Πανεπιστήμιο Κρήτης: Ομότιμος καθηγητής ο Μ. Σαματάς

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Τμήμα Κοινωνιολογίας θα απονείμουν στον κ. Μηνά Σαματά, Καθηγητή του Τμήματος, τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, την  Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022 ώρα 12:00, στο αμφιθέατρο Δ3-7Α  στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου.  Η απονομή του τίτλου πραγματοποιείται με απόφαση της 351ης/20-5-2020 Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας και της 434ης/18-6-2020 Τακτικής συνεδρίας της Συγκλήτου…

Read More