Ο Επίσκοπος Σμύρνης που πρόβλεψε το θάνατό του στην καταστροφή! – Η επιστολή στον Βενιζέλο και η σύγκρουση με τον Ηρακλειώτη αρμοστή (φωτο)

(στην κεντρική φωτο ο Επίσκοπος – μάρτυρας και ο Ηρακλειώτης αρμοστής της Σμύρνης Αριστείδης Στεργιάδης) «…ζήτημα είναι εάν όταν το παρόν μου γράμμα αναγινώσκεται υπό της Υμετέρας Εξοχότητος, αν ημείς πλέον υπάρχωμεν εν τη ζωή προοριζόμενοι –τις οίδε- κατ’ ανεξερευνήτους βουλάς της Θείας Προνοίας εις θυσίαν και μαρτύριον…».Με την προφητική αυτή αναφορά, συγκλονιστική στ’ αλήθεια, ο μάρτυρας μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος,…

Read More