«Απάντηση σε επιστολή εργαζομένων Ψυχιατρικής Κλινικής ΠαΓΝΗ»

Ενημέρωση των πολιτών, σε απάντηση δημοσιευμάτων σχετικά με τη λειτουργία της Ψυχιατρικής Κλινικής

Αναλυτικά, η απάντηση στα δημοσιεύματα:

 1. Η εύρυθμη λειτουργία του Ψυχιατρικού τομέα στο νοσοκομείο μας, η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η ολιστική προσέγγιση στην συγκεκριμένη ευαίσθητη ομάδα του πληθυσμού αποτελεί πρωταρχικό στόχο και είναι στην κορυφή των πολιτικών του Υπουργείου Υγείας που υλοποιεί η Διοίκηση του Νοσοκομείου, σε συνεργασία με την της 7η ΥΠΕ Κρήτης.
 2. Το ΠαΓΝΗ είναι ένα γενικό πανεπιστημιακό νοσοκομείο και όχι ψυχιατρικό νοσοκομείο ή άσυλο. Ο Ψυχιατρικός τομέας του ΠαΓΝΗ αποτελείται από την Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική δυναμικότητας 23 κλινών, Τμήμα οξέων περιστατικών δυναμικότητας 10 κλινών και Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρική Κλινική δυναμικότητας επίσης 10 κλινών.
 3. Οι κατευθυντήριες οδηγίες και οι πολιτικές στον ψυχιατρικό τομέα είναι υπέρ της αποασυλοποίησης των ασθενών με την δημιουργία δομών στην κοινότητα με στόχο την κοινωνική επανένταξη των ασθενών και όχι η νοσηλεία σε κλειστά νοσοκομειακά τμήματα. Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη πρόταση από τα αρμόδια όργανα ανάγκης επέκτασης της μονάδας των οξέων
 4. Η Ψυχιατρική κλινική του ΠαΓΝΗ είναι η μοναδική ψυχιατρική κλινική στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου και καλείται να αντιμετωπίσει τα ψυχιατρικά περιστατικά του συνόλου του πληθυσμού των δύο αυτών Περιφερειακών Ενοτήτων. Επιπλέον, το καλοκαίρι καλείται να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο αριθμό περιστατικών από επισκέπτες (αλλοδαπούς και ημεδαπούς).
 5. Η Παιδοψυχιατρική Κλινική είναι η μοναδική που λειτουργεί στην Κρήτη.
 6. Ο Ψυχιατρικός Τομέας του νοσοκομείου μας τα τρία τελευταία χρόνια όχι μόνο δεν αποδυναμώνεται αλλά βάση του προγραμματισμού μας ενισχύεται σε υποδομές, σε μέσα και σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται από το ΑΣΕΠ και την νομοθεσία.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ:

 1. Στην Ψυχιατρική Κλινική υπηρετούν 3 μέλη ΔΕΠ, 2 με γνωστικό αντικείμενο Ψυχιατρική και ένα (1) μέλος ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο Εξελεγκτικής Νευροψυχολογίας. Οι οργανικές θέσεις γιατρών κλάδου ΕΣΥ είναι οκτώ (08) και είναι καλυμμένες οι πέντε (05). Επιπλέον υπηρετεί μία (1) ιατρός ψυχίατρος σε προσωποπαγή θέση, μία (1) επικουρική ιατρός ειδικότητας ψυχιατρικής και ένας Στρατιωτικός Ιατρός ειδικότητας ψυχιατρικής. Σύνολο ειδικευμένων Ιατρών δέκα (10).
 2. Όσον αφορά τις θέσεις των ειδικευομένων από πέντε (05) αυξήθηκαν σε οκτώ (08) το 2016. Είναι καλυμμένες οι επτά (07). Σύνολο ειδικευόμενων ιατρών 7.
 3. Σύνολο ειδικευμένων και ειδικευόμενων ιατρών Ψυχιατρικής Κλινικής 17 ιατροί.
 4. Όσον αφορά το λοιπό προσωπικό αυτήν την στιγμή στην Ψυχιατρική Κλινική υπηρετούν 3 ΠΕ Ψυχολόγοι, 1 ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός, 1 ΤΕ Επισκέπτης Υγείας, 1 ΔΕ Ειδικός Θεραπευτής, 12 ΤΕ Νοσηλευτικής και 21 ΔΕ Νοσηλευτικής. Σύνολο λοιπού προσωπικού 49 άτομα.
 5. Επιπλέον αύριο, 13-12-2018 αναμένεται η ορκωμοσία μίας μόνιμης ΠΕ Ψυχολόγων από την προκήρυξη 7Κ/2016 του ΑΣΕΠ.
 6. Όσον αφορά την κάλυψη σε νοσηλευτικό προσωπικό όταν χρειάζεται, ήδη όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο η νοσηλευτική υπηρεσία μέσω της ολοήμερης λειτουργίας καλύπτει τις άμεσες ανάγκες. Επιπλέον, σε περιόδους μεγάλης πληρότητας όποτε έχει ζητηθεί ενίσχυση με προσωπικό επιτήρησης αυτό έχει γίνει.
 7. Όσον αφορά την μίσθωση νέου κτιρίου στέγασης του ξενώνα και αύξηση της δυναμικότητας του από 10 σε 15 άτομα σας ενημερώνουμε ότι:
  1. Απευθυνθήκαμε όπως προβλέπεται στην κτηματική υπηρεσία του δημοσίου και άλλους δημόσιους φορείς για την ανεύρεση καταλληλότερου κτιρίου αλλά οι προσπάθειες μας απέβησαν άκαρπες.
  2. Έχει ήδη προκηρυχθεί το αίτημά μας, για τέσσερις μήνες , αλλά δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.
  3. Έχει επαναπροκηρυχθεί για τέταρτη φορά, “Μίσθωση νέου κτιρίου συστέγασης του ξενώνα «Αυγή» και του ξενώνα βραχείας παραμονής ενηλίκων του ΠΑΓΝΗ”. (Διαθέσιμο στον υπερσύνδεσμο: www.pagni.gr/mycode/upfiles/prom/ediak113p(tetrakis)_17.pdf  ημερομηνία πρόσβασης 12-12-2018).

