Σ. Βαρδάκης: Καμία περαιτέρω ενέργεια από την σημερινή κυβέρνηση για την ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου

Καμία εξέλιξη δεν έχει δρομολογήσει η σημερινή Κυβέρνηση για την ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου μετά από τις 6 Ιουνίου 2019, σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου Υποδομών σε σχετική ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Βαρδάκης.

Η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών επισημαίνει μια σειρά ενεργειών, οι οποίες όμως είτε δρομολογήθηκαν, είτε υλοποιήθηκαν επί Κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, όπως

  • η σύναψη σύμβασης για τις τοπογραφικές μελέτες, 
  • η σύμβαση για τη «Γεωτεχνική Έρευνα και Μελέτη για την ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου»,
  • η αρχαιολογική έρευνα και οι δοκιμαστικές τομές στο οικόπεδο που προορίζεται για την ανέγερση του νέου ΔΜ Ηρακλείου, όπου δεν ανευρέθησαν αρχαία,
  • η  σύνταξη του Κτιριολογικού Προγράμματος ΔΜ Ηρακλείου Κρήτης, από τη ΔΚΥ,
  • η πρόσληψη του Τεχνικού, Νομικού και Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της ΔΚΥ σε θέματα που αφορούν τις προκαταρκτικές ενέργειες προετοιμασίας Διεθνούς Διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης ΣΔΙΤ με τίτλο «Ανέγερση δύο (2) Νέων Δικαστικών Μεγάρων στο Ηράκλειο Κρήτης και στην Έδεσσα»,

Μετά από 6 μήνες που έχει ολοκληρωθεί ο φάκελος, δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη από την πλευρά της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ. Όπως ενημερώνει το Υπουργείο, μετά την μελέτη του φακέλου από την ΕΓΣΔΙΤ και την Πρόταση Ένταξης του Έργου στον Κατάλογο Προτεινόμενων Συμπράξεων και μετά από θετική αξιολόγηση θα δρομολογήσει την εισήγηση προς τη ΔΕΣΔΙΤ.

Μετά από έγκριση της «Αίτησης Υπαγωγής» από τη ΔΕΣΔΙΤ, η ΔΚΥ το συντομότερο δυνατό θα προετοιμάσει τον Διεθνή Διαγωνισμό για τη σύναψη Σύμβασης ΣΔΙΤ με τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξη (ΙΦΣ).

Η διαγωνιστική διαδικασία που θα εφαρμοσθεί με τη συνδρομή του Τεχνικού, Χρηματοοικονομικού και Νομικού Συμβούλου, για την επιλογή του ΙΦΣ, ο οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου, θα είναι κλειστού τύπου (δύο φάσεις: Α’ φάση προεπιλογή και Β’ φάση υποβολή δεσμευτικών προσφορών), δυνάμει των Ν. 3389/2005 και της λοιπής συμπληρωματικής νομοθεσίας και ιδίως του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, η ΔΚΥ θα συνάψει Σύμβαση Σύμπραξης με Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (“ΑΕΕΣ”), η οποία θα συσταθεί από τον ΙΦΣ με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση του έργου.

Στα δύο χρόνια που θα ακολουθούν ο ΙΦΣ θα ολοκληρώσει και την κατασκευή του έργου. Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης ενδεικτικά εκτιμάται σε 30 έτη, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευαστικής περιόδου.

Σχετικά με το ερώτημα του κ. Βαρδάκη για το έργο της συντήρησης των υπαρχουσών κτιριακών υποδομών, η σύμβαση του οποίου υπεγράφη 18.04.19, το Υπουργείο ενημερώνει ότι ήδη εκτελούνται συγκεκριμένες εργασίες όπως, η επισκευή Μόνωσης Πρωτοδικείου, οι Τοπικές Επισκευές Επιχρισμάτων όψεων, η Αποκατάσταση φθορών στα μπαλκόνια των κτιρίων, η Επισκευή οροφοκονιαμάτων στην οροφή του Α’ Ορόφου του Πρωτοδικείου, η Επέκταση «σκάφης» προστασίας στις όψεις των κτιρίων, το Αναβατόριο κλιμακοστασίου (ΑΜΕΑ), οι οποίες αναμένεται να αποπερατωθούν έως τις 14/12/2019.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί