εξοπλισμού

πριν τη χρήση τους,
β) η τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των υποψηφίων στους χώρους προετοιμασίας ή προθέρμανσης των υποψηφίων. Σε κάθε περίπτωση, να ισχύουν οι σχετικές οδηγίες από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.                                        

                                                           6.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 33 του άρθρου 39 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ. Α’), όσοι απόφοιτοι   διεκδικούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ με τη διαδικασία του 10% των θέσεων εισακτέων,  χωρίς νέα εξέταση, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και στις πρακτικές δοκιμασίες.  Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν  ξανά στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ. 

Δυνατότητα συμμετοχής στις πρακτικές δοκιμασίες έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2021 καθώς δήλωσαν τη συμμετοχή τους στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ όταν υπέβαλαν Αίτηση Δήλωση έτους 2021.

Ισχύει η Ελάχιστη  βάση εισαγωγής (ΕΒΕ) και στις  πρακτικές δοκιμασίες, η οποία προκύπτει από το γινόμενο του μέσου όρου της βαθμολογίας στα 3 αγωνίσματα επί τον ειδικό συντελεστή που έχει ορισθεί από το ΥΠΑΙΘ .

Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά στην κατάθεση δικαιολογητικών, στην υγειονομική εξέταση και στην πρακτική δοκιμασία, οι υποψήφιοι /ες μπορούν να απευθύνονται στη Φυσική Αγωγή της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου Μονοφατσίου 8 , τηλ 2810 333795 , 2810333758 /760http://dide.ira.sch.gr/new/fysiki-agogi

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί