Στις 14 Νοεμβρίου η δημοπράτηση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Ηράκλειο

Σε δημοπράτηση είναι επίσημα από τον ΕΣΔΑΚ (Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης)  που είναι και ο Φορέας Υλοποίησης, το έργο της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων αλλά και του ΧΥΤΥ Αμαρίου. Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 45,85εκατ.ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ, ποσό με ΦΠΑ 36,98εκατ.ευρώ).

Η δημοπράτηση του έργου είναι στις 14 Νοεμβρίου και η αποσφράγιση των προσφορών στις 20 Νοεμβρίου. Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη του έργου “η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης”. Η διάρκεια των έργων είναι 84 μήνες εκ των οποίων οι 24 μήνες είναι κατασκευή, 60 μήνες η λειτουργία της νέας μονάδας και επιπλέον δίνει το δικαίωμα στον ανάδοχο μέσω προαίρεση να αναλάβει για επιπλέον 60 μήνες (ο Ε.Σ.Δ.Α.Κ. διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης τής σύμβασης). Συνολικά δηλαδή φτάνουμε στα 12 χρόνια, χρονικός ορίζοντας που προσομοιάζει περισσότερο σε ΣΔΙΤ, χωρίς όμως να έχουμε την χρηματοδοτική εμπλοκή ιδιωτών ή τραπεζών. Η χρηματοδότηση του έργου έχει εξασφαλιστεί από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του Ε.Π. ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ.

Το έργο θα κατασκευασθεί στη θέση «Κουλέ Μασχάλια», εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αμαρίου. Η θέση του έργου είναι αυτή όπου βρίσκεται ήδη εγκαταστημένος, ο υφιστάμενος Χ.Υ.Τ.Α. Αμαρίου. Tο έργο περιλαμβάνει μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων· είναι συνολικής δυναμικότητας 35.600 τόννων Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) ανά έτος. Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υποδομές και την προμήθεια κινητού εξοπλισμού.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Στόχος του έργου είναι η ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, η παραγωγή κομπόστ από τα προδιαλεγμένα οργανικά απορρίμματα καθώς και η βιολογική σταθεροποίηση του οργανικού που διαχωρίζεται από τα σύμμεικτα ΑΣΑ μέσω της μηχανικής διαλογής. Το οργανικό κλάσμα, τόσο το προδιαλεγμένο, όσο και το διαχωρισμένο μέσω μηχανικής διαλογής, θα υφίσταται αναερόβια χώνευση με στόχο την παραγωγή βιοαερίου και τη σύγχρονη ενεργειακή αξιοποίησή του για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Κατόπιν, τα οργανικά θα οδηγούνται προς αερόβια βιολογική επεξεργασία με στόχο την παραγωγή κομπόστ.

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τις ακόλουθες μονάδες:
•Μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων αστικών σύμμεικτων αποβλήτων.
•Μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων προδιαλεγμένων οργανικών.
•Μονάδα μηχανικής επεξεργασίας των ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και το διαχωρισμό του οργανικού κλάσματος προς βιολογική επεξεργασία και ενεργειακή αξιοποίηση του.
•Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ και των προδιαλεγμένων οργανικών με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης.
•Μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης και παραγωγής ενέργειας.
•Μονάδα αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας του χωνεύματος.
•Mονάδα εξευγενισμού – ραφιναρίας του κομποστοποιημένου υλικού μετά την ωρίμανση, ώστε να παραχθεί χώνευμα τύπου Α και compost συγκεκριμένων προδιαγραφών.
•Μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.
•Συστήματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Επιπροσθέτως, επειδή είναι αναγκαία η προώθηση συστημάτων, για την επεξεργασία οργανικών αποβλήτων, με χωριστή συλλογή των οργανικών αποβλήτων από μαζικά σημεία εστίασης ή και νοικοκυριά (οργανικά κουζίνας), καθώς και άλλων οργανικών αποβλήτων (πράσινα κ.λπ.), εντός του ως άνω γηπέδου θα κατασκευασθεί και μονάδα επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος, δυναμικότητας 7.400 τόννων ετησίως.
Επίσης, περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού μετακομποστοποίησης και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου, για 6 μήνες.

Νίκος Καραγιάννης – ypodomes.com

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί