Όταν η “πρωτοθέματη” δημοσιογραφία (στην Κρήτη) έχει τους σκοπούς και τις προσδοκίες της… (εικόνα)

Αν δεν κατασκευαστεί το καλώδιο που θα συνδέσει ενεργειακά την Κρήτη με την Αττική, είναι δεδομένο ότι μετά από 2-3 χρόνια το νησί θα αντιμετωπίσει τεράστια ελλείμματα στην ηλεκτρική ενέργεια. Κι αυτή η κυβέρνηση άνοιξε το δρόμο και για το μικρό (Κρήτη- Πελοπόννησος) και για το μεγάλο (που θα συνδέσει την Αττική) καλώδιο. Στην υπόθεση του μεγάλου καλωδίου (Αττική) είναι…

Read More