ΣΥΡΙΖΑ Λασιθίου: Αποκλείονται Συνεταιρισμοί και μικρά γραφεία από τις δηλώσεις ΟΣΔΕ

Είναι δύσκολο να πιστέψει κάποιος, όσο καλοπροαίρετος και να είναι, ότι ένα μικρό Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ ), μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά στις απαιτήσεις που επιβάλλει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όταν το υποχρεώνει να προσλάβει με πλήρη απασχόληση. τέσσερις ειδικευμένους επιστήμονες (1.Γεωπόνος, 2.Ειδικός στα Γεωχωρικά δεδομένα, 3.Τεχνικός Πληροφοριακών Συστημάτων, 4.Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων).

Προφανώς και δεν πρόκειται για εμμονή αλλά για συνειδητή επιλογή διάλυσης των μικρών συνεταιριστικών και ιδιωτικών ΚΥΔ, την στιγμή που δεν κατάφερε αυτή την κρίσιμη περίοδο να στηρίξει τον παραγωγικό κόσμο της χώρας και να διορθώσει τα λάθη και τις αστοχίες που έγιναν στις πληρωμές.

Αντίθετα οδηγεί σε αδιέξοδο και αποκλείει, με παράλογες προϋποθέσεις, χιλιάδες παραγωγούς όταν με αυτόν τον τρόπο θα αυξήσει το κόστος των υπηρεσιών στους αγρότες, αφού αυτό θα ελέγχεται από ένα μικρό αριθμό κέντρων υποδοχής με μεγάλη απόσταση από τους τόπους κατοικίας των αγροτών.

Δικαιολογημένα ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κριτσάς (ΑΣΚ) διαμαρτύρεται και εκφράζει την αγωνία του, καθώς είναι άλλο ένα χτύπημα στην ελαιοκαλλιέργεια. 

Ήδη εξαιρούνται όσοι έχουν ελιές σε λιγότερα από 4 στρέμματα και δεν εισπράττουν επιδότηση, όσων το συνολικό ποσό είναι λιγότερο από τα 250,00 ευρώ, γεγονός που είναι άστοχο και άδικο. Τα ελαιόδεντρα που συνθέτουν τους ελαιώνες χρειάστηκαν εργασία και μόχθο πολλών γενεών για να δημιουργηθούν και τα ελαιόδεντρα δίνουν προστιθέμενη αξία στο χωράφι. Οι ελαιώνες δεν πρέπει να συγκρίνονται με άλλες καλλιέργειες ή πολύ περισσότερο με βοσκότοπους και πρέπει να αποτελέσουν ειδική αγρονομική περιφέρεια.

Δείτε την Επιστολή Διαμαρτυρίας του ΑΣΚ που κατέθεσε Αναφορά ο Βουλευτής Λασιθίου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Μανόλης Θραψανιώτης

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Είμαστε Αγροτικός Συνεταιρισμός. Το έτος 2021, πιστοποιηθήκαμε για πρώτη φορά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως ΚΥΔ για την Περιφερειακή Ενότητα  Λασιθίου. 

   Η απόφαση για να σας γράψουμε αυτό το μήνυμα, ήταν από την δημοσίευση του ΟΠΕΚΕΠΕ στις 18/02/2022 για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση των ΚΥΔ, στα πλαίσια του ΟΣΔΕ, για τα έτη 2022-2027. Μέσα σε αυτήν, αναφέρεται το εξής: 

  1. « Τα ήδη πιστοποιημένα ΚΥΔ, κατά το 2021, δεν είχαν υποβάλλει τουλάχιστον 150 οριστικές αιτήσεις ΕΑΕ 2021 στη βάση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα νέα ΚΥΔ δεν υποβάλλουν τουλάχιστον 150 υπεύθυνες δηλώσεις παραγωγών-πελατών από το  gov.gr. »
  2. «Άρση Πιστοποίησης σε περίπτωση μη υποβολής 150 τουλάχιστον οριστικών αιτήσεων κάθε έτος κατά τη διάρκεια της περιόδου πιστοποίησής τους.»

     Αυτός ο περιορισμός, όπως καταλαβαίνεται είναι τελείως παράδοξος καθώς πώς γίνεται ένας συνεταιρισμός , ο οποίος ξεκίνησε την δραστηριότητά του ως ΚΥΔ το 2021 και πολύ  καθυστερημένα σε ημερομηνία, αμέσως να έχει από 150 πελάτες και πάνω. ΚΥΔ σε απομακρυσμένες – ορεινές περιοχές έχουν μικρό αριθμό δηλώσεων αλλά εξυπηρετούν και ενημερώνουν αγρότες που δεν έχουν την ευκολία τον μετακινήσεων. 