Απαιτείται μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε τέτοιου είδους θέματα.

 1. Με τη με αριθμό πρωτοκόλλου Α4α/ΓΠ. Οικ. 86190 /16-11-2016 υπουργική απόφαση, έλαβε έγκριση από άποψη σκοπιμότητας, η λειτουργία της κινητής μονάδας Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ) – ΓΝ “Βενιζέλειο”.
 2. Συστάθηκε, με την αριθμό πρωτοκόλλου Α4α/ΓΠ.6160/02-03-2017, κοινή υπουργική απόφαση, ΦΕΚ 754 Β΄/09-03-2017, η κινητή μονάδα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ) – ΓΝ “Βενιζέλειο”, η οποία λειτουργεί και καλύπτει την ΠΕ Ηρακλείου με το προσωπικό του Ψυχιατρικού τομέα του ΠαΓΝΗ.
 3. Με το με αριθμό πρωτοκόλλου 9800/10-08-2017 έγγραφό του Δ/ντή του Ψυχιατρικού τομέα ζητήθηκε η πλήρης ανάπτυξη της παιδοψυχιατρικής κλινικής.

Με την 1121/2017 απόφαση της διοίκησης του ΠαΓΝΗ, αποφασίστηκε και λειτουργεί με την συνδρομή της νοσηλευτικής υπηρεσίας, η παιδοψυχιατρική κλινική σε τρεις τρίκλινους θαλάμους και ένα μονόκλινο (ήσυχο δωμάτιο), με αλλαγή χρήσης χώρων (γραφεία).

 1. Με το με αριθμό πρωτοκόλλου 9768/09-08-2017 έγγραφο του Δ/ντή του Ψυχιατρικού τομέα ζητήθηκε οι ασθενείς του τμήματος οξέων να προαυλίζονται στο πλαίσιο της θεραπευτικής τους αντιμετώπισης.

Η διοίκηση ζήτησε με το 9903/14-08-2017 έγγραφο την συνδρομή της νοσηλευτικής υπηρεσίας και του τμήματος επιστασίας, για παροχή προσωπικού για επιτήρηση και ξεκίνησε ο προαυλισμός των ασθενών, πάντα μετά από έγκριση του υπεύθυνου ιατρού του τμήματος των οξέων, υπό την καθοδήγησή σας.

