Συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 27 Ιουλίου και ώρα 13:00  η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου, με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αναλυτικότερα:                               ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έγκριση όρων διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση του 8ου Νηπιαγωγείου Νέας Αλικαρνασσού. 2. Έγκριση πρακτικού για την επιλογή οριστικού αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις παρεμβάσεων σε…

Read More

Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου

Με 55 θέματα στην ημερήσια διάταξη Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου με 55 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αναλυτικότερα:   ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Υποχρεωτική αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης 2021.  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 σύμφωνα με  τα αιτήματα (7) Τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 σύμφωνα με  3 αιτήματα…

Read More

Συνεδριάζει την Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 12 Μαΐου 2021 και ώρα 13:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου με 54 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αναλυτικότερα:  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 σύμφωνα με  τα αιτήματα (6) Τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 για το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Κέντρο Ανοικτού Εμπορίου και τη χρηματοδότηση για την κατασκευή ραμπών. Αναμόρφωση προϋπολογισμού…

Read More

Ποια θέματα θα συζητήσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 20 Απριλίου 2021 και ώρα 13:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου με 57 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αναλυτικότερα:  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 για την χρηματοδότηση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης και επιχορήγησης ΚΔΑΠ. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 σύμφωνα με  τα αιτήματα (6) Τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου.  Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του…

Read More

Συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 13:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου με 59 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αναλυτικότερα:  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ανάκληση της με αριθμό 842/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής-Λήψη νέας απόφασης για την έγκριση της κατάστασης εσόδων-εξόδων Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο με αριθ.πρωτ.13241/15-2-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης…

Read More

Συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου

Με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 13:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αναλυτικότερα:  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΄Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΄Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση συμφωνίας πλαίσιο με τίτλο: Συμφωνία-πλαίσιο για την…

Read More

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου

Με 58 θέματα στην ημερήσια διάταξη Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου με 58 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αναλυτικότερα:  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών – Στοχοθεσίας του ΔΟΠΑΦΜΑΗ για το έτος 2021 .  Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 για την κάλυψη των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών…

Read More

Συνεδριάζει την Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου

Με 72 θέματα στην ημερήσια διάταξη Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου με 72 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αναλυτικότερα:   ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΄Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν από τις 20 έως 22 Οκτώβρη…

Read More

Συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου στη Λότζια

Με 47 θέματα στην ημερήσια διάταξη Συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου την Τρίτη 03 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 διά ζώσης και κεκλεισμένων των θυρών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου με 47 θέματα στην ημερήσια διάταξη.   Αναλυτικότερα:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 σύμφωνα με τρία αιτήματα τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 βάσει τριών αιτημάτων των υπηρεσιών…

Read More

Συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου

Συνεδριάζει την προσεχή Τρίτη 25 Αυγούστου και ώρα 13:00, διά ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου προκειμένου να συζητήσει  και να λάβει αποφάσεις για τα εξής θέματα : 1.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων σύμφωνα με δύο (2) αιτήματα της Διεύθυνσης Καθαριότητας2.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 για την κάλυψη δαπανών από την πρόσληψη 15 ατόμων για 4 μήνες3.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους…

Read More