Τα κάλαντα του Μποστ πριν από 60 χρόνια με ολίγον … “brain drain” της εποχής

Στους Δρόμους της Ειρήνης του 1961, στο τεύχος Δεκεμβρίου, δημοσιεύτηκε το ευθυμογράφημα του Μποστ με τίτλο “Τα κάλλαντα” (προσέξτε γραφή εποχής…), όπου όπως γράφει στα περιεχόμενα, “ο Μέντης Μποστανζόγλου, οπλισμένος μ’ ένα τρίγωνο, πηγαίνει να πη τα κάλλαντα στο Νιάρχο, στον Ανδρεάδη και άλλους κυρίους“.  Βρήκα το κείμενο στις ψηφιοποιημένες συλλογές των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ), είναι τρεις σελίδες, το δίνω…

Read More