 1. Με το με αριθμό πρωτοκόλλου 7673/22-05-2018 έγγραφό μας ζητήσαμε τον ορισμό ιατρού ψυχιάτρου υπεύθυνου στο τμήμα οξέων.
 2. Με το με αριθμό πρωτοκόλλου 14984/10-10-2016 έγγραφο του Δ/ντή του Ψυχιατρικού τομέα ζητήθηκε η «Δικτύωση Μονάδων Ψυχικής Υγείας». Μετά από συνάντηση με τους Ψυχιάτρους του ΓΝ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” η διαδικασία τυποποιήθηκε, και έτσι:
  1. Όσον αφορά την παρακολούθηση (follow up) ασθενών που έχουν λάβει εξιτήριο από την Ψυχιατρική κλινική του ΠαΓΝΗ, ορισμένοι μετά από διασύνδεση του ΠαΓΝΗ με τους ψυχιάτρους του Γ.Ν “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”, παρακολουθούνται από τους Ψυχιάτρους του Γ.Ν “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”.
 3. Από τα τέλη του 2016 έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα ηλεκτροσπασμοθεραπείας ECT με υπεύθυνο ιατρό τον κ. Κούδα και χορήγηση αναισθησίας σε ασθενείς με μείζονα κατάθλιψη που δεν απαντούν σε φαρμακολογικές ή ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις στον χώρο της ανάνηψης του χειρουργείου.
 4. Όσον αφορά τις τεχνικές παρεμβάσεις τόσο στην Ψυχιατρική όσο και την Παιδοψυχιατρική κλινική η τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου μας υποστηρίζει συνεχώς τις κλινικές, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό τους (διαμόρφωση χώρου για προαυλισμό στην παιδοψυχιατρική κλινική, διαμόρφωση χώρου για προαυλισμό στη μονάδα οξέων, ενίσχυση πόρτας εισόδου ψυχιατρικής κλινικής, ενίσχυση πόρτας εισόδου μονάδας οξέων, αντικατάσταση εύθραυστων υαλοπινάκων με άθραυστα κ.α).
 5. Επιπλέον όσον αφορά το με αριθμό πρωτοκόλλου 3257/07-10-2016 έγγραφο του Δ/ντή του Ψυχιατρικού τομέα ζητήθηκε και έγινε διαχωρισμός του γραφείου των ειδικευομένων ιατρών της ψυχιατρικής κλινικής, ώστε να βελτιστοποιηθεί η λειτουργικότητα του χώρου, αυτός πραγματοποιήθηκε με διαμερισματοποίησή του και επιπλέον τοποθετήθηκε ο απαιτούμενος εξοπλισμός γραφείου και συσκευών ηλεκτρονικών υπολογιστών προκειμένου να μπορούν να επιτελέσουν την αποστολή τους, οι επιπλέον ειδικευόμενοι που διαθέτει το τμήμα.
 6. Το γραφείο επιστασίας διαθέτει δύο καθαρίστριες την πρωινή βάρδια από το προσωπικό καθαριότητας, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της κλινικής.
 7. Ανευρέθη χώρος και εγκρίθηκε μετά από εισήγηση της επιτροπής χωροταξίας του νοσοκομείου μας, που θα χρησιμοποιείται από την επιμελήτρια Ψυχιατρικής, για την άσκηση του ιατρικού έργου της, που πρόσφατα έλαβε προσωποπαγή θέση (καλοκαίρι 2017) στην Ψυχιατρική κλινική.
 8. Ανευρέθη χώρος και εγκρίθηκε μετά από εισήγηση της επιτροπής χωροταξίας του νοσοκομείου μας, για την λειτουργία του Νευροψυχολογικού Ιατρείου υπό την διεύθυνση του κ. Σίμου που ξεκίνησε την λειτουργία του τον 1ο του 2016.
 9. Το νοσοκομείο προμηθεύτηκε τα εργαλεία (τεστ) που ζητήθηκαν από το Νευροψυχολογικό ιατρείο για την πραγματοποίηση των πράξεων που πραγματοποιεί.
 10. Έγιναν εργασίες ελαιοχρωματισμού σε όλους τους χώρους της Ψυχιατρικής κλινικής.
 11. Πρόσφατα, τον Απρίλιο του 2018, το προσωπικό της κλινικής ενισχύθηκε με δύο υπαλλήλους ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και ΠΕ Ψυχολόγων, που έλαβαν μετάταξη, με στόχο την ολιστική προσέγγιση της θεραπευτικής προσέγγισης.
 12. Όσον αφορά την Παιδοψυχιατρική Κλινική έχουν υλοποιηθεί όλα τα αιτήματα που αφορούν προμήθεια εξοπλισμού – παιχνιδιών (ποδοσφαιράκι, κορίνες, επιτραπέζια παιχνίδια, κα.) και αναλωσίμων (είδη ζωγραφικής), που συμβάλλουν στην θεραπευτική προσέγγιση ή ψυχαγωγία των παιδιών.
 13. Όλα τα λειτουργικά έξοδα των μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (Ξενώνας-Διαμερίσματα) καλύπτονται άμεσα από τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου.
 14. Αναμένεται ο διορισμός νέων μονίμων υπαλλήλων από τις προκηρύξεις 7Κ/2016 και 5Κ/2017, ειδικοτήτων όπως ΠΕ Ψυχολόγων, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΤΕ Εργοθεραπευτών και ΔΕ Γραμματέων όπου σύμφωνα με τον προγραμματισμό το μόνιμο προσωπικό του Τομέα θα ενισχυθεί περαιτέρω, σύμφωνα με τον προγραμματισμό.
 15. Πρόσφατα, τον Οκτώβριο του 2018 ξεκίνησε την λειτουργία του για πρώτη φορά στο νοσοκομείο μας το Γραφείο Λογοθεραπείας, αφού ολοκληρώθηκε μέσω ΑΣΕΠ η διαδικασία τοποθέτησης μίας μόνιμης Λογοθεραπεύτριας και προσφέρει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του σε άτομα με προβλήματα λόγου, ομιλίας και φωνής.
 16. Τον Μάιο του 2018, ολοκληρώθηκε η κρίση μιας θέσης μόνιμου ιατρού Παιδοψυχιατρικής, Επιμελητή Β΄και έχει αναλάβει ήδη καθήκοντα.
 17. Πρόσφατα τον Οκτώβριο του 2018 ανέλαβε καθήκοντα νέο μέλος ΔΕΠ αναπληρώτρια καθηγήτρια παιδοψυχιατρικής στην Παιδοψυχιατρική Κλινική.
 18. Τέλος είναι σε εξέλιξη ο διορισμός ενός επιπλέον μόνιμου ιατρού Παιδοψυχιατρικής, Επιμελητή Β’.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί