Πιλοτικό σεμινάριο του ευρωπαϊκού σχεδίου «VAMOS – Αξιοποίηση της εμπειρίας των μεταναστών για την αύξηση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων»

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ευρω-παϊκής Εκπαίδευσης (EELI), ολοκληρώνοντας τις δράσεις του ευρωπαϊκού σχεδίου «VAMOS» (Πρόγραμμα Erasmus+ / Δράση ΚΑ2/ Στρατηγικές Συμπράξεις στο τομέα της ΕΕΚ), οργάνωσαν και υλοποίησαν την Τετάρτη 18/05/2022 στις αίθουσα διδασκαλίας του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης πιλοτικό εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Εργασία και Κοινωνική Ένταξη των Μεταναστών».Μετά από ανοιχτή πρόσκληση, το πιλοτικό σεμινάριο το παρακολούθησαν…

Read More