   Κρίνεται υπερβολικά δύσκολο ακόμα και να έχεις έτοιμο πελατολόγιο να βάλεις 150 αγρότες να συντάξουν 150 υπεύθυνες δηλώσεις και να γίνει και πρόσληψη ατόμων πλήρης απασχόλησης εντός 10 ημερών.

    Άλλο ένα παράδοξο της Πρόσκλησης αυτής, είναι οι Υπεύθυνες Δηλώσεις παραγωγών-πελατών από το gov.gr. Οι περισσότεροι παραγωγοί δεν μπορούν να χειριστούν το σύστημα του gov.gr, διότι μερικοί δεν έχουν πιστοποιημένο αριθμό τηλεφώνου από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας ΕΜΕπ)-Gov.gr, πολλοί δεν έχουν καν κινητό (μεγάλης ηλικίας) και η πλειοψηφία δεν έχει e-banking σε κάποιο τραπεζικό ίδρυμα.

 Επιπροσθέτως, η πρόσκληση αναφέρει και τα εξής, τα οποία αποτελούν σημαντικά προβλήματα:

       β) «Επισημαίνεται ότι στην προτεινόμενη ομάδα έργου του ΚΥΔ, θα πρέπει να υπάρχει καθ’ όλη την διάρκεια του έτους τουλάχιστον:

α) ένας ΠΕ/ΤΕ γεωπόνος/Δασολόγος, πλήρους απασχόλησης

β) ένας ΠΕ/ΤΕ με εξειδίκευση στα Γεωχωρικά Δεδομένα, πλήρους   απασχόλησης.

γ) ένας ΠΕ/ΤΕ Τεχνικός Πληροφοριακών Συστημάτων, πλήρους απασχόλησης

δ) ένας Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer, DPO) με σύμβαση πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ή εξωτερικής συνεργασίας.»

   Αυτό το  παραπάνω παράρτημα της Πρόσκλησης, αποτελούν σοβαρό τροχοπέδη διότι,  ένα ΚΥΔ που πιστοποιήθηκε το 2021 η θέλει να πιστοποιηθεί πρώτη φορά το 2022 και ακόμα δεν έχει ικανοποιητικό αριθμό πελατολογίου σημαίνει ότι δεν έχει και την οικονομική ευχέρεια να απασχολεί προσωπικό πλήρους απασχόλησης και καταφεύγει στην λύση, να αξιοποιεί εξωτερικούς συνεργάτες προς εκπλήρωση των αναγκών του. 

   Αν ο αριθμός αιτήσεων είναι υψηλός (πράγμα που δεν γίνεται την 1η και 2η χρονιά έναρξης του ΚΥΔ) είναι εφικτό να έχουν άτομα πλήρους απασχόλησης λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας αλλά την δεδομένη στιγμή για ένα ΚΥΔ πχ 150 δηλώσεων είναι κάτι το αδύνατον οικονομικά και δεν έχει κανένα απολύτως νόημα καθώς μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλες τα υποχρεώσεις χωρίς άτομα πλήρους απασχόλησης. Αυτό μπορεί να ρυθμιστεί με την εξής διάκριση:

  • ΚΥΔ με έως 500 αιτήσεις: Ο Αναπληρωτής έργου μπορεί να είναι και εξωτερικός συνεργάτης και στην ομάδα έργου ο ΠΕ/ΤΕ με εξειδίκευση στα Γεωχωρικά Δεδομένα να μπορεί επίσης να είναι εξωτερικός συνεργάτης.
  • ΚΥΔ με αιτήσεις από 500 και πάνω: Ο Αναπληρωτής έργου πρέπει να είναι πλήρους απασχόλησης.

    Αξίζει να σημειωθεί ότι το έτος 2021, η πρόσκληση δεχόταν τα Ιδιωτικά Συμφωνητικά για σύμβαση εργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες και η συνεργασία αυτών με τα ΚΥΔ ήταν άριστη και βοήθησαν στην εύρυθμη λειτουργία του εκάστοτε γραφείου, διότι ήταν παρόντες σε οποιαδήποτε εργασία.

    Επίσης δεν έχει διευκρινιστεί τι προσόντα πρέπει να κατέχει ο ΠΕ/ΤΕ με εξειδίκευση στα Γεωχωρικά Δεδομένα και ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

    Συνοψίζοντας, ως πιστοποιημένο ΚΥΔ για το έτος 2021, ζητάμε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , από τον Πρόεδρο Φορέων Πιστοποίησης κ. Γεώργιο Κέντρο και από τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Δημήτριο Μελά,  την άμεση επέμβαση και επίλυση του θέματος αυτού, να αναθεωρήσει τις ρήτρες αυτές  και να ληφθεί υπόψιν η επιστολή του ΓΕΩΤΕ.Ε.Ε και την προθεσμία της πρόσκλησης .

    Αναμένοντας τις δικές σας ενέργειες, είμαι στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση επί του θέματος.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί