Ανάγκη για προσωπικό στην κατασκήνωση Παιδική Εξοχή Δήμου Χερσονήσου

Ο Δήμος Χερσονήσου, ζητά επειγόντως: δύο (2) Γυμναστές  έναν (1) Ιατρό  ένα (1) Νοσοκόμο ένα (1) Βοηθό Μάγειρα ένα (1) Ειδικό Τεχνίτη  για την κάλυψη κατεπείγουσας ανάγκης για τη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι του Δήμου Χερσονήσου (έμμισθη απασχόληση έως τρεις μήνες). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση αυτοπροσώπως, ή ηλεκτρονικά στο  e – mail: e.sarri@hersonisos.gr ή με αποστολή…

Read More