Τα θέματα που θα συζητήσει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Ηρακλείου

Συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου) την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου  2018  και  ώρα  17:55 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 40 θέματα στην ημερήσια του διάταξη. Αναλυτικότερα:

Συζήτηση αιτήματος εκπροσώπων των επιχειρήσεων των Ωδείων Ηρακλείου .

 1. Αποδοχή παραίτησης προέδρου ΔΕΥΑΗ – Αντικατάσταση παραιτηθέντος Προέδρου και αντικατάσταση Αντιπροέδρου – Συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών: α) για τη διακίνηση φακέλων και δεμάτων που έγινε από ΒΡΥΣΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜ. (CRETA COURIER) και β) για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που έγιναν από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.
 3. Διακανονισμός οφειλών δημοτών.
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την προμήθεια ρυμουλκούμενου.
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών της «Συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου ΑΚΤΑΡΙΚΑ».
 6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή παιδικής χαράς τοπικής κοινότητας Αγίου Μύρωνα».
 7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή ανοικτής επενδεδυμένης τριγωνικής τάφρου κατά μήκος της οδού μπροστά από τον καταυλισμό των Ρομά».
 8. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην πλατεία του Αγίου Μύρωνα».
 9. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Άρση ανωμαλιών οδοστρωμάτων Δήμου Ηρακλείου».
 10. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση δημοτικών κοιμητηρίων».
 11. Έγκριση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δημιουργία Παιδικής Χαράς στο παλαιό Δημοτικό Σχολείο Πενταμοδίου».
 12. Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης στο ΣΒΒΑ Ηρακλείου Κρήτης του ΠΕΠ Κρήτης 2014 – 2020 για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού κτιρίου επί της οδού Ανδρόγεω 2».
 13. Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης στο ΣΒΒΑ Ηρακλείου Κρήτης του ΠΕΠ Κρήτης 2014 – 2020 για το έργο  «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου ΣΤ ΚΕΠΑ».
 14. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών & εξοπλισμού 7 παιδικών χαρών» και έγκριση χρηματοδότησης της.
 15. Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους του έργου «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Δρακάκη & Ιλιού» Δήμου Ηρακλείου.
 16. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για το στρατηγικό σχέδιο και τον οδικό χάρτη έργων για την ταυτότητα Ηράκλειο – Ανθεκτική πόλη.
 17. Οριστική παραλαβή της μελέτης του έργου «Μελέτη αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας του κτιριακού συγκροτήματος του 21ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου».
 18. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής αντικειμένου σύμβασης «Παροχή υπηρεσίας για την υποστήριξη στην προετοιμασία πρότασης – αίτησης χρηματοδότησης, στο πλαίσιο δράσεων του ΕΠΑΝΕΚ για τα «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου».
 19. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής για την επισκευή των οχημάτων του Δήμου Ηρακλείου.
 20. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής (παρακολούθησης και παραλαβής για εξοπλισμό πληροφορικής κ.λ.π.).
 21. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Εργασίες συντήρησης περιφερειακών Η/Υ Δήμου Ηρακλείου έτους 2018».
 22. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών (Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων της Φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλείου).
 23. Γνωμοδότηση του Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Δήμου Ηρακλείου, για το σχολικό έτος 2019 – 2020.
 24. Γνωμοδότηση του Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιες Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Δήμου Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2019 – 2020.
 25. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (απόφαση 162/2018 ΔΟΠΑΦΜΑΗ).
 26. Εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά την διάρκεια της ανάρτησης της 373/2018 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «Άρση δέσμευσης ακινήτου, με την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Νέας Αλικαρνασσού Δήμου Ηρακλείου, στο τετράγωνο που βρίσκεται παρά των οδών Σεφέρη και Διονυσίου, δυτικά των Ο.Τ. 28 & 31 και βόρεια των Ο.Τ. 35 & 36, σε εφαρμογή της απόφασης με αρ. 30/2012 του Διοικητικού πρωτοδικείου Ηρακλείου (απόφαση 58/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
 27. Εξέταση πρότασης τροποποίησης στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Ευαγγελίας Ζαχαριουδάκη (πρώην Δωδώνης), Καπετάν Μιχάλη και αδιάνοικτης οδού στην περιοχή «Χρυσοπηγή» εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Ηρακλείου (απόφαση 59/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 28. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της «Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης».
 29. Έγκριση πρωτοκόλλου παρακολούθησης και παραλαβής για την εκτέλεση των εργασιών του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και έρευνας για την «Δημιουργία διαδικτυακής πινακοθήκης (Ψηφιοποίηση των έργων τέχνης συλλογής του Δήμου και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής, αξιοποίησης και προβολής τους).
 30. Ανάκληση της αρ. 825/2018 απόφασης Δ.Σ. που αφορά διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών βεβαιωμένων στο όνομα Βαρανάκης Γεώργιος.
 31. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Κοινότητας, Παράρτημα ΡΟΜΑ και ΚΕΜ στο Δήμο Ηρακλείου.
 32. Εξέταση πρότασης σύστασης κάθετης ιδιοκτησίας σε ακίνητο συνιδιοκτησίας του Δήμου Ηρακλείου.
 33. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «αναβάθμιση αξιόλογου οικιστικού και μνημειακού αποθέματος του Δήμου Ηρακλείου» στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήμα Ανατολικής Κρήτης.
 34. Εγκατάσταση αυτόνομου μηχανικού κομποστοποιητηή έξω από το χώρο παρασκευής γευμάτων (κουζίνα) του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2014- 2020.
 35. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Αντικειμένου Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Επισκευή αντλιών».
 36. Έγκριση απομάκρυνσης δένδρου από παιδικό σταθμό λόγω επικινδυνότητας.
 37. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Ηρακλείου κ. Αναστασάκη Ιωάννη στην Αθήνα.
 38. Έγκριση μετακίνησης της Γενικής Γραμματέως του Δήμου κ. Στυλιανού Ευγενίας στην Αθήνα.
 39. Αποδοχή δωρεάς ενός έργου τέχνης προς τον Δήμο Ηρακλείου.
 40. Συμπλήρωση της αρ. 925/2018 απόφασης Δ.Σ. – Προσθήκη νέων μελών στην επιστημονική επιτροπή για την προώθηση του Τοπικού Στρατηγικού σχεδίου για τη Διά Βίου Μάθηση «Ηράκλειο … Η πόλη που μαθαίνει».

 

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί