Ειδικός επιστήμονας – αξιολογητής του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς

Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ανακοινώνεται ότι, σήμερα Δευτέρα 13 Μαΐου, φτάνει στα Χανιά για τριήμερη επίσκεψη ειδικός επιστήμονας – αξιολογητής του Συμβουλίου της Ευρώπης (CoE) προκειμένου να λάβει χώρα η διαδικασία αξιολόγησης για την ανανέωση του διπλώματος Α’ κατηγορίας στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς. Ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς είναι η μοναδική περιοχή στη Χώρα μας που φέρει την τιμητική διάκριση…

Read More

Ενημερωτικές συναντήσεις από την Αποκεντρωμένη Κρήτης για τις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης διοργάνωσε στο πλαίσιο του  Προγράμματος  LIFE+ Πληροφόρηση & Επικοινωνία, με τίτλο «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» (“LIFE Natura2000 Value Crete»), δύο (2) Ενημερωτικές Συναντήσεις με θέμα «Προστατευόμενες Περιοχές του Δικτύου Natura 2000 – Παραβάσεις Δασικής Νομοθεσίας ». Οι δύο συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη…

Read More

Ενημερωτική συνάντηση στην Αποκεντρωμένη για τις Δασικές Υπηρεσίες Ηρακλείου και Λασιθίου

Ημερίδα ενημέρωσης πραγματοποιείται σήμερα 27 Νοεμβρίου 2018 στην αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των Υπηρεσιών Οικοσυστημάτων στις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 της Κρήτης»  που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  LIFE+. Αντικείμενο της εκπαιδευτικής συνάντησης, που οργανώνεται με πρωτοβουλία της Αποκεντρωμένης…

Read More