Διεθνής αναγνώριση για το και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΛΜΕΠΑ

Διεθνής αναγνώριση για το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του ΕΛΜΕΠΑ μέσω του ερευνητικού προγράμματος “Mastering Energy Supply focusing on Isolated Areas – MESfIA”. Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε στα πλαίσια της Δράσης ERASMUS+  και έχει στόχο να αναπτύξει εκπαιδευτικές δράσεις σε μεταπτυχιακό επίπεδο με στόχο την αντιμετώπιση Ενεργειακών Προβλημάτων Απομονωμένων και Νησιωτικών Περιοχών. Το έργο…

Read More