Το Πρότυπο Γενικό Λύκειο  Ηρακλείου στην πόλη Lotz της Πολωνίας

1η διεθνική συνάντηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus +/Δράσης ΚΑ2, με κωδικό αριθμό 2022-1-PL01-KA220-SCH-000085355 Tο χρονικό διάστημα από 1η έως 7η Οκτωβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε στην πόλη Λοτζ της Πολωνίας η πρώτη συνάντηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ Κa2, με τίτλο “A DIFFERENT VIEW OF THE WORLD”. Το θέμα του προγράμματος ήταν η φωτογραφία ως εργαλείο στην εκπαίδευση. Το…

Read More