Τη δημιουργία τεσσάρων νέων θυγατρικών σχεδιάζει ο ΟΤΕ

Τη δημιουργία θυγατρικών εταιρειών, που θα αναλάβουν συγκεκριμένο έργο και θα οδηγήσουν σε αύξηση της αξίας της επιχείρησης, διερευνά η διοίκηση του ΟΤΕ. Αν και οι πληροφορίες παραμένουν συγκεχυμένες, πρόθεση είναι η δημιουργία τριών τουλάχιστον νέων θυγατρικών επιχειρήσεων που θα αναλάβουν να προσφέρουν συγκεκριμένο έργο και υπηρεσίες, τόσο στους υφιστάμενους πελάτες του ομίλου ΟΤΕ όσο και σε τρίτους. Παράλληλα, υπάρχει…

Read More