Φωνές, βρισιές, πυροβολισμοί προς εκφοβισμό σε άγριο τσακωμό μεταξύ τεσσάρων ατόμων για μία θέση πάρκινγκ.