Ανακοίνωση της «Πρωτοβουλίας Πολιτών για τη Διάσωση, Προβολή και Αειφόρο Ανάπτυξη της Πεδιάδας», σχετικά με το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι

Περισσότερα
1 2 3