ΥΠΕ Κρήτης: Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει! – ‘Ή όταν διευθυντές με αποφάσεις τους χορηγούν χιλιάδες €… στον εαυτό τους! (έγγραφα)

Πολύ άκομψο αυτό που συμβαίνει στην ΔΥΠΕ Κρήτης, εκεί όπου, πέραν των πολλών άλλων που έχει αποκαλύψει το Candiadoc, υπάρχει και η λογική… “Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει”! Δηλαδή, διευθυντικά στελέχη να αποφασίζουν πόσα επιπλέον χρήματα θα πάρουν από διάφορες δραστηριότητες… οι εαυτοί τους! Ούτε για τα μάτια του κόσμου να εξαιρεθεί κάποιος από αυτή τη διαδικασία και να μη βάλει τουλάχιστον την υπογραφή του στην… χρηματοδότησή του!

Δείτε τι ΄έγινε, για παράδειγμα τι έγινε στην 17η συνεδρίαση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΛΚΕΑ) της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, στις 20 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το πρακτικό, παρόντες είναι:

Τα μέλη της Επιτροπής Λογαριασμού του ΕΛΚΕΑ:
α) Μπορμπουδάκη Ελένη, Διοικήτρια 7ης ΥΠΕ Κρήτης και Πρόεδρος Επιτροπής Λογαριασμού
ΕΛΚΕΑ 7ης ΥΠΕ Κρήτης
β) Μαγκαναράκη Αιμιλία, Προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, μέλος της Επιτροπής Λογαριασμού ΕΛΚΕΑ 7ης
ΥΠΕ Κρήτης
γ) Μανουράς Ανδρέας, Προϊστάμενος του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης της Δ/νσης
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 7ης ΥΠΕ Κρήτης και
μέλος της Επιτροπής Λογαριασμού ΕΛΚΕΑ 7ης ΥΠΕ Κρήτης
καθώς και η κα Αναστασοπούλου Καλλιόπη, Προϊσταμένη Γραμματείας της Επιτροπής
Λογαριασμού ΕΛΚΕΑ 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

Στο θέμα νούμερο 6 της συνεδρίασης διαβάζουμε μια υπόθεση που αφορά στη χρηματοδότηση δυο εκ των μελών της Επιτροπής, της κ. Μαγκανάρη και της κ. Αναστασοπούλου.

Όμως και στη συνέχεια διαπιστώνουμε και άλλη χρηματοδότηση που αφορά στα δυο διευθυντικά στελέχη και μέλη της Επιτροπής!

Και οι δυο υποθέσεις ψηφίζονται ομόφωνα, δηλαδή και από τις δυο διευθύντριες και μέλη της Επιτροπής! Ηθικά, τουλάχιστον, σε τέτοιες περιπτώσεις τα μέλη δηλώνουν κώλυμα και εξαιρούνται από τη διαδικασία της απόφασης…

Εδώ διαβάστε τι έγινε:

Απόφαση 6
Αποδοχή Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Έργου της Επιστημονικά Υπεύθυνου κας Μαγκαναράκη
Αιμιλίας
, Προϊσταμένης Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας, αναφορικά με ερευνητικό έργο που υλοποίησαν μέλη της Ομάδας Έργου PANACEA 7ης
ΥΠΕ Κρήτης, για το χρονικό διάστημα από 01/06/2021 έως 31/8/21, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
ερευνητικού Προγράμματος Η2020 με τίτλο «PANACEA Protection and privacy of Hospital and
health infrastructures with smart cyber security and cyber threat toolkit for data and people», με
κωδικό επιχορήγησης 826293
Η Επιτροπή Λογαριασμού του ΕΛΚΕΑ, λαμβάνοντας υπόψη της και την με αρ. πρωτ. 39047/20-
09-2021 εισήγηση του Προϊσταμένου του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης της Δ/νσης
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.
Ομόφωνα αποφασίζει

 1. Την έγκριση παραλαβής των (12), (13) και (14) σχετικών παραδοτέων του WP7: Toolkit
  validation and demonstration, σύμφωνα με τις (6), (7) και (8) αποφάσεις της Διοίκησης 7ης ΥΠΕ
  Κρήτης, οι οποίες αναφέρονται στην ως άνω εισήγηση του Προϊσταμένου του τμήματος Έρευνας
  και Ανάπτυξης της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών
  Υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.
 2. Την αποδοχή της με αρ. πρωτ. 37830/13-09-2021 Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Έργου της
  Επιστημονικά Υπεύθυνης του Ευρωπαϊκού Έργου PANACEA, κας Μαγκαναράκη Αιμιλίας
  αναφορικά με τα παραδοτέα των ανωτέρω (12), (13) και (14) των δικαιούχων για το χρονικό
  διάστημα από 01/06/2021 έως 31/8/21
 3. Την έγκριση πληρωμής των κάτωθι Δικαιούχων της Ομάδας Έργου Panacea για την παροχή
  ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου PANACEA:
  Επίθετο Όνομα Ιδιότητα
  ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Προϊστάμενος της Δ/νσης Πληροφορικής
  7ης ΥΠΕ Κρήτης, μέλος της Ομάδας έργου
  PANACEA
  ΜΑΓΚΑΝΑΡΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ Προϊσταμένης της Δ/νσης
  Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών
  Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 7ης ΥΠΕ Κρήτης,
  Ε/Υ του έργου PANACEA
  ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Στέλεχος του τμήματος Έρευνας και
  Ανάπτυξης της Δ/νσης Προγραμματισμού
  και Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής
  Υπηρεσιών Υγείας 7ης ΥΠΕ Κρήτης, μέλος
  της Ομάδας έργου PANACEA

Απόφαση 9 (θέματα 9-11)
Έγκριση πληρωμής λοιπών δαπανών
Η Επιτροπή Λογαριασμού του ΕΛΚΕΑ, λαμβάνοντας υπόψη της και την με αρ. πρωτ. 39056/20-
09-2021 εισήγηση του Προϊσταμένου του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης της Δ/νσης
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.
Ομόφωνα αποφασίζει
ΘΕΜΑ 9: Την έγκριση πληρωμής των κάτωθι δικαιούχων για την παροχή ερευνητικού έργου στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου PANACEA, ως εξής:
ΑΜΟΙΒΗ/ΜΗΝΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΓΚΑΝΑΡΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 1.233,60 € 1.233,60 € 801,84 € 3.269,04 €
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 794,40 € 794,40 € 278,04 € 1.866,84 €
ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.260,00 € 1.260,00 € 1.071,00 € 3.591,00 €
Η πληρωμή θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Έργου PANACEA (A. Direct Personnel Costs) και
σε βάρος του ΚΑΕ 0429 του προϋπολογισμού του ΕΛΚΕΑ 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης.

Ποιοι υπογράφουν;

Σχετικά Άρθρα

One Thought to “ΥΠΕ Κρήτης: Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει! – ‘Ή όταν διευθυντές με αποφάσεις τους χορηγούν χιλιάδες €… στον εαυτό τους! (έγγραφα)”

 1. Της Διακιοσύνης

  Ευτυχώς, μάθαμε πως βγαίνουν τα χρήματα!!!!
  Η δικαιοσύνη;

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί