«Γιατί δεν προχωρούν τα συμπληρωματικά έργα ασφαλείας στη γέφυρα στο Χαμέζι;» – Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Κρήτης

Ερώτηση προς το Υπουργείο Υποδομών κατέθεσαν οι Βουλευτές Κρήτης του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και ο αρμοδιος Τομεάρχης Νίκος Παππάς, με πρωτοβουλία του Βουλευτή Λασιθίου Μανόλη Θραψανιώτη, για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης των συμπληρωματικών έργων της Γέφυρας στο Χαμέζι.

Η  γέφυρα, όπως αναφέρεται στην ερώτηση, παραδόθηκε στην κυκλοφορία τον Μάιο του 2019 με περιορισμούς:

α) ως προς το διαθέσιμο πλάτος κυκλοφορίας του καταστρώματος,

β) το επιτρεπόμενο μέγιστο φορτίο των βαριών οχημάτων και 

γ) την επιτρεπόμενη ταχύτητα διέλευσης. 

Αν και είναι δεδομένη η επιτακτική ανάγκη για την ταχεία ολοκλήρωση της αποκατάστασης της φέρουσας ικανότητας της γέφυρας για λόγους πρωτίστως δημόσιας ασφάλειας και  υπάρχει εγκεκριμένη η διάθεση πίστωσης ποσού 6.000.000 € για την υλοποίηση του έργου, τρία χρόνια μετά την παράδοσης της στην δοκιμαστική κυκλοφορία από την τότε κυβέρνηση, παραμένουν άγνωστες οι προθέσεις της Κυβέρνησης. 

Ακολουθεί η ερώτηση:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Θέμα: «Ενίσχυση ανωδομής υφιστάμενης κοιλαδογέφυρας Χαμεζίου – Β’ φάση»

Τον Μάιο του 2019, δηλαδή περίπου 16 χρόνια μετά από την πρώτη δημοπράτηση κατασκευής της το 2003, δόθηκε σε κυκλοφορία η κοιλαδογέφυρα Χαμεζίου η οποία βρίσκεται στο οδικό τμήμα του ΒΟΑΚ «Αυχήν Αγκαθιάς – Χαμέζι – Σητεία» στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου (Περιφέρεια Κρήτης) συνολικού μήκους 841,63μ με 21 συνολικά ανοίγματα μέσου μήκους 38,50μ περίπου το καθένα, ανακουφίζοντας τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Σητείας και του ανατολικού Λασιθίου και αναβαθμίζοντας την οδική ασφάλεια της κυκλοφορίας στην περιοχή. 

Λόγω όμως σοβαρών ανεπαρκειών που είχαν διαπιστωθεί στην αρχική στατική μελέτη τμήματος της γέφυρας που είχε ήδη κατασκευαστεί στο πλαίσιο προηγούμενων συμβάσεων, συμπεριλήφθηκε στο συμβατικό αντικείμενο της από 23-05-2017 υπογραφθείσας εργολαβικής σύμβασης, η υποχρέωση, κατά την Α’ Φάση του έργου, της διενέργειας δοκιμαστικής στατικής φόρτισης και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτής ώστε να διαπιστωθεί η ανάγκη ενίσχυσης ή μη του φορέα της ανωδομής της γέφυρας. Στην περίπτωση διαπίστωσης της αναγκαιότητας ενίσχυσης της ανωδομής της γέφυρας με βάση τη δοκιμαστική φόρτιση, θα έπρεπε να ακολουθήσει Β΄ φάση εργασιών σε επόμενη δημοπράτηση. Για την εκτέλεση και των δύο φάσεων (Α’ και Β’) του έργου εγκρίθηκε με την με αριθ. Πρωτ. ΔΟΥ/5519/03-10-2016 Απόφαση του Υπουργού Υ.ΥΠΟ.ΜΕ η διάθεση πίστωσης ποσού 6.000.000 € σε βάρος του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07100012 της ΣΑΕ071.

Με βάση την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από τους ελέγχους λειτουργικότητας και ασφάλειας που πραγματοποιήθηκαν στις 11-07-2017 και συγκεκριμένα για το τμήμα από Α1 έως Μ10 της γέφυρας, έγινε κατάταξη του φορέα ανωδομής αυτής στην κατηγορία κλάσης φορτίων 30/30 αντί της προβλεπόμενης από τους κανονισμούς κατηγορίας 60/30. Ως συνέπεια αυτού, η γέφυρα παραδόθηκε στην κυκλοφορία με  περιορισμούς: α) ως προς το διαθέσιμο πλάτος κυκλοφορίας του καταστρώματος, β) το επιτρεπόμενο μέγιστο φορτίο των βαρέων οχημάτων και γ) την επιτρεπόμενη ταχύτητα διέλευσης. Επιπλέον στις 2-12-2019 εγκρίθηκε από το προηγούμενο ΔΣ του ΟΑΚ Α.Ε. η προκαταρτική μελέτη δοκιμαστικής φόρτισης της γέφυρας.

Επειδή, για την αποκατάσταση της φέρουσας ικανότητας του φορέα της ανωδομής, από το τμήμα από Α1 έως Μ10 της γέφυρας, έχει ήδη συνταχθεί προκαταρκτική μελέτη και έχει συνταχθεί σχετικός προϋπολογισμός δαπάνης.

Επειδή, είναι δεδομένη η επιτακτική ανάγκη για την ταχεία ολοκλήρωση της αποκατάστασης της φέρουσας ικανότητας του φορέα για λόγους πρωτίστως δημόσιας ασφάλειας.

Επειδή, είναι επιτακτική η ανάγκη ολοκλήρωσης των πρόδρομων εργασιών που απαιτούνται για τη δημοπράτηση της Β’ φάσης του έργου. 

Επειδή, υπολείπονται εργασίες για την ολοκλήρωση κατασκευής του Κόμβου Σκοπής.

Επειδή, υπάρχει εγκεκριμένη η διάθεση πίστωσης ποσού 6.000.000 € για την υλοποίηση του έργου.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός,

  1. Για ποιο λόγο καθυστερεί για περισσότερο από 2 χρόνια η δημοπράτηση του έργου για την Β’ Φάση της ενίσχυσης της ανωδομής της κοιλαδογέφυρας Χαμεζίου;
  2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει προκειμένου να δημοπρατηθεί άμεσα το νέο έργο για το οποίο υπάρχει ήδη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Βαρδάκης Σωκράτης

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Ξανθός Ανδρέας

Πολάκης Παύλος 

Παππάς Νίκος

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί