Η Κρητικιά των 102 χρόνων, ο γυμνασιάρχης και οι μαθητές του Καστελίου Πεδιάδας πριν τον πόλεμο! (φωτο)

Τις φωτογραφίες μάς στέλνει ο Μηνάς Ανδρεαδάκης από τον Ευαγγελισμό (Μουχτάρο) Πεδιάδας. Τις έχει αναρτήσει και στο facebook, με την ιστορία τους. Η παλιά φωτογραφία με τη μαθητική κοινότητα χρονολογείται πριν από την κατοχή! Και δείχνει καθηγητές και μαθητές του γυμνασίου Καστελίου Πεδιάδας. Όπως γράφει ο Μ. Ανδρεαδάκης, από την ομάδα καθηγητών και μαθητών έχει ταυτοποιηθεί μόνο ο γυμνασιάρχης, Μιχάλης…

Read More