Το Γυμνάσιο Αρχανών στο ERASMUS+

Το Γυμνάσιο Αρχανών, μετά από επιτυχή συμμετοχή σε διαδικασία έγκρισης, συμμετέχει  για το χρονικό διάστημα 2019-2021, ως εταίρος, σε συμπράξεις με σχολεία από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με σκοπό  την υλοποίηση  των παρακάτω τεσσάρων  διετών έργων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+/Δράσης ΚΑ2:

  1. «Detské práva v digitálnych príbehoch»-“​Children’s rights in digital stories”. Στη σύμπραξη αυτή συμμετέχουν εκτός από την Ελλάδα ,η Σλοβακία, η Ιταλία και η Πορτογαλία

Κύριος στόχος τού έργου είναι οι μαθητές να γνωρίσουν τα δικαιώματά τους με βιωματικό τρόπο.  Καλούνται επίσης να υιοθετήσουν στάσεις και αξίες τόσο για τους ίδιους όσο και για τους συμμαθητές τους, ιδιαίτερα όταν αυτοί είναι πρόσφυγες ή παιδιά με ειδικές ανάγκες. Θα συνεργαστούν για να δημιουργήσουν τις δικές τους ιστορίες κόμικς μέσω των οποίων θα εκφράζουν την ευαισθητοποίησή τους σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών, αναπτύσσοντας συγχρόνως γλωσσικές και κοινωνικές δεξιότητες. Θα καλλιεργήσουν σεβασμό στη διαφορετικότητα και θα αποκτήσουν ικανότητες επικοινωνίας, εργαλεία απαραίτητα για τη ζωή τους.

2. “Living with the climate change. Στη σύμπραξη αυτή συμμετέχουν εκτός από την Ελλάδα , η Γαλλία, η Ιταλία, η Πορτογαλία ,η Ισπανία και η Λιθουανία

Σκοπός  του προγράμματος  είναι να αναδείξει και να υποστηρίξει τον προβληματισμό των  πολιτών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ώστε να συμβάλει στην ευαισθητοποίησή τους για τα επόμενα χρόνια στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Θα πραγματοποιηθούν οπτικά πειράματα σχετικά με την πραγματικότητα της υπερθέρμανσης του πλανήτη, την αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την άνοδο της στάθμης των ωκεανών. Το τελικό αποτέλεσμα του προγράμματος θα είναι ένα ψηφιακό βιβλίο που θα εξηγεί στις γλώσσες των εμπλεκόμενων χωρών τα κλιματικά φαινόμενα που θα μελετηθούν. Μέσω του προγράμματος αναμένεται επίσης η ενίσχυση των γλωσσικών, ψηφιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων  των μαθητών. 

3.”​Let’s visit my home town “.  Στη σύμπραξη αυτή συμμετέχουν εκτός από την Ελλάδα, η Πολωνία, η Ιταλία και η Πορτογαλία. 

Σκοπός του προγράμματος είναι να αντιληφθούν οι μαθητές, μέσα από την παρατήρηση του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν, τη μοναδικότητα του τόπου τους, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του και την παράδοσή του.  Θα δημιουργήσουν βίντεο για τον τόπο τους, blog, φυλλάδια, αφίσες και τουριστικούς οδηγούς, όπου θα προβάλλονται τα αξιοθέατά του. Με αυτά θα διαφημίσουν τον τόπο τους και θα ενθαρρύνουν τον ταξιδιώτη να τον επισκεφτεί. Θα διερευνήσουν τα οφέλη εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε σχέση με τον μαζικό τουρισμό. Μέσω του προγράμματος αναμένεται η ενίσχυση των γλωσσικών, ψηφιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων  των μαθητών. 

 4. “European Language Leaders. Στη σύμπραξη αυτή συμμετέχουν εκτός από την Ελλάδα  η Αγγλία και η Γαλλία

Σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές όλων των χωρών, αφού πρώτα εκπαιδευτούν υπό την αιγίδα του πανεπιστημίου του Cambridge (πρόγραμμα Routes Into Languages) για το πώς οι ίδιοι μπορούν να γίνουν δάσκαλοι μιας γλώσσας, θα συνθέσουν διδακτικό υλικό και θα σχεδιάσουν πλάνα μαθημάτων βάσει των οποίων  οι ίδιοι οι μαθητές θα διδάξουν τη γλώσσα τους, στους συμμαθητές τους από τις άλλες χώρες. Τα μαθήματα αυτά θα γίνονται στην αγγλική γλώσσα και θα διερευνούν τόσο την εθνική γλώσσα κάθε χώρας όσο και στοιχεία από την πολιτιστική της κληρονομιά.

Τα έργα περιλαμβάνουν διακρατικές συναντήσεις στις συμμετέχουσες χώρες.                     Οι μαθητές/-τριες θα φιλοξενηθούν από οικογένειες παιδιών του σχολείου-διοργανωτή της συνάντησης είτε θα διαμείνουν σε ξενοδοχεία. Η διάρκεια των συναντήσεων θα είναι 5 ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή), χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες του ταξιδιού. 

B. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+

Επίσης,  το Γυμνάσιο Αρχανών τα έτη 2019 και 2020, στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 1 του Erasmus +, πρόκειται να υλοποιήσει σχέδιο μαθησιακής κινητικότητας εκπαιδευτικών, με τίτλο «Μέθοδοι διδασκαλίας και διαχείρισης τάξης για ίσες ευκαιρίες μάθησης» («Teaching and classroom management methods for equal learning»). Μία ομάδα 5 εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης, θα επιλεγεί για να συμμετάσχει σε 5 διαφορετικές επιμορφωτικές δραστηριότητες σε 5 διαφορετικές πόλεις της Ευρώπης.

Το σχέδιο κινητικότητας επιδιώκει καλύψει δύο βασικές ανάγκες του σχολείου:

  • την ανάγκη της αναβάθμισης των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών γύρω από το χτίσιμο ενός σχολείου που συμπεριλαμβάνει όλους τους μαθητές, όσον αφορά τη μάθηση, ώστε το σχολείο να επικαιροποιήσει το σχέδιό του για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, προς την κατεύθυνση της παροχής «ίσων ευκαιριών μάθησης»
  • την ανάγκη της διεθνοποίησης του σχολείου και της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής του διάστασης

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί