Σύμβαση για την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης και άρδευσης του δήμου Μινώα

Υπογράφηκε σήμερα, Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου, από το Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας κ. Μανώλη Φραγκάκη και τον εκπρόσωπο της εταιρείας ‘‘Μ.Γ.Ν. Α.Τ.Ε.’’ κ. Μιχαήλ Νεονάκη, παρουσία του αντιδημάρχου τεχνικών έργων κ. Κ. Αραβιάκη και του Αντιδήμαρχου Καθημερινότητας κ. Μ. Σαμωνάκη, η σύμβαση για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης και άρδευσης», συνολικού προϋπολογισμού 68.892,81€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το έργο – η διαγωνιστική διαδικασία του οποίου είχε υλοποιηθεί κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο – αφορά στην εκτέλεση διαφόρων εργασιών επισκευής και αποκατάστασης βλαβών υδροαρδευτικών αγωγών από οποιοδήποτε υλικό σε όλη την περιφέρεια του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για τις περιπτώσεις που οι υπηρεσίες και το προσωπικό του Δήμου αδυνατούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες επισκευής των αντίστοιχων δικτύων.

Το έργο – το οποίο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 055 σε βάρος των πιστώσεων 2001ΣΕ05500002 επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινόμενου της λειψυδρίας», σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 25353/04-06-2018 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών – θα εκτελεστεί από το Δήμο (Φορέας εκτέλεσης) για λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας (Κύριος του έργου), σύμφωνα με τους όρους της με αρ. πρωτ. 14758/20-11-2018 (ΑΔΑ: 6ΧΜΖΩΚ6-Β51) προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο φορέων.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί