Στο Συμβούλιο της Ευρώπης η αντιμετώπιση των προστατευόμενων μαρτύρων στην Ελλάδα

Μέχρι και το Συμβούλιο της Ευρώπης πρόκειται να απασχολήσει ο τρόπος διαχείρισης των προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Novartis. «Το Συμβούλιο της Ευρώπης μας ενημέρωσε ότι αυτή η υπόθεση θα συμπεριληφθεί σε έκθεση αξιολόγησης της Ελλάδας. Εμείς από την πλευρά μας θα απευθυνθούμε ξανά τόσο στο συμβούλιο όσο και στην Ελλάδα και στις ελληνικές αρχές ώστε να ζητήσουμε μεγαλύτερη προστασία, δεδομένου ότι η κατάσταση…

Read More